Om Boplats

Boplats är en marknadsplats för dig som letar bostad i Göteborgsregionen. Boplats skall även informera bostadssökande och andra intressenter om bostadsmarknaden i stort. 

Webbplatsen / Kundmottagningen / Evenemang 

Styrelse / Revisorer / Ledning / Ägare

Webbplatsen boplats.se

Boplats.se är en marknadsplats där hyresvärdar i göteborgsregionen kan annonsera sina lediga hyresrätter. Du söker lägenheter genom att registrera dig på webbplatsen och anmäla intresse för enskilda lägenheter. 

Lägenheterna på boplats.se kommer både från de kommunala bostadsbolagen i Göteborg och från privata fastighetsägare. Du hittar även bostadsformer för särskilda målgrupper, samt lägenheter från kommuner i hela regionen.

Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att det skall kosta 100 kr om året att vara med som sökande av hyresrätter samt att marknadsplatsen skall präglas av transparens. Det innebär att det skall vara tydligt för en sökande om den uppfyller kraven för att hyra en annonserad lägenhet. Det ska också vara tydligt hur de sökande rangordnas av hyresvärden. 

På boplats.se hittar du även annonser för rum där du kontaktar annonsören direkt. 

Du kan du även hitta informera om vad som händer på marknaden och få tips och hjälp om hur du hittar fram till olika bostadsformer. 

Kundmottagning i Rosenlund

Kan du inte använda en dator själv har du möjlighet att få hjälp.

Evenemang

Vi informerar om bostadsmarknaden genom att ordna mässor och informationskvällar. Ibland presenteras olika bostadsformer och områden, ibland bjuder vi in särskilda målgrupper - till exempel seniorer, studenter, eller villaägare. Vi ordnar även debatter och seminarier, bytesmingel och andra träffar. Målet är att föra samman så många bostadssökande och hyresvärdar som möjligt, både genom fysiska möten och genom information. 


Styrelse

Ordförande
Christian Larsson (v), Göteborgs Stad

Vice ordförande
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Anders Söderman, Bostads AB Poseidon

Ordinarie ledamöter
Susanna Cassberg (m), Göteborgs Stad
Kicki Björklund, Göteborgs stads bostads AB (Bostadsbolaget)
Agneta Kores, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Oscar Amlöv, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Suppleanter
Ulf Gärdhagen, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Håkan Bernhardsson (s), Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg


Revisorer

Förtroendevald revisorer
Lars-Gunnar Landin (MP) och Peggy Svensson (VägV)

Förtroendevald revisorsuppleant
Stefan Dahlén (SD) och vakant (MP)

 

 


Ledning

Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins / 031 - 368 07 51 

Marknad
Maria Yhlen Jordan / 031 - 368 07 55 

Kommunikation
Mats Ekblad  / 031 - 368 07 54

Ekonomi
Dali Cvijic / 031 - 368 07 56 

Kundtjänst
Hiba Hamza


Ägare

Göteborgs Stadshus AB
40 %
Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, ek.för.
30 %
Bostads AB Poseidon
10 %
Göteborgs Stads Bostadsbolag AB
10 %
Familjebostäder i Göteborg AB
10 %