Fler än 165 000 registrerade

Statistiken för 2015 visar att antalet medlemmar hos Boplats fortsätter att öka. Antalet lägenheter ligger däremot kvar på ungefär samma nivå.

Den sista december 2015 hade Boplats 165 266 medlemmar, vilket är en ökning med 33 754 medlemmar jämfört med samma dag förra året. Det är drygt 50 000 som har registrerat sig enbart under 2015.

Antalet publicerade lägenheter var 7 832 och de som fick kontrakt hade i genomsnitt 1492 Dagar hos Boplats.

Det finns nu 27 589 medlemmar som har mer än 1825 Dagar på Boplats, det vill säga mer än fem års registreringstid.

I siffror


Annonserade lägenheter

 

7 832 

Medel, dagar hos Boplats

 

1 492

Andel kommunala

 

49 %

Andel privata värdar

 

41 %

Andel CSB (1)

 

10 %

Registrerade årsslut (2)

 

165 266


 1) Chalmers Studentbostäder annonserade 776 lägenheter, med ett medelantal Dagar hos Boplats vid kontrakt på 1 211 dagar.

2) Inkluderar både medlemmar som har betalat sin avgift och vilande medlemmar som inte har betalat men som har kvar sina dagar till sista betalningsdag har passerat.


2015 q1-q4 Allmännyttan.jpg

2015 q1-q4 alla.jpg

2015 q1-q4 Möndal.jpg


Medlemmar på Boplats sista december 2015

medlemmar per år 2015.jpg