Från miljonprogram till modern stadskänslaDen 17 oktober är det dags för Bonytt 2015 där byggbolagen presenterar tusentals nya bostäder. Inför mässan lyfter vi, i en serie artiklar, fram några nya stadsmiljöer och områden som växer fram i Göteborgsregionen. 


Att området kring Backa Röd har en förortskänsla håller säkert de flesta med om. Men stadsdelen ligger faktiskt lika nära centrum som Majorna. Nu ska flera hundra nya bostäder byggas för att binda samman villaområden med bostadsrätter och hyresrätter. Det ska ge en mer stadsmässig känsla. 

Backa Röd byggdes mellan 1969 och 1972. Det gick i rasande fart. Varje dag färdigställdes i snitt tre lägenheter. Totalt blev det närmare 1 600 stycken som idag förvaltas av allmännyttiga Poseidon. I Backa finns också områden med villor och bostadsrätter. Men de ligger separerade från varandra med stora vägområden och parkeringsfält. 

– Nu är det är väldigt uppdelat. Vi vill få till ett mer sammanhängande stadsmönster, där gränserna mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter flyter ihop. Känslan ska inte längre vara en förort som man tar bilen till och ifrån, säger Cathrine Gerle på Poseidon.

BN Backa Röd - Planerad omdaning av Litteraturgatan 1.jpg
Planerad omdaning av Litteraturgatan.

I slutet på 60-talet när miljonprogrammen byggdes var det just så man ville ha det. Bilen skulle ta dig till jobbet, till affären och tillbaka till förorten. Stora parkeringsplatser behövdes som placerades i bostadsområdenas ytterkanter.

– Parkeringsnormen var då 1,2 per bostad. Nu är den nere på 0,6. Därför finnas det gott om parkeringsyta att bygga nya bostäder på.

Och det är precis vad som planeras längs Litteraturgatan som ska göras om från dagens landsväg till en stadsgata där kollektivtrafik (stombuss och framtida spårvagnstrafik), gång och cykeltrafik prioriteras. Här ska 500 – 700 lägenheter, i blandade upplåtelseformer och olika bostadstyper, byggas av Poseidon (hyresrätter) och Egnahemsbolaget (bostadsrätter).

– Området är under förvandling. Den nya bebyggelsen kommer att lyfta den gamla och skapa en stadsmässighet som kommer att locka till sig mer folk.

Samrådsprocess står för dörren

Just nu pågår detaljplanearbetet och i våras lade både bostadsbolagen och stadsbyggnadskontoret mycket krut på att informera allmänheten om alla delar inför den en samrådsprocess som precis står för dörren. Första spadtaget ligger med andra ord en bit fram. Tidigast 2018 tror Cathrine Gerle att det kan börja byggas längs Litteraturgatan, men redan nästa år startar nybyggnationen av ca 60 mark- och terasslägenheter på ett tidigare parkeringsfält i Backa Röd. 

Upprustningen av området går dock egentligen tillbaka till 2001 då renoveringen av de befintliga husen påbörjades.

– Hittills har vi renoverat hälften. När vi rustar upp området vill vi ha olika utseenden, olika standarder och olika hyresnivåer. Tanken är att alla ska kunna bo kvar. Vårt mål är att skapa en varierad bebyggelse där alla människor oavsett ålder och familjekonstellation kan bo och trivas.

De flesta nya bostäderna byggs som flerfamiljshus men för att det inte ska bli för monotont kommer man att blanda upp kvarteren med radhus, studentbostäder och små och stora lägenheter. När Litteraturgatan byggs om till stadsgata ersätts också gångtunnlar med övergångsställen samtidigt som det satsas på gröna gårdar, miljö och energitänk. 

Även närliggande Selma Lagerlöfs Torg står inför en omfattande upprustning och förnyelse. 

Torget håller på att rustas upp och just nu planeras det för flera hundra bostäder även där tillsammans med lokaler för handel, kontor och annat, till exempel en sporthall.

Och inte nog med det. Detaljplaneprogrammet rymmer ytterligare bebyggelse på bägge sidor av Litteraturgatan. Totalt 3000 bostäder planeras att skapas i Backa enligt Stadsbyggnadskontoret.

Stadsutvecklingen har alltså bara börjat!


Bonytt 2015

När: Lördag 17 oktober, kl 11-14

Var: Älvrummet, Kanaltorget 1. Älvrummet hittar du mellan Nordstan och Operan. Hållplats: Lilla Bommen

Fritt inträde. Välkomna!