Styrelse & ledning

Styrelse / Revisorer / Ledning / Ägare


Styrelse

Ordinarie ledamöter
Åsa Hartzell Grüner, ordförande
Charlotte Darvik, förste vice ordförande
Ronny Bengtsson, andre vice ordförande
Lennart R Sjöstedt
Yngve Karlsson
Abdullahi Mohamed
Anne Akujärvi

Suppleanter 
Birgitta Gunér
Camilla Lindfors
Åsa K Nilsen

Kontaktuppgifter till ledamöter finns på goteborg.se
Boplats Göteborgs styrelsehandlingar publiceras på goteborg.se 

Revisorer

Lekmannarevisorer
Monika Bandi
Susanne Zetterberg Jensen

Lekmannarevisorsuppleanter
Berndt Karlsson
Lars Lindblom


Ledning

Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins / 031 - 368 07 51 

Marknad
Maria Yhlen Jordan / 031 - 368 07 55 

Kommunikation
Mats Ekblad  / 031 - 368 07 54

Ekonomi
Dali Cvijic / 031 - 368 07 56 

Kundtjänst
Hiba Hamza


Ägare

Göteborgs Stadshus AB