Gemenskapsboende

Ett gemenskapsboende är ett flerfamiljshus med vanliga bostäder och med gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sina intressen och umgås. Här presenterar vi några exempel på gemenskapsboenden i Göteborg.

Boihop / Under samma tak / Hbtq-bo / Majviken / Kontakt


Boihop

Boihop är en ideell förening som arbetar för kollektivhus och bogemenskaper i alla stadsdelar. Ett miljö­vänligt och roligare liv i hyres­lägenhet och i gemenskap med andra. 

• Vi vill kunna påverka vårt boende. 

• Vi vill ha egna lägenheter och gemensamma ytor. 

• Vi vill ha ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt boende med gemenskap. 

• Vi vill ha kollektivhus och bogemenskaper i alla stadsdelar; för alla åldrar, för 40+ och för 65+.

Just nu har vi två aktuella projekt för 40+

  • Boihop Högsbo med 40 lägenheter - beräknad inflyttning 2018/19

  • Boihop Östra Kålltorp - 40 lägenheter och beräknad inflyttning 2019/20.

boihop.org  /   Föreningen Boihop Göteborg    / boihop@gmail.com  


Under samma tak

Vi bygger ett kollektivhus i Högsbo för både små och stora hushåll och för alla åldrar. Redan nu kan du bli medlem och därmed ställa dig i kö för en lägenhet. Beräknad inflyttning 2018/2019.

Under samma tak 


Hbtq-bo 

Hbtq-bo är en ideell intresseförening som arbetar för att skapa en bogemenskap där Hbtq är normen. Föreningen bildades september 2016 efter att en grupp Hbtq-personer under ett och ett halvt år deltagit i en studiecirkel om kollektivhus. 

Föreningens mål är att verka för en bogemenskap för personer 45+ av alla kön som ställer sig bakom föreningens värdegrund och kollektivhusidén. 

    hbtqbo.png

Arbetet hittills har gått ut på att studera olika kollektivhusboenden, kontakta och möta myndighetspersoner, politiker och byggherrar, sprida idén och rekrytera fler medlemmar. Alla medlemmar är inblandade i arbetet. Ju tidigare du går in som medlem, desto mer inflytande kan du ha på boendets utformning. En diskussion om utformningen och läget är fortgående.

Medlemsavgiften i föreningen är 250 kronor. 

Värdegrund

Hbtq-gemenskap och normkritik som grund. Motverka social isolering samt ett ekologiskt, estetiskt och miljöanpassat förhållningssätt. 

Motiveringarna till att skapa en bogemenskap för Hbtq-personer är:

  • att bidra till ökad trygghet och bli respekterad för hur man lever och har levt sitt liv. Många som inte lever heteronormativt har dåliga erfarenheter av tystnad, utestängdhet och även förföljelse och diskriminering i ett homofobt samhälle. I en bogemenskap för Hbtq-personer behöver man inte tänka på att förklara sitt sätt att leva och "komma ut" hela tiden.

  • att bryta ensamhet och isolering.  De flesta Hbtq-personer har inte bildat en traditionell familj. Väntjänster och aktiviteter mellan boende på ett gemensamhetboende bidrar till att hindra denna ensamhet, ger vardagligt umgänge med andra och ett aktivt liv. 

  • att bidra till bättre hälsa genom att hindra passivitet, nedstämdhet och känslan av att inte vara behövd, ett vanligt fenomen, särskilt bland äldre. Förutom att det är roligare med bogemenskap, så ställs krav på visst ansvar och deltagande i skötseln av det gemensamma. Visserligen gäller detta i alla slags gemensamhetsboende men en Hbtq-person kan tveka att söka sig till ett boende tillsammans med heteronormativa personer.

Vill du veta mer eller bli medlem se föreningens webbplats.
Läs mer: Hon vill starta Göteborgs första hbtq-boende för seniorer.
 
Hbtq-bo 


Majviken

Gemenskapsboende i Majorna. Lediga lägenheter publiceras på boplats.se.

Majviken 


Vill ni synas här?

Har ni ett gemenskapsboende som ni vill ha listat på den här sidan? Kontakta oss