Dags att betala?

I dagarna är det dags för många att betala sin medlemsavgift. Tänk på att du bara kan betala efter det att du har fått en avi. Har du fått en avi så hittar du den när du loggar in på Mina sidor.

Om du inte använder det OCR-nummer som finns på din aktuella avi vet vi inte vem betalningen gäller. Risken finns då att du förlorar din registrering eftersom betalningen inte blir registrerad.

Läs mer om betalning här.