Continue to the page
Close

Följande hyresvärdar publicerar lediga lägenheter på boplats.se. Vissa gör det för hela beståndet, andra bara för delar av det.


Göteborgs Stad

Bostads AB Poseidon 

Göteborgs Stads Bostads AB 

Familjebostäder 

Gårdstensbostäder 

Göteborgs Stads Fastighetskontor 

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen 

Higab AB 
 

Andra kommuners allmännyttiga bolag

Mölndalsbostäder 

Öckerö Fastighets AB 


Privata fastighetsägare och stiftelser

Atmosfärhus Fastighets AB 

Botrygg Göteborg 

Bräcke diakoni, Stiftelsen 

Curt Lundahl 

Fastighets AB, Tornstaden 

Förvaltnings AB Västerstaden 

Ivar Kjellberg Fastighets AB 

Lejonstaden AB 

Nordic Life Förvaltning AB 

Novier AB 

Olof & Caroline Wijks stiftelse 

Stena Fastigheter Göteborg AB 

Svanström Fastigheter 

Svenska Hus I Göteborg AB 

Tornet Bostadsproduktion AB 

Trollängen Bostad AB 

Willhem AB

» Läs mer om att söka hyresrätt på goteborg.se