Boplats styrelse föreslår en delning av bolaget

Nyheter 2016-12-14

Boplats styrelse har lämnat ett förslag till staden där man förordar en delning av bolaget mellan de kommunala och de privata ägarna. Men tanken är att det skall bli så lite skillnad som möjligt för de som är medlemmar.

Kommunstyrelsen har gett Boplats i uppgift att se över hur verksamheten skall organiseras i framtiden. I går lämnades Boplats styrelses svar till staden där man bland annat förordar en delning av bolaget. Det är nu upp till staden att ta beslut i frågan. 

Frågan om boplats ägarstruktur med fyra kommunala ägare och en privat, blev aktuell i och med omorganisation av Göteborgs Stads alla bolag. Alla parter är överens om att verksamheten inte kan fortsätta med samma ägarstruktur som idag på grund av juridiska skäl som har att göra med lagen om kommunalbostadsförmedling och lagen om otillåtet statligt stöd. Därför förordar nu styrelsen en delning av bolaget, men tanken är att det skall bli så lite skillnad som möjligt för de som är medlemmar eftersom ägarna är nöjda med hur själva verksamheten fungerar idag.

Exakt hur Boplats kommer se ut efter en delning, är det däremot ingen som vet ännu.