Continue to the page
Close

2017-02-20 

Riksbyggen har förvärvat byggrätt för 250 lägenheter i Lindholmshamnen Älvstranden Utveckling AB. Tanken är att det skall bli kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år.


Kooperativ hyresrätt är en blandning mellan hyresrätt och bostadsrätt. Lägenheterna vid Lindholmshamnen fördelas till personer mellan 18 och 30 år via boplats.se. Eftersom att det handlar om att utveckla ett nytt koncept kommer ett dialogarbete med ungdomar och unga vuxna att startas.

Bygget beräknas kunna starta 2019 och inflyttningen är planerad till 2021.

Läs mer.