Continue to the page
Close

│ 2019-01-04 │ Pressmeddelande │

Antalet annonserade lägenheter ökade något under 2018, men kötiderna fortsätter uppåt. 

Det genomsnittliga antalet dagar för de som fick kontrakt under 2018 låg på 1.968 dagar. Nio månader mer än under 2017.

1.193 av de 7.255 annonserade lägenheterna var nyproducerade. vilket är en ökning med 30 procent jämfört med året innan.

Hos de fyra allmännyttiga hyresvärdarna i Göteborg, som rangordar alla sökande efter kötid, var den genomsnittliga väntetiden vid kontrakt 2.620 dagar. Privata hyresvärdar, som inte måste rangordna efter kötid, bidrog med 45 procent av de publicerade lägenheterna. Här hamnar kötiden på 1.451 dagar. 

Nästan 240.000 var registrerade på boplats.se den sista december 2018 och 80 hyresvärdar medverkade med lägenheter under året.

De fem mest populära områdena räknat i kötid, var i ordning Haga, Redbergslid, Stigberget, Kungsladugård och Heden. 

Kontrakt efter stadsdelsnämndsområden 

Primärområden efter längst genomsnittlig kötid / 2018 / Alla lägenheter*


*Primärområden med färre än 5 lägenheter under 2018 har uteslutits från tabellen.