Styrelse & ledning

Styrelse / Revisorer / Ledning / Ägare


Styrelse

Ordförande
Susanna Cassberg

Ordinarie ledamöter
Lennart R Sjöstedt
Hanna Klang
Jan Jörnmark
Charlotte Darvik
Abdullahi Mohamed
Anne Akujärvi

Suppleanter 
Birgitta Gunér
Therese Melkersson
Åsa K Nilsen

Kontaktuppgifter till ledamöter finns på goteborg.se
Boplats Göteborgs styrelsehandlingar publiceras på goteborg.se 

Revisorer

Förtroendevald revisorer
Lars-Gunnar Landin (MP) och Peggy Svensson (VägV)

Förtroendevald revisorsuppleant
Stefan Dahlén (SD) och vakant (MP) 


Ledning

Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins / 031 - 368 07 51 

Marknad
Maria Yhlen Jordan / 031 - 368 07 55 

Kommunikation
Mats Ekblad  / 031 - 368 07 54

Ekonomi
Dali Cvijic / 031 - 368 07 56 

Kundtjänst
Hiba Hamza


Ägare

Göteborgs Stadshus AB