Continue to the page
Close

 2018-12-21 │ pressmeddelande  

Göteborgs kommunfullmäktige har nu beslutat att Boplats Göteborg ska bli en kommunal bostadsförmedling i likhet med förmedlingarna i Stockholm och Malmö.


I sitt beslut understryker kommunfullmäktige ambitionen att Boplats ska förmedla bostäder både åt stadens allmännyttiga bostadsbolag samt privata fastighetsägare och allmännyttiga bostadsbolag inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion, i syfte att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden i hela regionen. Genom att samla förmedlingen av alla bostäder som annonseras på boplats.se, både från privata hyresvärdar och allmännyttan, kan staden säkerställa transparenta krav, en rättssäker förmedling av bostäder och förhoppningsvis ett ständigt inflöde av nya lägenheter.

Beslutet om att Boplats ska fungera som en bostadsförmedling innebär att alla hyresvärdar som annonserar sina lägenheter via Boplats - oavsett om de är privata eller kommunägda - måste följa kötiden, efter att villkoren från hyresvärden har uppfyllts. Det innebär att din kötid kommer att ha betydelse oavsett hos vem du söker lägenhet. Fastighetsägarna kommer däremot fortfarande bestämma själva vilka krav och villkor som gäller för deras framtida hyresgäster. 

Ny avgift nästa år

För att stå i kö på Boplats behöver du registrera dig på boplats.se och betala en årlig avgift. Idag är avgiften 100 kr men den kommer sannolikt att höjas under 2019. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nivån på avgiften.  

Som bostadsförmedling kommer Boplats att ta över vissa arbetsuppgifter som idag utförs av fastighetsägarna. Det handlar till exempel om att utföra vissa kontroller av uppgifter som bostadssökande har lämnat. Fastighetsägaren får denna tjänst gratis eftersom verksamheten kommer att finansieras genom köavgifter. 

Innan Boplats kan börja fungera som en bostadsförmedling krävs bland annat beslut om nivå på köavgift i kommunfullmäktige. Därefter startar Boplats sin nya verksamhet efter sommaren 2019.