Continue to the page
Close

Boplats uppdaterar sitt användaravtal med förtydligande angående övertag av ködagar samt återställning efter icke fullföljt kontrakt.

| Nyhet 2023-03-01 |

Boplats har uppdaterat sitt användaravtal när det gäller övertag av dagar vid make/makas bortgång. Syftet med övertag är att en person som är gift eller sambo och som bor tillsammans med en registrerad medlem under äktenskapsliknande förhållanden ska kunna överta ködagar om den registrerade personen avlider eller blir så allvarligt sjuk, så att denne permanent flyttat till ett vårdboende. Här ser följer vi samma principer som gäller för när närstående skulle kunna överta ett kontrakt enligt Hyreslagen. 

Vi har även förtydligat med exempel för vad som gäller då en hyresvärd inte fullföljer en uthyrning efter det att ett kontrakt har skrivits. Om den bostadssökande inte kunna använda sina ködagar till en fullföljd uthyrning kan ködagarna återställas.

» Läs mer i Boplats användaravtal

Boplats hantering av ködagar ska vara rättssäker och alla medborgare ska behandlas lika. Inom bolagets uppdrag ingår inte att göra enskilda bedömningar av bostadssökandes livssituation, behov av kötid och förmåga att betala i tid. Då tidigare formuleringar lämnat utrymme för otydlighet i behandlingen har vi beslutat att uppdatera användaravtalet.

Det uppdaterade användaravtalet finns på plats från och med den 1 mars 2023.