Boplats uppmanar seniorer att registrera sig

Boplats Senior -  Bild Hilda Granath.jpg
Boplats kommer att delta på seniormässan på Svenska mässan den 23 - 25 februari. Framför allt för att ge besökande seniorer en möjlighet att registrera sig, vilket de kan göra på plats på mässan.

Att få en hyreslägenhet via Boplats kan ta många år. Det är viktigt att seniorer som vill planera sitt boende registrerar sig i god tid för att ha att ha möjligheten till ett annat boende när de väl behöver det.

Boplats Göteborg påbörjade under 2015, i samarbete med Göteborgs Stad, en extra satsning på information om boendefrågor för seniorer. Vår så kallade seniorcoach skall fungera som ett nav i ett nätverksarbete med stadsdelarnas personal och lokala pensionärsföreningar i Göteborg. I början på det nya året skickade Boplats även ut en broschyr till alla seniorer i Göteborgsområdet med information om vad det innebär att vara med på Boplats och varför det är viktigt att registrera sig i tid. En omedelbar effekt av detta var att många av de som fått broschyren kom till vår kundmottagning i Rosenlund för att registrera sig.

Under 2015 annonserades 78 seniorlägenheter och 45 trygghetslägenheter ut på Boplats.

Tillgänglighetsmärkta lägenheter uppgick till 843 stycken, men dessa vänder sig i de flesta fallen inte till någon särskild målgrupp utan kan sökas av alla. De äldre konkurrerar här med alla andra målgrupper.

Den sista december 2015 hade Boplats 9 289 personer över 65 år registrerade.


Seniormässan

Boplats monter: C04:21
Föredrag: Boplats vd Maria Meyer-Martins håller föredrag under rubriken "Så är läget på hyresrättsfronten för seniorerna just nu" den 24 februari, 14.30 - 14.55