Förslag på ny avgift

│ Nyheter 2019-04-10 │ Uppdaterad 2019-05-21 │


Förslaget om avgiften kommer att tas upp av kommunstyrelsen 2019-05-22


Ett förslag på att höja avgiften till 200 kr för att stå i kö på boplats.se har godkänts av styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, Boplats ägare. 

Vad händer nu?

Förslaget på höjning av avgiften kommer nu att läggas fram för kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige, för beslut. Vi vet inte när det blir.

Boplats planerar att ändra avgiften så snart det är praktiskt möjligt efter det att kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan. 

När kommunfullmäktige fattat beslut kommer avgiftshöjningen att gälla från ett visst datum. Om du skall betala din avgift efter detta datum kommer du att behöva betala den höjda avgiften. 

Vad behöver jag som bostadssökande göra? 

Inget särskilt. När avgiften höjs kommer det att synas på din avi. Var uppmärksam på summan på din avi!

Varför föreslås en höjning?

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige att Boplats Göteborg skall bli en bostadsförmedling. I och med det kommer bolaget att ta över en del arbetsuppgifter som tidigare utförts av hyresvärdarna själva, vilket innebär att Boplats behöver anställa flera personer. 

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att Boplats verksamhet skall finansieras helt av köavgifter, och inte längre få driftbidrag av Göteborgs Stad.