Styrelse & ledning

Styrelse / Revisorer / Ledning / Ägare


Styrelse

Ordförande
Christian Larsson (v), Göteborgs Stad

Vice ordförande
Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Lena Molund Tunborn, Bostads AB Poseidon

Ordinarie ledamöter
Susanna Cassberg (m), Göteborgs Stad
Kicki Björklund, Göteborgs stads bostads AB (Bostadsbolaget)
Agneta Kores, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Oscar Amlöv, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Suppleanter
Ulf Gärdhagen, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Håkan Bernhardsson (s), Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg
Boplats Göteborgs styrelsehandlingar publiceras på goteborg.se 


Revisorer

Förtroendevald revisorer
Lars-Gunnar Landin (MP) och Peggy Svensson (VägV)

Förtroendevald revisorsuppleant
Stefan Dahlén (SD) och vakant (MP) 


Ledning

Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins / 031 - 368 07 51 

Marknad
Maria Yhlen Jordan / 031 - 368 07 55 

Kommunikation
Mats Ekblad  / 031 - 368 07 54

Ekonomi
Dali Cvijic / 031 - 368 07 56 

Kundtjänst
Hiba Hamza


Ägare

Göteborgs Stadshus AB
40 %
Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen, ek.för.
30 %
Bostads AB Poseidon
10 %
Göteborgs Stads Bostadsbolag AB
10 %
Familjebostäder i Göteborg AB
10 %