Om Boplats

Boplats är en bostadsförmedling för dig som letar hyresrätt inom pendlingsavstånd till Göteborg. Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. 

Webbplatsen / Övrig verksamhet / Kundservice 


Webbplatsen boplats.se

På boplats.se annonserar hyresvärdar inom pendlingsavstånd till Göteborg lediga hyresrätter. Du kan söka lägenheter genom att registrera dig på webbplatsen och betala den årliga avgiften. Du anmäler själv intresse för de lägenheter du är intresserad av. Lägenhetsannonserna kommer både från kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare.

Boplats är bostadskö för alla som kan söka hyresrätt på egen hand. Som bostadsförmedling arbetar vi med likabehandling och garanterar att ingen diskrimineras. Alla lägenheter förmedlas enligt kötid. Om hyresvärden inte godkänner en bostadssökande så skall den få en tydlig förklaring om varför. Boplats har inget individuelt bostadssocial uppdrag, vilket innbär att Boplats inte får ta personlig häsnyn eller ge förtur på grund av av social eller medicinska skäl. Alla villkor för att få hyra en lägenhet bestäms av hyresvärden som äger lägenheten.

Att få en lägenhet genom boplats.se tar lång tid då många redan står i bostadskön. om du registrerar sig idag kan du inte räkna med att få en lägenhet direkt. Men, det är ändå vikigt att börja samla ködagar. Det är ett sätt att försäkra sig om en tryggare framtid.

Boplats Göteborg Ab är ett helägt bolag inom Göteborgs Stads bolagskoncern, placerat direkt under koncernmodern Göteborgs Stadshus Ab. Verksamheten finansieras av en årlig avgift från de registrerade bostadssökande. 

Övrig verksamhet

Boplats informerar även bostadssökande och andra intressenter om vad som händer på bostadsmarknaden i stort. Vi deltar i och annordnar mässor och informationskvällar. Vi presenteras olika bostadsformer eller områden, och ibland bjuder vi in särskilda målgrupper - till exempel seniorer eller studenter. Vi ordnar även seminarier och andra träffar. Målet är att föra samman bostadssökande och hyresvärdar, både genom fysiska möten och genom information. På boplats.se kan du hitta information om vad som händer på marknaden och få tips och hjälp om hur du hittar fram till olika bostadsformer. 

På vår webbplats hittar du även annonser för rum för inneboende där du kontaktar annonsören direkt. 

Kundservice

Om du inte kan använda en dator själv har du möjlighet att få hjälp i vår kundmottagning. Vi finns även tillgängliga via vår webbplats och på telefon. Boplats deltar i evenemang och träffar runt om i staden för att berätta om vår verksamhet och bostadssökande i allmänhet.

Adress: Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 GÖTEBORG
Organisationsnummer: 556467-7390