Användningsvillkor för Boplats.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du registrerar dig ger du samtycke enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 att de personuppgifter du uppger på boplats.se tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Boplats Göteborg AB:s datasystem. När du har anmält intresse för en lägenhet behandlas dina personuppgifter av aktuell hyresvärd. Hyresvärden har rätt att ta kreditupplysning i det fall du har anmält intresse för en lägenhet. Vi kan även samla in boendetid hos din nuvarande hyresvärd, bosparpoäng eller likande information som används för villkor eller rangordning för förmedling av lägenheter. Hyresvärden har vidare rätt att ta kontakt med angiven referens för att bedöma din ansökan.

I sällsynta fall kan överföring av personuppgifter ske till tredjeland hos part som är ansluten till Privacy Shield.

Då du anmäler intresse för en lägenhet kommer dina personuppgifter att automatiskt kontrolleras mot villkoren i lägenhetsannonsen.

Vi använder avpersonifierad data för statistikändamål.

Förutom de obligatoriska personuppgifter som lämnas är det ditt eget ansvar att lämna, uppdatera, och radera övriga personuppgifter i din registrering på boplats.se under Mina Sidor.

Du har rätt att begära rättelse, få tillgång till uppgifterna, begära radering av uppgifterna eller att begränsa behandlingen av uppgifterna om de är inkorrekta eller om du anser att behandlingen är olaglig.

Samtycket är frivilligt och sträcker sig så länge du är registrerad på boplats.se. Samtycket återkallas genom att du avslutar kontot under Mina Sidor. Registreringen avslutas också om du inte har betalt avgiften, inte har köpoäng eller boendetid kopplat till registreringen, inte har en medsökande kopplad till registreringen, inte aktivt har använt kontot genom att logga in på boplats.se under 12 månaders tid.

Avslutade konton, med personuppgifter och historik, kommer att lagras under en viss tid av säkerhetsskäl och raderas sedan automatiskt utan begäran. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Om du anser att bolaget bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Styrelsen för Boplats Göteborg AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Boplats Göteborg AB eller bolagets dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvarig:

Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg, Kontakt: boplats.se/om/kontakt

Dataskyddsombud:

Abtin Kronold, dataskyddsombud, dataskyddsenheten, Göteborgs Stad, E-post: dso@intraservice.goteborg.se

BETALNING OCH MEDDELANDEN

Boplats ansvarar inte för att meddelanden kommer fram via SMS eller epost. Boplats skickar inte några avier per post. Du ansvarar själv för att kontrollera meddelanden och betalningspåminnelser på Mina Sidor på boplats.se.

Kontakta Boplats när du har fått svenskt personnummer.

Om du inte har svenskt personnummer fyller du istället i ditt födelsedatum nedan. Anges som ÅÅÅÅ-MM-DD.

Välj ett lösenord för ditt konto. För att kunna godkännas måste ditt lösenord vara minst 10 tecken långt samt passera vår kvalitetskontroll. Läs mer om hur kontrollen går till och vår lösenordspolicy här.

Lösenord för kort
Lösenord godkänt
Lösenord inte godkänt
Lösenorden matchar varann perfekt
Lösenord matchar inte varann