Vad skall du hyra ut?

Beroende på vad du hyr ut gäller olika lagar om vad som räknas som skälig hyra och om din hyresgäst har besittningsskydd eller inte.

Vill du veta mer, se Hyresnämnden i Göteborg.

Översikt / Rum i hyresrätt / Hel hyresrätt / Bostadsrätt, villa, sommarstuga, del av / Andra bostaden / Tre eller fler 


Översikt

uthyrningSKISS2.jpg


 rum.jpg

   

Rum i hyresrätt


Hyreslagen gäller.

Tillstånd:

 

Behövs inte. Vi rekommendrar däremot att du informerar hyresvärden om uthyrningen.
Du måste själv bo i lägenheten.

Hyra:

 

Om du hyr ut 25% av lägenheten kan du ta 25% av din hyra. Du kan lägga till omkostnader för till exempel el och internet, och 10-15% om rummet är möblerat.

Besittningsskydd

 

Ja. Vi rekommenderar därför att du har tidsbestämd uthyrning som understiger två år.

Uppsägningstid:

 

Vid obestämt avtal eller tidsbestämt avtal längre än 3 månader, 3 månader från uppsägningen. Vid tidsbestämt avtal mellan 2 veckor - 3 månader, 1 vecka.

 


 andra.jpg

   

Hel hyresrätt i andrahand


Hyreslagen gäller.

Tillstånd:

 

Ja, du behöver hyresvärdens tillstånd.

Hyra:

 

Den hyra du betalar. Du kan lägga till för omkostnader som till exempel el och internet, och 10-15% om rummet är möblerat.

Besittningsskydd:

 

Ja

 


 brf2.jpg

   

Bostadsrätt, villa, eller del av


Privathyreslagen gäller.

Tillstånd:

 

Om du hyr ut hela bostadsrätten behöver du styrelsens tillstånd. Du behöver inte tillstånd om du har en inneboende.

Hyra:

 

Du kan ta en hyra som motsvarar kapitalkostnaden vilken beräknas utifrån avkastningsräntan (ca 2% 2016, se ) på bostadens marknadsvärde. Det spelar alltså ingen roll om du har lånat pengar för att köpa bostaden eller ej. Du kan lägga till driftkostnader som avgift till bostadsrättsförening och el och internet, samt 10-15% om bostaden är möblerad. Läs mer om skälig hyra hos hyresnämnden.

Besittningsskydd

 

Nej

Uppsägningstid:

 

Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Uthyraren kan oavsett den avtalade hyrestiden säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

 


 nr2.jpg

 

Andra bostaden i bostadsrätt, villa, sommarstuga


Hyreslagen gäller.*

Hyra:

 

Se rum.

Besittningskydd

 

Ja. Vi rekommenderar att du har en tidsbestämd uthyrning i kontraktet som understiger två år.

 byt.jpg  

* När hyresgästen med kontrakt baserat på privatuthyrningslagen säger upp sitt kontrakt kommer nästa hyresgästs kontrakt att fungera enligt hyreslagen. Detta gäller så länge du har flera kontrakt samtidigt.

 


   tre.jpg

   

Tre kontrakt eller fler


Hyreslagen gäller.

Beskattning:

 

Räknas som näringsverksamhet.
Bostad för fritidsändamål eller lägenhet som kan anses utgöra del av upplåtarens egen bostad räknas ej. Detta utesluter inte att en person som upplåter färre lägenheter än tre i vissa fall kan anses bedriva näringsverksamhet. Av betydelse är om upplåtelsen sker för att ge vinst eller för att undvika kostnader för dubbla boenden.  

Besittningskydd:

 

Ja