Continue to the page
Close

M2 (1).jpg

| 2017-11-06 |

I september togs det första spadtaget för 290 nya bostäder på Fyrklöversgatan på Hisingen. Därmed gick bygget igång i det första av 31 projekt som ingår i jubileumssatsningen BoStad2021. Målet är att bygga 7 000 nya bostäder utöver ordinarie produktion fram till 2021.


– Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer. I grund och botten handlar det om att vi måste ta byggtakten till en ny nivå eftersom vi har en brist på bostäder i staden, säger Maria Lejon, en av projektledarna för BoStad2021.

Det var för tre år sedan som några byggaktörer tog kontakt med stadens politiker för att tillsammans hitta nya sätt att öka på byggtakten. Ett år senare, 2015, var projektet igång där man bland annat arbetar med parallella processer för att effektivisera plan- och byggprocessen. Samtidigt som detaljplaner tas fram jobbas det också med bygglov, projektering och lantmäteridelar.

– Alla 31 projektet byggs inom det vi kallar mellanstaden, alltså området som ligger utanför den centrala kärnan. Det är där vi behöver förtäta och det är där staden ska växa.  

Hittills har bygglov getts till runt tusen bostäder. Förutom ”Kvillered” på Fyrklöversgatan handlar det om byggen i Kortedala, Olofshöjd, Kaverös, Kålltorp och Bergsjön som antingen är igång eller ska påbörjas inom kort. Ytterligare ett par tusen bostäder har inte kommit lika långt i processen.

– Vi fyller på under hösten och vid årsskiftet tror vi att vi har planer som innehåller 7.000 bostäder klara i byggnadsnämnden.

Det finns dock en risk att många sedan överklagas. Enligt Maria Lejon, drabbar det ungefär hälften av alla planer i Göteborg. Just nu ligger 1.200 av bostäderna som godkänts av Göteborgs stad överklagade hos Mark- och miljödomstolen. Det handlar om projekt i Krokslätt, Frölunda, Johanneberg och Sävenäs som blir fördröjda minst ett halvår.

Så kommer verkligen alla bostäder hinna bli klara fram till 2021?

– Det är vår ambition och förhoppning. Vi har i alla fall skapat goda möjligheter till att det ska bli så. 


BoStad2021

  • Innebär att 7 000 nya bostäder står klara 2021.
  • De är uppdelade på 31 detaljplaner.
  • 26 byggaktörer ingår, varav 22 är privata.

Läs mer om Boplats nyproduktionsmässa Bonytt