Bostadsbidrag och andra stöd

Här hittar du länkar där du kan läsa om, och söka, bostadsbidrag och andra typer av stöd för boende.Bostadsbidrag

Vem kan få bostadsbidrag? Läs mer hos Försäkringskassan.

Bostadstillägg för pensionärer

Vill du veta hur stort ditt bostadsbidrag kan bli? Gå till pensionsmyndighetens webbplats; där kan du beräkna ditt bostadsbidrag

Ansök om bostadstillägg
  för pensionärer hos pensionsmyndigheten.

KBH - Kommunalt bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning

Kommunalt bostadstillägg, KBF, kan sökas av personer som har en funktionsnedsättning och är folkbokförda i Göteborg. KBF är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadsstillägg som försäkringskassan och pensionsmyndigheten handlägger. Bostadstillägget ska till viss del kompensera för en högre boendekostnad än normalt på grund av funktionsnedsättningen, exempelvis att det behövs en större bostad. Bidraget är inkomstrelaterat och ansökan måste förnyas varje år.

Läs mer om KBF på Göteborgs Stads webbplats

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som lämnas till personer med funktionsnedsättning för att kunna göra sin bostad och dess närmiljö mer funktionell. Bostadsanpassningsbidrag är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Det handlar om att kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan innefatta att förflytta sig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan göras av en person som har en funktionsnedsättning eller en som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning.

Läs mer om bostadsanpassning på Göteborgs Stads webbplats. 

Förtur till lägenhet via stadsdel eller sjukvård

Stadsdelsförvaltningar eller sjukvården i Göteborg kan ansöka om förtur till lägenhet på grund av sociala skäl och/eller medicinska orsaker för hushåll som inte kan ordna bostad på egen hand. Om du har sociala skäl och/eller medicinska orsaker och inte kan ordna en bostad på egen hand kan du vända dig till din stadsdelsförvaltning eller sjukvården. Fastighetskontorets bostadsenhet handlägger sedan dessa ärenden på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna och sjukvården. Förtursansökningar från stadsdelsförvaltningar och sjukvård kan endast göras för personer som är folkbokförda i Göteborgs kommun.