Om Boplats

Boplats är en marknadsplats för dig som letar bostad i Göteborgsregionen. Boplats skall även informera bostadssökande och andra intressenter om bostadsmarknaden i stort. 

Webbplatsen / Kundmottagningen / Evenemang 


Webbplatsen boplats.se

Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.

Boplats.se är en marknadsplats där hyresvärdar i göteborgsregionen kan annonsera sina lediga hyresrätter. Du söker lägenheter genom att registrera dig på webbplatsen och anmäla intresse för enskilda lägenheter. 

Lägenheterna på boplats.se kommer både från de kommunala bostadsbolagen i Göteborg och från privata fastighetsägare. Du hittar även bostadsformer för särskilda målgrupper, samt lägenheter från kommuner i hela regionen.

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att det skall kosta 100 kr om året att vara med som sökande av hyresrätter samt att marknadsplatsen skall präglas av transparens. Det innebär att det skall vara tydligt för en sökande om den uppfyller kraven för att hyra en annonserad lägenhet. Det ska också vara tydligt hur de sökande rangordnas av hyresvärden. 

På boplats.se hittar du även annonser för rum där du kontaktar annonsören direkt. 

Du kan du även hitta informera om vad som händer på marknaden och få tips och hjälp om hur du hittar fram till olika bostadsformer

Kundmottagning i Rosenlund

Kan du inte använda en dator själv har du möjlighet att få hjälp.

Evenemang

Vi informerar om bostadsmarknaden genom att ordna mässor och informationskvällar. Ibland presenteras olika bostadsformer och områden, ibland bjuder vi in särskilda målgrupper - till exempel seniorer, studenter, eller villaägare. Vi ordnar även debatter och seminarier, bytesmingel och andra träffar. Målet är att föra samman så många bostadssökande och hyresvärdar som möjligt, både genom fysiska möten och genom information.