Continue to the page
Close

Det är viktigt att seniorer har kunskap om hur de kan hitta en bostad som passar sina behov. För att nå ut under rådande smittspridningsrisk får alla seniorer i Göteborg nu en broschyr direkt hem i brevlådan.

| Pressmeddelande 2020-10-13 | 

För att nå ut med viktig information till seniorer gör nu Boplats Göteborg, tillsammans med Göteborgs Stads Äldreombudsman, ett utskick av broschyren Bo bra nu och i framtiden direkt till brevlådan. Broschyren kommer att skickas till cirka 70 000 hushåll i Göteborg med personer i åldrarna 64 år eller äldre i slutet av oktober. 

På grund av risken för smittspridning har de flesta seniorer varit tvungna att isolera sig. Boplats Göteborg hade under året planerat att informera seniorer om bostad genom att träffa dem på mässor och evenemang, men har, på grund av covid-19, fått tänka om. 

Enligt Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg, är det viktigt att informationen når ut till alla seniorer och att de bör hålla alla dörrar öppna:

- För den som tycker sig bo bra redan idag är det en god idé att hålla alla dörrar öppna och hålla sig informerad. Och för den som verkligen inte vill flytta alls bjuder broschyren på annan nyttig information om till exempel bostadstillägg och bostadsanpassning.

Bland annat innehåller broschyren information om hur du registrerar dig på boplats.se, vilka bostadssajter som finns och andra tjänster för seniorer som erbjuds av kommun eller myndigheter.

Bristande kunskap om hyresmarknaden

Det finns idag bristande kunskap bland seniorer om olika boendeformer, vilka kötider som gäller och varför det är viktigt att registrera sig i god tid för att planera för sin framtida bostad. Enligt Boplats Göteborg är detta en orsak till att många inte registrerar sig i tillräckligt god tid eller registrerar sig alls. 

- Vi träffar ofta seniorer som kontaktar oss för sent. Det kan ha hänt något som har förändrat ens livssituation och då är det ofta bråttom med att hitta en ny bostad. Den som redan har registrerat sig, betalat årsavgiften och har samlat ködagar i ett par år har ju mycket bättre förutsättning att hitta en bostad som passar sina behov, säger Maria Meyer-Martins. 

Genom utskicket ska fler seniorer få kunskap om och känna till vilka boendealternativ som passar sina behov. Att ha koll på kötider och utbud är en förutsättning för att kunna planera för sin framtid. Det är viktigt för alla att planera för sin framtida boendesituation, oavsett ålder.

» Här kan du ta del av broschyren digitalt

Kötid för senior- och trygghetsboende

Majoriteten av senior- och trygghetsboenden i Göteborg förmedlas genom Boplats Göteborg. Under 2019 var den genomsnittliga kötiden för seniorboende (55 år eller äldre) på boplats.se 5,8 år. För att få ett kontrakt till ett trygghetsboende (70 år eller äldre) krävdes det i genomsnitt 3,4 år i kö. 

» Här hittar du mer detaljerad statistik för senior- och trygghetsboende 

Äldreombudsmannen

Äldreombudsmannens uppgift är att öka äldres inflytande inom Göteborgs Stads verksamheter och öka kunskapen om äldres situation och behov. Äldreombudsmannen är fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning och är partipolitiskt obunden. 

Ta kontakt med Helena Bjurbäck, äldreombudsman i Göteborg, via telefon, epost eller post

» Telefon: 031-368 00 35

» E-postaldreombudsman@stadshuset.goteborg.se

» Webbplatsgoteborg.se/aldreombudsman 

Boplats Göteborg

Boplats Göteborg är Göteborgs Stads bostadsförmedling för alla som letar hyresrätt inom pendlingsavstånd till Göteborg. Som bostadsförmedling arbetar Boplats med likabehandling och ser till att ingen diskrimineras. Alla lägenheter förmedlas enligt kötid. Boplats har inget individuellt bostadssocial uppdrag vilket inbär att Boplats inte får ta personlig hänsyn eller ge förtur på grund av social eller medicinska skäl. Alla villkor för att få hyra en lägenhet bestäms av hyresvärden som äger lägenheten. 

» Webbplats och e-post: boplats.se/kontakta/kundtjanst

» Telefon: 031-100 250

Boplats Göteborg AB ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen.