Continue to the page
Close

2017-06-05 

Här ser du hur länge de som fått en lägenhet i år har väntat i genomsnitt. 

Kartorna visar hur många av Boplats publicerade lägenheter för perioden från första januari till och med sista maj 2017 som resulterat i kontrakt för varje stadsdelsnämndsområde i Göteborg. Du ser även medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter. Boplats hade 200 504 registrerade bostadssökande den 1 juni.

2017jan_maj_alla.jpg

2017jan_maj_allman.jpg