Mölndalsbostäder 2014

Siffror för Mölndalsbostäders uthyrning under 2014 finns ute nu. 

Läs mer här.