Svar på vanliga frågor om omvandlingen till bostadsförmedling

│Nyhet 2019-01-10 │ Uppdaterad 2019-04-10 

Vilka regler kommer att gälla för att få söka lägenheter när Boplats blir en bostadsförmedling?

Hyresvärden kommer fortfarande att bestämma själv vilka villkor som ska gälla för den som ska hyra. Både kommunala och privata hyresvärdar. Det är först när alla villkor är uppfyllda som hyresvärden måste välja den sökande som har längst kötid.

Allmännyttan i Göteborg har för närvarande en hyrespolicy där i stort sätt endast kötid avgör vem som får lägenheten. Detta är ett beslut av AB Framtiden och gäller för Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Inte hela Boplats.

Vilka villkor kan en hyresvärd ställa? 

Villkor handlar ofta om storlek på hushåll, inkomst, typ av inkomst, och kreditvärdighet. Hyresvärden kan även rikta sig till särskilda målgrupper, som studenter, unga eller seniorer. Villkoren ska vara objektiva och icke-diskriminerande. 

Det finns inga enhetliga regler för att söka bostad i Sverige. Fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att bestämma vilka villkor som ska gälla för deras hyreskontrakt och hur deras lediga lägenheter förmedlas.

Varför måste alla hyresvärdar använda kötid när boplats blir en bostadsförmedling? 

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är det tillåtet att ta ut en köavgift, förutsatt att lägenheterna förmedlas i turordning efter kötid.

När börjar boplats fungera som en Bostadsförmedling där kötid används efter det att villkoren är uppfyllda? 

Vi planerar att börja den nya verksamheten efter sommaren 2019. 

När kommer avgiften att höjas, och hur mycket kommer det att kosta? 

Ett förslag på höjning av avgiften med 200 kronor skall under våren läggas läggas fram för kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige, för beslut. 

Boplats planerar att ändra avgiften så snart det är praktiskt möjligt efter det att kommunfullmäktige har fattat beslut i frågan. 

När kommunfullmäktige fattat beslut kommer avgiftshöjningen att gälla från ett visst datum. Om du skall betala din avgift efter detta datum kommer du att behöva betala den höjda avgiften. 

När avgiften höjs kommer det att synas på din avi. 

Varför föreslås en höjning av avgiften?

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige att Boplats Göteborg skall bli en bostadsförmedling. I och med det kommer bolaget att ta över en del arbetsuppgifter som tidigare utförts av hyresvärdarna själva, vilket innebär att Boplats behöver anställa flera personer.  

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att Boplats verksamhet skall finansieras helt av köavgifter, och inte längre få driftbidrag av Göteborgs Stad.  

Vad behöver jag göra som bostadssökande?

Eftersom förändringarna i verksamheten inte kommer att införas förrän efter sommaren 2019, behöver du inte göra någonting. Du kan använda boplats.se precis som vanligt. Ha gärna koll på vår nyhetssida där vi kommer att informera löpande. Var uppmärksam på summan på din avi, så att du ser hur mycket du skall betala nästa gång.