Kommunstyrelsen tar upp Boplats framtid

Uppdaterat 2017-09-21

Ärendet om Boplats bordlagt.

Ärendet blev bordlagt på sammanträdet den 20 september och kommer att tas upp av kommunstyrelsen igen den 4 oktober.

Se goteborg.se

Uppdaterat 2017-09-06

Ärendet om Boplats bordlagt.

Ärendet blev bordlagt på sammanträdet den 6 september och kommer att tas upp av kommunstyrelsen igen den 20 september.

Se goteborg.se

Uppdaterat 2017-08-23

Ärendet om Boplats bordlagt.

Ärendet blev bordlagt på sammanträdet den 23 augusti och kommer att tas upp av kommunstyrelsen igen den 6 september.

Se goteborg.se
Nyheter 2017-08-22

Imorgon onsdag tar kommunstyrelsen åter upp ärendet om Boplats och företagets framtid.

I samband med bolagsöversynen som initierades i Göteborgs Stad 2011 startades en utredning som skall leda till nya ägardirektiv för Boplats Göteborg AB och en ny position i stadens bolagsstruktur. Beslutet kan även få konsekvenser för reglerna kring kötid och årsavgiften på Boplats.

Ur handlingarna för ärendet:

"Sammanfattningsvis föreslås att staden blir ensam ägare av bolaget och att det utifrån lokaliseringsprincipen finns utrymme för Boplats att bedriva verksamhet inom den lokala arbetsmarknadsregionen. Vidare föreslås att för samtliga bostäder som förmedlas via Boplats ska kötid vara avgörande efter att övriga krav uppfyllts samt att bolagets kostnader helt och hållet ska täckas av köavgifter och övriga intäkter."


- TU, Diarienummer 0958/14

Läs alla handlingar här.