Visionsstyrt stadsbyggande i Kvillebäcken


Den 17 oktober är det dags för Bonytt 2015 där byggbolagen presenterar tusentals nya bostäder. Inför mässan lyfter vi, i en serie artiklar, fram några nya stadsmiljöer och områden som växer fram i Göteborgsregionen. 


Av 2 000 planerade bostäder står nu 1 200 klara. Den nya stadsdelen Kvillebäcken börjar ta form på allvar. "Jag blir stolt varje gång jag sätter min fot där. Det är ett framgångsrikt exempel på ett visionsstyrt stadsbyggande," säger Kristina Gradin på NCC.


BN NCC.jpg
Kristina Gradin, NCC

Det är 2008. Väster om Hjalmar Brantingsgatan ligger Kvillestaden – en väl fungerande stadsdel. Öster om ligger en del av Kvillebäcken, ett aningen förorenat område norr om Backaplan som mest består av småskalig industri och som gjort sig känt för att vara kriminellt belastat. Det är här en ny stadsdel ska växa fram, det är här 2 000 bostäder ska byggas och det är här folk ska vilja bo. 

Hur ska vi få dem att känna så?

Det konsortium som bildats kring projektet och som består av sju byggbolag och kommunala Älvstranden utveckling bestämmer sig för att ta fram en vision – en vision som sedan ska styra områdets utveckling:

”Kvillebäckens kvarter har en skön atmosfär av avspänt stadsliv. Hit söker sig kreativa och medvetna människor som gillar inspirerande möten. Det är både enkelt och spännande att leva i Kvillebäcken. Man är mitt i storstadens breda utbud av arbete, handel och kultur. Kaféer och andra mötesplatser används flitigt och det pågår samtal och aktiviteter överallt. Älvens kajer ligger en kort promenad bort och parken vid den fridfulla bäcken är en tillgång för området. Saluhallen speglar områdets kontinentala atmosfär. I Kvillebäcken lever och bor man miljösmart - en självklar del av livskvaliteten. Kvillebäcken är lite kontinentalt – och samtidigt så göteborgskt.”

Så lyder kortversionen av en längre visionsberättelse, daterad till den 26 maj 2008.

– Det är flera saker i den som man har spunnit på. Saluhallen står till exempel där redan. Den är helt fantastisk och har blivit en besöksattraktion. Jag var själv där senast förra veckan.Kristina Gradin på NCC – som just börjat sälja sitt tredje kvarter med 113 bostadsrätter i området – tycker att den väl speglar den stadsdel som börjat växa fram.

Tät kvartersstad
Nya Kvillebäcken är byggd som en tät kvartersstad och inte som så många andra bostadsområden med glest placerade punkt- eller lamellhus. Det ger en tydligare stadskänsla, vilket forskning visar lämpar sig bäst för områden med stadsläge. Och till skillnad från exempelvis Norra Älvstranden (vatten- och utsiktsläge), är ju det precis vad Kvillebäcken har. Till centrum är det bara ett par spårvagnshållplatser eller en kort cykeltur över Götaälvbron.

– Många passerar också igenom området, åker kanske via Gustaf Dahlénsgatan, vilket gynnar handel och service, säger Kristina Gradin. 

I det nya området finns redan kafé, juicebar, ekofoodaffär och en snabbmatsrestaurang med hälsoprofil. Och längs Hjalmar Brantingsgatan ligger ”Glasiären” det stora lamellhuset som hyser stadsdelsbibliotek och gym och där det också är tänt att en matvaruaffär ska flytta in.

Nej, det har inte varit svårt att få verksamheter att etablera sig i området. Inte heller att få folk att flytta dit. Innan Derome och NCC lade ut varsitt nytt kvarter till försäljning i september var alla bostadsrätter i området slutsålda sedan länge. 

Vilka är det då som köper? Kristina Gradin berättar att målgruppen från början inte varit helt förutsägbar, men att man tänkte att det handlade om modiga människor som vågade och ville vara med och utforma en ny stadsdel av något som varit förknippat med dåligt rykte.

– Till våra två första kvarter flyttade många in från Nordost. Jag tror att folk känt sig välkomna här. Kommunikationen kring Kvillebäcken har ju handlat om blandstad och mångfald. Det har dessutom varit väldigt prisvärt. Här har möjligheten funnits att göra en bostadskarriär.

Många förstagångsköpare, unga par som flyttar ihop, har också lockats. Förmodligen spelar det centrala läget in – ett läge som gör att man slipper bil.

– Man kanske inte har råd med en. Ett bostadsköp är trots allt en stor affär som tänjer på ekonomin. Intresset för parkeringsplatser är inte så stort. Många som bor i området cyklar eller åker kollektivt.

Socialt blandad stadsdel
Ungefär en tredjedel av bostäderna i Nya Kvillebäcken är hyresrätter. Tanken är att det ska främja integration och skapa en socialt blandad stadsdel. Kritiska röster har dock höjts om att effekten närmast blir det motsatta, att nyproduktion medför såpass höga hyror att låginkomsttagare inte har råd att flytta in. Det ligger förstås något i det, menar Kristin Gradin.

– Därför blir mötesplatserna i området viktiga som integrationspunkter. Det handlar om att skapa attraktiva platser där folk också känner sig välkomna.

Kvarterskrogar, kaféer och butiker är exempel på det, liksom gröna parkmiljöer, torg och promenadslingan längs Kvillebäcken – allt skapa ”kontinental känsla” där uterummen naturligt fylls med myller och spontana aktiviteter.

Om några år kommer Nya Kvillebäcken med sina 2 000 bostäder stå färdigt. NCC räknar med att det ska vara inflyttning i deras fjärde och sista etapp bostadsrätter runt 2018/2019. Ungefär samtidigt börjar man bygga sina 70 första i grannområdet Frihamnen där Göteborgs stad planerar för 9 000 bostäder och 15 000 arbetsplaster.

– Tanken är att den första delen, i västra delen av Frihamnen, ska vara klar till stadens 400-årsjubileum 2021, säger Kristina Gradin.

Här finns kanske en ännu större politisk övertygelse om att bygga blandstad än i Kvillebäcken. Fyra av byggbolagen (Bo Trygg, Magnolia, AB Framtiden och Rikshem) som valts ut för projektet ritar inte bara hyresrätter – de har också i utbyte mot markanvisningsprocessen förbundit sig att pressa priserna. De ska till exempel kunna visa fyra olika hyresnivåer där den lägsta är 1 000 kronor per kvadratmeter och år.

Hur de billiga centrala lägenheterna (där en trea på 70 kvm kan kosta 6 000 kr i månaden) ska fördelas vid stor efterfrågan är i dagsläget oklart.

BN NCC1.jpg
Vågmästarplatsen.


Bonytt 2015

När: Lördag 17 oktober, kl 11-14

Var: Älvrummet, Kanaltorget 1. Älvrummet hittar du mellan Nordstan och Operan. Hållplats: Lilla Bommen

Fritt inträde. Välkomna!