Unga tar plats i Bergsjön

Nyheter 2016-11-30

Unga behöver få mer inflytande över bostads- och stadsutvecklingfrågor, tycker både hyresvärden Familjebostäder och den ideella ungdomsorganisationen jagvillhabostad.nu som samarbetar i projektet "Ta plats!"

Från arbetet med Kollektiv Tellus. Fotograf: Vanda Kehr.png

Från arbetet med Kollektiv Tellus. Fotograf: Vanda Kehr.

I projektet får ungdomar chansen att påverka utformningen av ett antal öronmärkta bostäder som ska byggas i Bergssjön. Senast 2021 ska ca 100 nya hyresrätter i fyra hus stå klara på Merkuriusgatan.

Lägenheterna i ett av dessa kommer att öronmärkas för ungdomar som också får chansen att vara med och påverka utformningen av dessa och miljön runt omkring. 

– Bostads- och stadsutvecklingsprocesser påverkar alla, men unga är sällan involverade i dem. Därför är det viktigt att stärka unga och ge dem ett direkt inflytande, säger Maria Strandberg på jagvillhabostad.nu.

Under hösten har unga deltagit i fokusgrupper och workshops och diskuterat lägenhetsstorlekar, planlösning och utformning av utemiljöer. Men projektet "Ta plats!" fortsätter ett bra tag till, berättar Karin Jaxmark på Familjebostäder.

– Den 12 december är nästa träff. Då kommer två arkitekter på besök. De berättar om hur arkitektur hör ihop med demokrati och inflytande, men vi hoppas också att de ska ha en inspirerande inverkan och visa på att det inte är omöjligt att bli arkitekt. 

På den träffen kommer också gemensamma utrymmen diskuteras. Vill man ha en gemensam lokal? Kan trapphuset och tvättstugan utformas till naturliga mötesplatser? Hittills har det inte varit några problem att få igång diskussioner på träffarna. Men vilken fråga är det som engagerat mest?

– Hyran är den viktigaste frågan, unga är inte köpstarka och vill bo så billigt som möjligt, säger Maria Strandberg.

– Från början trodde vi att man ville ha kompislägenheter, men dialogprocessen har tydligt visat att de flesta unga vill ha en egen lägenhet. Därför bygger vi förmodligen runt en tredjedel treor och resten väldigt yteffektiva små 1,5:or för att få ner hyran, säger Karin Jaxmark.

I linje med Bostad 2021
För Familjebostäder har projektet på Merkurisgatan inneburit att man kunnat slå inte bara två, utan tre flugor i en smäll. För det första vill man satsa på Bergsjön och både höja kvalitén och den sociala hållbarheten där. För det andra hade jagvillhabostad.nu fått projektpengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och ville samarbeta med familjebostäder i ett lämpligt projekt. För det tredje var det helt i linje med Bostad 2021– Göteborgs stads och fastighetsbranschens satsning att ta fram 7 000 nya inflyttningsklara lägenheter till stadens 400 års-jubileum 2021, där fokus på dialogen är stor.

– Byggprocessen går rasande snabbt i Bostad 2021-projekten. Vi påbörjade alltihop i början av året i året, och just nu befinner vi oss i dialogarbetet med ungdomarna, men byggplanen ska vara klar redan nästa år, säger Karin Jaxmark.

Hon hoppas också att "Ta plats!" ska leda till att man hittar nya målgrupper. Det var precis vad som hände när man när man samarbetade med jagvillhabostad.nu förra året. Projektet Kollektiv Tellus lockade tre systrar, födda mellan 1990 och 1995 att flytta in ett ”kompisboende” på Tellusgatan. 

– Den målgruppen har vi aldrig sett tidigare. I Bergsjön bor många storfamiljer och nu, inför bygget på Merkuriusgatan, har en mamma hört av sig och vill att hennes tre söner ska få söka en lägenhet. Kanske kan "Ta plats!" också locka ungdomar från delar av stan. 

Karin Jaxmark berättar att de öronmärkta lägenheterna på Merkuriusgatan så småningom kommer att läggas ut på boplats.se, men att det inte är klart vilka som blir behöriga att söka. Mellan vilket ålderspann är man ung? Ska sökande från Bergsjön ha förtur? Ska de stora lägenheterna hyras ut med till kompisar/syskon eller till unga familjer? Sådana frågor kommer att diskuteras på en träff den 31 januari nästa år.  


För mer information
Kontakta Maria Strandberg / Telefon: 0723 034830 / E-post: maria@jagvillhabostad.nu

Återstående träffar:

  • Arkitektföreläsning & gemensamma utrymmen / Tid: måndag 12 december 17:30-19:30 / Plats: Familjebostäders lokaler, Rymdtorget 7
  • Lägenhetsförmedling & kontrakt / Tid: tisdag 31 januari 17:30-19:30 / Plats: Tellusgatan 26
fotograf Andrzej Cahlenstein .jpg
Fotograf: Andrzej Cahlenstein