Ordlista

På denna sida hittar du förklaringar och definitioner till de begrepp vi använder oss av på boplats.se. Läs gärna igenom hela listan om du vill veta hur allt fungerar.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  x  y  z  å  ä  ö


administrativ avgift

 

Det kostar hundra kronor per år att vara medlem och kunna söka lägenheter på boplats.se.


anmäl intresse

 

När du anmäler intresse berättar du för hyresvärden att du vill gå på visning av lägenheten. Du måste uppfylla hyresvärdens villkor för att kunna anmäla intresse.

Hyresvärden väljer vilka av de sökande som får gå på visning - hur det går till står alltid i annonsen.

Du kan gå på visning och säga nej till lägenheten max sex gånger på ett halvår.Har du svarat nej, eller låtit bli att svara 6 gånger under sex månader har hyresvärden möjlighet att underkänna din intresseanmälan. Du får då ett meddelande om detta.


användarvillkor

 

Det du måste godkänna när du registerar dig hos boplats. I huvudsak att hyresvärdarna får tillgång till de uppgifter du skriver in i din registrering. Läs mer.

 

avbruten

 

Status på lägenhetsannons. Uthyrningen av lägenheten är avbruten. De som anmält intresse får ett meddelande med anledningen till att den blivit avbruten.


barn 

 

Alla barn som skall bo i bostaden, oavsett ålder.

 

behandlas

 

Status på lägenhetsannons. Annonseringen är avslutad och hyresvärden börjar arbeta med ansökningarna.


beräknad sammanlagd årsinkomst

 

 

Den inkomst du beräknar ha under den närmsta tiden. Hyrevärden vill veta hur din inkomst kommer att se ut ungefär ett år framåt i tiden. 


besittningsskydd

 

En bostadshyresgäst har i regel rätt till förlängning av sitt
hy­resavtal när hyresvärden säger upp avtalet och begär att hyresgästen ska flytta.
Läs mer hos hyresnämnden

 

byte

 

Att byta en hyresrätt med förstahandskontrakt mot en annan hyresrätt med förstahandskontrakt. För att få göra det krävs hyresvärdens godkännande.

 

dagar hos boplats

 

De dagar du samlar på Boplats räknas från första dagen du betalar. Dagarna användas av hyresvärdar för att rangordna sökande. Nollställs om du får ett förstahandskontrakt eller om du slutar vara medlem. 

 

dagar hos hyresvärd

 

Antalet dagar du som hyresgäst har bott i nuvarande lägenhet hos din hyresvärd. Kan användas för att rangordna sökande.

 

folkbokföringsort

 

Den ort där personen regelmässigt vistas under dygnet, det vill säga där man sover. Den som har flera bostäder är folkbokförd i orten där personen har sin huvudsakliga tjänst eller verksamhet.
Läs mer hos Skatteverket. 

 

gemenskapsboende

 

Ett gemenskapsboende är ett flerfamiljshus med vanliga bostäder, ofta lite mindre än ”normalstorlek”, och med gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sina intressen och umgås.

Gemenskapsboende finns både för alla åldrar och för människor ”i andra halvan av livet”. Boendet kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

 

hushåll

 

Den person, eller de personer, som skall bo i bostaden.

 

hyresvärd

 

En person eller företag som hyr ut en bostad. Hyresvärden kan, men behöver inte vara, fastighetsägare.

 

inkomst av näringsverksamhet

 

Inkomst av näringsverksamhet är inkomst från egen firma eller bolag.

 

inkomst av tjänst

 

Inkomst av tjänst är den lön du får av din arbetsgivare.

 

inkomstkälla, huvudsaklig

 

Den källa till inkomst som ger dig största delen av din beräknade årsinkomst. Har du flera väljer du den som ger dig mest inkomst.

 

inneboende

 

Den som hyr en del av en bostad. Inneboende har aldrig besittningsskydd.

 

intresseanmälan

 

En anmälan av intresse för en lägenhet.

 

ja till kontrakt

 

När du anmäler intresse berättar du för hyresvärden att du tänker skriva kontrakt om du blir erbjuden lägenheten. 

 

kontrakt tilldelat

 

Status på lägenhetsannons. Hyresvärden har tilldelat kontraktet till en av de sökande.


kooperativ hyresrätt

 

En hyresrättslägenhet som en kooperativ hyresrättsförening upplåter till en hyresgäst som är medlem i  föreningen. Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats. Föreningen har också rätt att ta ut en medlemsinsats av särskilt slag, upplåtelseinsats, i samband med att föreningen upplåter en lägenhet med kooperativ hyresrätt. När hyresgästen flyttar ut återbetalas upplåtelseinsatsen utan ränta.
Svensk författningssamling. 

 

kontraktsdatum

 

Det datum du skriver på kontrakt för en lägenhet.

 

korttidskontrakt

 

Ett korttidskontrakt är ett tidsbegränsat förstahandskontrakt utan besittningsskydd. Det betyder att du inte har någon rätt till förlängning av hyrestiden. Det datum avtalet mellan dig och hyresvärden går ut måste du därför flytta. Hur länge du får bo i lägenheten står i annonsen.

Du behåller dina Dagar hos Boplats om du tecknar ett korttidskontrakt på en lägenhet på vår webbplats.

 

kreditupplysning

 

Hyresvärden kontrollerar alltid om du har utestående skulder eller har haft betalningsanmärkningar.
Datainspektionen 

 

medlem

 

Person som har skapat ett konto på boplats.se.

 

medsökande

 

Person som skall bo i bostaden tillsammans med den som anmäler intresse. Den medsökandes inkomst läggs ihop med den sökandes inkomst.

Hyresvärden gör kreditupplysning även på medsökande. Medsökandes dagar nollställs aldrig om de får kontrakt som medsökande.

 

nej till kontrakt

 

Du berättar för hyresvärden att du inte vill skriva kontrakt på lägenheten. Har du svarat nej, eller låtit bli att svara 6 gånger under sex månader hzar hyresvärden möjlighet att underkänna din intresseanmälan. Du får då ett meddelande om detta.

 

poäng hos hyresvärd

 

Poäng du har samlat hos en viss hyresvärd. Kan användas för att rangordna sökande.


rangordning

 

Den ordning i vilken sökande blir erbjudna kontrakt av hyresvärden.

 

rum för inneboende

 

För att räknas som inneboende skall du hyra en del av en lägenhet eller villa. Om du hyr ut hela bostaden räknas det i stället som en andrahandsuthyrning.
Läs mer om att hyra ut rum.

 

seniorlägenhet

 

Boplats har ingen entydig definition på vad en seniorbostad är utan det är en lägenhet som hyresvärden har bedömt vara lämplig för seniorer. Oftast innebär detta att bostaden och närmiljön lämpar sig för kvarboende långt fram i livet. Exempelvis att bostaden kan ha tillgång till hiss eller befinna sig på markplan, ha låga eller inga trösklar samt inneha rymliga badrum. 

 

student

 

Oftast någon som studerar vid en skola på högre nivå än gymnasiet. Det är hyrevärden som bestämmer vilken, eller vilka, skolor man skall läsa på för att få hyra deras lägenheter.

 

studentlägenhet

 

En hyresrätt som bara kan hyras av studenter. Har begränsat besittningsskydd. Ofta kräver hyresvärden att du läser vid en särskild högskola eller universitet. Vad som gäller står alltid i lägenhetsannonsen.

 

tillgänglighetsmärkt

 

Stadens fastighetsägare har sedan 2009 möjlighet att T-märka lägenheter som uppnår vissa standardiserade krav på tillgänglighet. Minimikraven är att den ska ligga i markplan alternativt ha en hiss, låga eller inga trösklar och ett rymligt badrum. T-märkta lägenheter är vanliga lägenheter som kan sökas av alla som uppfyller villkoren. På Boplats är de märkta med etiketten ”T-märkt”.


trappor

 

Antalet trappor mellan våningsplan till lägenhetens ingång. -1 betyder att det är en trappa ned. 0 trappor betyder att den ligger i entréplan eller markplan. 1 betyder en trappa upp.

 

trygghetsboende

 

Trygghetsboende är ett ordinärt boende avsett för personer som fyllt 65 år. Ett trygghetsboende kan utgöra en del i ett större bostadsområde eller del i ett flerbostadshus. Med trygghetsboende avses bostadslägenheter med god tillgänglighet och tillgång till gemensam lokal för samvaro och aktivitet och där de boende kan äta tillsammans samt mötesplats utomhus som främjar gemenskap. Det ska finnas personalstöd varje dag för trygghet och aktiviteter. Tilläggsservice, som kunden betalar själv, ska kunna förmedlas. Boendet ska ha nära till olika service. Boendet kan upplåtas som hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Läs mer hos Göteborgs Stad  och hos Boverket.

 

uthyrd

 

Status på lägenhetsannons. Uthyrningen av bostaden är avslutad.

 

villkor

 

Hyresvärdens villkor för att du skall kunna söka lägenheten.

 

visning

 

Möjlighet att besöka lägenheten innan du bestämmer dig om du vill skriva kontrakt om du skulle få ett erbjudande.

 

visning avslutad

 

Status på lägenhetsannons. Visningen av lägenheten är avslutad.


visning pågår

 

Status på lägenhetsannons. Hyresvärden har börjat skicka meddelande med kallelse till visning.


visningsinbjudan

 

Meddelande om att du har möjlighet att gå på visning på en lägenhet.

 

vuxna

 

Personer som skall bo i bostaden som inte räknas som barn.

 

önskemål

 

Dina önskemål om boende. Vissa hyresvärdar använder önskemål som ett villkor för att du skall kunna anmäla intresse på en lägenhet. När du har ändrat ett önskemål är de låsta i sju dagar innan du kan ändra på nytt.


öppen för ansökningar

 

Status på lägenhetsannons. Innebär att sökande kan anmäla intresse för bostaden.