Continue to the page
Close

minprofil.jpg

| Nyheter 2018-05-23 |

Boplats har nya användarvillkor som alla registrerade måste godkänna. Villkoren handlar framför allt om hur vi hanterar dina personuppgifter.


Den 25 maj börjar ny lagstiftning gälla för hela EU. Dataskyddsförordningen (GDPR) beskriver hur hantering av personuppgifter får gå till, det vill säga information som namn, personnummer, e-postadress och liknande som kan kopplas till en levande person. Syftet med lagen är att stärka rättigheterna kring den personliga integriteten för EU:s medborgare. Lär mer om dataskyddsförordningen hos Datainspektionen

Du som redan är registrerad på boplats.se kommer snart att uppmanas att godkänna de nya villkoren när du loggar in. Godkänner gör du genom att skriva ditt användarnamn och lösenord, och logga in en gång till.

användarvillkoren kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vem du kontaktar om du har några frågor eller klagomål på hanteringen. 

"Mer om mig" under Min profil 

Känsliga personuppgifter har ett starkare skydd i dataskyddsförordningen och behandlas inte av Boplats Göteborg. Du får därför inte uppge personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv. Sådana uppgifter kommer att raderas.

Du skall alltså inte ange sociala eller medicinska skäl till varför du anser dig behöva en lägenhet. Hyresvärdar hos Boplats Göteborg tar aldrig hänsyn till sådana omständigheter.

Se filmen om hur du fyller i din profil på vår filmkanal

Information om evenemang och nya bostadsprojekt

Om du vill ha e-post om informationskvällar, evenemang och information om nya bostadsområden, bostadsprojekt och likande från Boplats kan du kryssa i det under Mina sidor. Vi använder i så fall din e-postadress i vårt system för e-postmarknadsföring. Din e-postadress kommer inte att ges vidare till någon annan och du kan alltid ändra denna inställning under Mina sidor.