Dialog med kringboende sätter fart på byggprocessen


Den 17 oktober är det dags för Bonytt 2015 där byggbolagen presenterar tusentals nya bostäder. Inför mässan lyfter vi, i en serie artiklar, fram några nya stadsmiljöer och områden som växer fram i Göteborgsregionen. 


Bara en dryg mil från Linnéplatsen håller en ny stadsdel på att växa fram ute i väster. På promenadavstånd från havet är det tänkt att Nya Hovås ska förena stadens utbud av boende, service, skola, handel och kontor med parker och grönområden. Det första spadtaget togs 2014, men hade föregåtts av en lång dialog som underlättat byggprocessen. 


BN hovås uggleberget.jpg

Utsikt från Uggleberget.

– Vi började arbeta med en dialogmodell innan detaljplanen var klar, alltså mycket tidigare än man brukar. Vi gick efter devisen ”vad är det som saknas i Hovås, vad kan vi tillföra”, säger Karin Jaxmark, marknadsstrateg på Familjebostäder.

Kringboende, människor som arbetar i området, affärsidkare, tjänstemän och politiker – alla har fått säga sitt. Området och dess inriktning bygger också på närmare 8 000 önskemål som man har fått in via en webbenkät. Man har dessutom haft en projektlokal placerad i hjärtat av området, arbetat med nyhetsbrev, informerat i brevlådor och stått utanför områdets stora matvarubutik.

– Det handlar om att våga vara öppen, om att visa vad som är på gång och hur man tänkt. Det är lite att tänka tvärtom. Vanligtvis vågar man inte visa skisser av rädsla för att göra folk besvikna utifall att de inte följs i slutändan. Nu uppstod istället intressanta diskussioner kring skisser och annat.  

BN hovås uggleberget 3.jpg    
Karin Jaxmark, marknadsstrateg, Familjebostäder

Dialogen har inneburit att processen kring projektet har löpt mycket fortare än den brukar. Detaljplanens innehåll har också blivit bättre och svarar nu mer tydligt upp till vad målgruppen vill ha. 

– Dessutom har varumärkeskännedomen blivit stor. Folk har förstått vad Nya Hovås är. Sist men inte minst så har vi också fått en sällsynt positiv opinion, vilket resulterat i ovanligt få överklaganden. 

Och de som varit kritiska har ofta kommit med positiv respons. Karin Jaxmark berättar om en kvinna som sa sig vara emot själva byggandet men samtidigt gillade sättet man gjorde det på. 

– Vi träffade också en man som överklagat och förklarade för honom hur vi tänkt. Det ledde till att han drog tillbaka sin överklagan. Nu kommer han sitta med i en av våra fokusgrupper och ska vara med och utveckla husens planlösningar. 

En ny boendeform i trakterna
Nya Hovås kommer att omfatta 1 300 bostäder, varav 250 blir hyresrätter. Det är dessa Familjebostäder ska bygga. Eftersom hyresrätten mer eller mindre är en helt ny boendeform i trakterna fanns ett stort informationsbehov. Hur fungerar det att bo i en sådan? Vad är fördelarna? Hur får man tag i en? Vad är Boplats, hur registrerar man sig där? 

– Många var rädda för att det skulle upplevas som en typisk förort. Men där kunde vi snabbt svara att så skulle det inte bli.  

Familjebostäders hyresrätter kommer att blandas med andra byggbolags bostadsrätter på Uggleberget, ett av Nya Hovås två delområden. Husen på höjden kommer att ligga inbäddade i skogsmark och variera i höjd. Vissa bostäder får utsikt över havet.

– Hyresrätten som boendeform är den mest bekväma. Du behöver inte bry dig om fastighetsskötseln och droppar en kran är det bara att ringa. Vår devis för Uggleberget är ”Höjden av bekvämliget”, säger Karin Jaxmark. 

Målgruppen är bred. Ungefär hälften av lägenheterna är ettor och tvåor. Resten treor och fyror. Standarden skiljer mellan olika lägenheter – alla typer av människor ska kunna bo i området.

– Väldigt många, framför allt äldre damer, vill sälja sin närliggande villa. De vill gärna bo kvar i området, men mer bekvämt. Men det är inte bara äldre som visat intresse, många yngre tycker också att området är attraktivt. 

Nya Hovås består som sagt av två delar. Några minuters promenad nerför Uggleberget ligger ”centrum”.  Karin Jaxmark beskriver det som ”Linnégatan på landet”. Förutom bostäder planeras här för småbutiker, restauranger, kaféer, torghandel och mycket annat. 

Det kommer ta ett tag innan hyresrätterna på Uggleberget annonseras ut på Boplats. I mitten av 2016 räknar Familjebostäder med att ta sitt första spadtag och första inflyttning sker tidigast 2017. Bygget av hyresrätterna kommer att ske successivt och pågå under många år. Annonsering på Boplats sker ett år innan planerad inflytt. 

Förutom Familjebostäder bygger HSB, Skanska, Veidekke, Egnahemsbolaget, Tornstaden, Sverigehuset, Next Step Group och NCC i Nya Hovås.  

Mer finns att läsa på Familjebostäder hemsida.

Anmäl dig för nyhetsbrev för Nya Hovås.  

BN hovås uggleberget2.jpg
Vision för Uggleberget.


Bonytt 2015

När: Lördag 17 oktober, kl 11-14

Var: Älvrummet, Kanaltorget 1. Älvrummet hittar du mellan Nordstan och Operan. Hållplats: Lilla Bommen

Fritt inträde. Välkomna!