Boplats i siffror 2017

| Pressmeddelande | 2018-01-03 |

Antalet sökande fortsätter att öka, och det gör även andeln privata lägenheter under 2017.

 

Antalet privata lägenheter har ökat under senare år, vilket innebär att de nu utgör nästan hälften av alla lägenheter på boplats.se. Antalet lägenheter från allmännyttan har däremot minskat något.

Det totala antalet lägenheter på boplats.se har gått ned, vilket till största delen beror på att Chalmers studentbostäder lämnade Boplats i mars förra året. Genomsnittet av antal Dagar hos Boplats för den som fått en lägenhet under 2017 är 1.697. 

Genomsnittet för lägenheter i Göteborg från de kommunala bolagen är 2.265 dagar jämfört med 1.269 hos privata hyresvärdar för 2017.

19.941 riskerar att få dagarna raderade
Antalet registrerade förtsätter att öka. Den sista december var 218.200 registrerade vilket är 26.707 fler än ett år tidigare. Men det är även många som faller bort under året. Just nu finns det 19.941 medlemmar som är registrerade mellan 2004 och 2013, vars medlemskap har gått ut, och som riskerar att förlora sina "Dagar hos Boplats". När medlemskapet har gått ut raderas de efter 90 dagar.


Boplats under fem år 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Annonserade lägenheter

8 404

8 299

7 832

7 241

6 825

Medel, dagar hos Boplats (1)

950

1 190

1 492

1 602

1 697

Andel kommunala

50%

50%

49%

47%

48%

Andel privata värdar

40%

40%

41%

43%

49%

Andel CSB (2)

10%

10%

10%

10%

3 %

Registrerade årsslut (3)

199 135

131 512

165 266

191 493

218 200

1) Medelantal vid kontraktsskrivning 
2) Chalmers Studentbostäder slutade annonsera lägenheter i mars 2017

3) Inkluderar både medlemmar som har betalat sin avgift och vilande medlemmar som inte har betalat men som har kvar sina dagar till sista betalningsdag har passerat. 


Stadsdelsnämndsområden

17jan-dec_alla.jpg
Kontrakt i Göteborg under perioden januari - december 2017. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.


Stadsdelsnämndsområden

17jan-dec_allman.jpg

 Kontrakt i Göteborg under perioden januari - december 2017. Allmännyttans lägenheter.


Primärområden, alla hyresvärdar

Primärområden - alla hyresvärdar - statistik

Primärområden efter antal Dagar hos Boplats i genomsnitt vid kontrakt 2017,  januari - december hos alla hyresvärdar i Göteborg Områden med 5 eller färre lägenheter är borttagna. 


Primärområden, allmännyttan

Primärområden - allmännyttan - statistik

Primärområden efter antal Dagar hos Boplats i genomsnitt vid kontrakt 2017, januari - december hos allmännyttan i Göteborg. Områden med 5 eller färre lägenheter är borttagna.