Allmännyttan tar bort inkomstkraven

Det blir en ny uthyrningspolicy för Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag. Bland annat kommer kravet på inkomst tas bort. Personer med oreglerade skulder, men som har ordnad ekonomi för övrigt, kommer nu få möjlighet att söka sig till allmännyttan. 

Bostadssökande får däremot inte ha fler än tre betalningsanmärkningar under de senaste två åren. 

Förutom slopade inkomstkrav tar man bort kravet på boendereferenser för att undvika vad man menar riskera att bli godtyckliga bedömningar. Förändringarna beräknas komma i gång under senare delen av hösten i år.

Det är styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden, som äger de allmännyttiga bolgen i Göteborg, som har fattat beslutet. Läs mer på deras webbplats.