Flytten går till storstäderna

westpride3.jpg
Homosexuella flyttar i högre utsträckning till storstäder än heterosexuella. Men det beror inte på inskränkthet och diskriminering i landsorten. Thomas Wimark, som skrivit en doktorsavhandling i ämnet, tror att Priderörelsen betytt mycket för den ökade förståelsen i samhället.

Homosexuella flyttar till storstaden för att det inte finns något annat alternativ om man vill komma ut och leva öppet som gay. I storstadens brus kan man ändå förbli anonym. Inom populärkulturen är det fortfarande den gängse uppfattningen kring varför homosexuella söker sig till större städer. Och visst, i en intervjustudie i Thomas Wimarks avhandling kände många igen sig i det. De som var äldre än 50. Yngre homosexuella flyttar till Stockholm, Göteborg och Malmö av andra anledningar. Vilka? Jo, ungefär samma som heterosexuella har.

– Man flyttar för att hitta ett arbete, för att det finns fler möjligheter, större utbud och en ökad chans att hitta en partner. Precis om med heterosexuella lockas singlar mer av storstan, säger Thomas Wimark som är doktor i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Hans avhandling visar dock att homosexuella har en starkare tendens att vara koncentrerade till storstäder än vad heterosexuella har. Speciellt ensamstående gaykillar. Överhuvudtaget är koncentrationen av män starkare än kvinnor. 

– Lesbiska kvinnor har oftare barn vilket gör flyttningar mer komplicerade.  Och precis som många heterosexuella par väljer homosexuella par att flytta ut från stan när de får barn.

Inte mer homofobi i mindre orter
Thomas Wimarks forskning tyder på att attityderna i det svenska samhället håller på att förändras och att homofobin idag inte är mer utbredd i mindre städer än i större.

– Jag tror Priderörelsen har betytt otroligt mycket. På senare året har den spritt sig som en löpeld över landet och det anordnas i pridefestivaler även i mindre orter. Jag tror det betyder mycket för ungdomar; att man firar sexuell frigörelse, att man är stolt som hbt-person.

Men det är klart att fördomar lever kvar. Många hbt-personer, homosexuella par etc, är oroliga för vilket bemötande de ska få när de till exempel söker en lägenhet.

– Även om utvecklingen varit fantastisk kan man liksom aldrig veta. Homofobi finns lika mycket i storstad som i småstad.

För några år sedan pratades det mycket om specifika seniorboenden för hbt-personer och 2013 öppnade det första som kooperativ hyresrättsförening i Stockholm. Hur går det med den utvecklingen?

– Det var längesen jag hörde något om det. Möjligtvis är intresset lågt. Utvecklingen går annars mot kommunerna i landet hbt-certifierar äldreboenden. Jag tror inte man pratar så mycket om kategoriboende längre, säger Thomas Wimark.


westpride6 thomas.jpg

      

Thomas Wimark. I hans avhandling "Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians" studerar Thomas homo-sexuellas flyttmönster.

westpride1.jpg  

Westpride pågår i Göteborg 8-12 juni.

Seminarie om regnbågsboenden.


Kommuner med högst andel invånare som lever i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap per 10 000 invånare i procent:

1. Stockholm 27,6
2. Malmö 19,8
3. Solna 16,5
4. Tomelilla 16,3
5. Göteborg 14,8

RFSL vill att alla anställda i kommunerna som arbetar med att tillgodose kommunens invånare med vård, omsorg, stöd och utbildning ges kompetenshöjande utbildning i hbtq-frågor. 2014 gjorde organisationen en kommunutredning där man bland annat kom fram till följande:

  • 65 kommuner, 22,4 procent, får på området hbtq-samhällets infrastruktur godkänt betyg på minst 3. Tre kommuner, Stockholm, Göteborg och Malmö, får högsta betyget 5 på området. 

  • I 35 av landets kommuner, 12,1 procent, finns det en lokal förening för hbtq-personer verksam. 

  • I minst 43 kommuner, 14,8 procent, har det under de senaste fyra åren förekommit att något samkönat par ansökt om att bli prövade som adoptivföräldrar eller någon person ansökt om att bli juridisk förälder till sin samkönade partners barn. 

  • Av de tio kommuner där minst 14,0 per 10 000 invånare lever i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap ligger fyra i Stockholms län. Tre av dessa tio kommuner (alla belägna i Skåne) är kommuner på landsbygden med mindre än 20 000 invånare. De tre kommuner där flest andel i befolkningen per 10 000 invånare lever i samkönat äktenskap eller registrerat partnerskap är Stockholm, Malmö och Solna

Källa: Aftonbladet/United minds (2013), RFSL (2014)