Hyresvärdsskolan

På våra informationskvällar får du lära dig mer om vad som gäller när du hyr ut. På den här sidan hittar du presentationer från våra kvällar samt svar på vanliga frågor.

Informationskvällar / Tidigare presentationer / Vanliga frågor


Informationskvällar 
hyrut.jpg

 

Hjärterum - hyr ut till nya göteborgare

Har du kanske lite hjärterum över? I Göteborgs Räddningsmissions projekt Hjärterum hjälper vi dig att se över bostaden inför uthyrningen, hitta en lämplig familj eller person som behöver tak över huvudet och så står som garant för att allt fungerar som det ska. För varje kvadratmeter du hyr ut får du en marknadsmässig hyra från oss, samtidigt som du bidrar till att minska bostadsbristen i Göteborg och hjälper någon att komma igång med livet i Sverige. Räddningsmissionen agerar alltså mellanhyresvärd, vilket skapar trygghet i uthyrningen. I samarbete med Boplats. Läs mer här

   

Datum
Inget bokat för närvarande 

Anmälan
Pernilla Högfors

031-368 07 63

rum@boplats.se


Presentationer från tidigare kvällar

Bygg om, hyr ut  / Bygg om din bostad till två, och hyr ut den ena. Så här går det till.


Skatt vid uthyrning  / Detta gäller vid uthyrning. Information från Skatteverket.

   

byggom.jpg

skatt.jpg

Vanliga frågor

Varför hyra ut?
Behöver jag hyresvärdens godkännande?
 
Skall jag sätta upp regler för den inneboende? 
Vad kan man ta i hyra? 
Vad gäller för uppsägning? 
Skall jag betala skatt? 
Vad händer om den inneboende inte sköter sig? 
Vi har hamnat i tvist. Vart kan jag vända mig? 
Kan en inneboende få ta över kontraktet till lägenheten?
Hur fungerar det med hemförsäkring?
Vad skall jag tänka på vid andrahansuthyrning?
Vad gäller om jag vill bygga om för att hyra ut?
Vad kan en nyanländ betala för en bostad?

Kontakta oss direkt om uthyrning.


Varför hyra ut?

För många av våra uthyrare är det inte bara ett sätt att få hjälp med hyran; det ger möjlighet att lära känna någon från en annan kultur och bidrar till att våra nya medborgare kommer in i samhället, du kan hyra ut till en student och återknyta kontakten med universitetslivet. Hitta en internationell student eller  någon som kommit hit för att arbeta och ge barnen tillfälle att förbättra sina språkkunskaper. Kort sagt, ett givande tillskott till hushållet!

Det är även viktigt för Göteborg! Att kunna ta emot internationella studenter och ny arbetskraft är väldigt viktig för utvecklingen av Göteborg som stad och region.  

Behöver jag hyresvärdens godkännande?

Att hyra ut ett rum medan du själv bor i lägenheten betraktas som att ha en inneboende. Du behöver därför inte ha hyresvärdens tillstånd till detta om du bor i hyresrätt. Det behövs bara om du hyr ut hela lägenheten. Då räknas det som en andrahandshuthyrning.  

Skall jag sätta upp regler för den inneboende?

Se alltid till att vara överens om vad du vill skall gälla innan ni skriver kontrakt. Vill du skriva ned några enkla regler så kan det vara till hjälp. I våra kontrakt hittar du utrymme och förslag på regler.  

Vad kan man ta i hyra?

Det beror på vad du hyr ut. Läs mer här.  

Vad gäller för uppsägning?

Det beror på vad du hyr ut. Läs mer här.  

Skall jag betala skatt?

Ja, skatt skall redovisas i inkomstslaget kapital i din deklaration i inkomstslaget kapital. Du får ett schablonavdrag vid uthyrning. Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) är schablonavdraget 40 000 kr. Två makar som gemensamt hyr ut en bostad kan göra avdrag med 20 000 kr för var. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 % av hyresintäkten, utöver schablonavdraget. Läs mer: Skattemyndigheten.  

Längre presentation om skatt finns att läsa här

Vad händer om den inneboende inte sköter sig?

Här gäller hyreslagen. "Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning." Läs mer: Hyreslagen.  

Vi har hamnat i tvist. Vart kan jag vända mig?

Har ni hamnat i en situation som ni inte kan lösa kan ni som sista utväg vända er till domstol. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder. Läs mer: hyresnämnden.   

Kan en inneboende få ta över kontraktet till lägenheten?

Det beror på vad du hyr ut. Läs mer här.  

Hur fungerar det med hemförsäkring?

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vad som ingår, om man skall betala extra eller om studenten behöver egen försäkring kan variera.   

Vad skall jag tänka på vid andrahandsuthyrning?

Ska du hyra ut din lägenhet i andrahand så behöver du hyresvärdens tillstånd. Se till att begära det i god tid före det datum som uthyrningen är tänkt att börja gälla. Tillståndet bör vara skriftligt.

Som förstahandshyresgäst har du fortfarande ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren även om du hyr ut din lägenhet. Det innebär att om andrahandshyresgästen missköter sig, vanvårdar lägenheten eller är störande, så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd och skadeståndsskyldig.   

 

Vad gäller om jag vill bygga om för att hyra ut? 

Presentation om att bygga om finns att läsa här

Vad kan en nyanländ betala för en bostad?

Du som bor ensam i egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning. Har du barn som bara bor hos dig ibland kan du också få bostadsersättning. Bor du inneboende hos någon eller delar bostad med någon annan kan du inte få bostadsersättning. Du kan ha rätt till bostadsersättning även om du hyr en bostad i andra hand. Men då ska hyresavtalet vara skriftligt och hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden ska ha godkänt andrahandsuthyrningen. Bostadsersättningen är lika mycket som din hyra minus 1 800 kronor. Du kan inte få bostadsersättning för den hyra som överstiger 5 700 kronor. Du kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning. Om du till exempel har en hyra på 3 500 kronor så får du 1 700 kronor i bostadsersättning. Du får mindre pengar i bostadsersättning om du deltar mindre än heltid i etableringsplanen.  

Läs mer hos försäkringskassan