Continue to the page
Close

│ Pressmeddelande 2020-01-15 │

Antalet lägenheter från kommunala hyresvärdar på boplats.se har ökat, även om det totala antalet är något färre än 2018. Den genomsnittlig kötiden för alla lägenheter ökar långsamt, men sett på enskilda lägenheter varierar den mellan 1 till 15 år.


5 465 dagar, eller nästan 15 år, var den längsta kötiden för ett kontrakt på boplats.se under förra året. Kontraktet var på en tvåa i Haga, ett sedan länge eftertraktat läge. I centrum och Majorna-Linné ligger den genomsnittliga väntetiden på strax över 9 år. Men när det gäller enskilda lägenheter så hittar vi dem i flera olika områden. De 13 lägenheter som hade kötid på över 5.000 dagar under 2019 återfinns bland annat i Lunden, Mölnlycke, Björkekärr och Guldheden. 

Den genomsnittliga kötiden utslaget på alla kontrakt under 2019 var 2.148 dagar. Detta kan jämföras med 1.968 dagar under 2018.

Det gick även att få lägenhet med betydligt kortare kötid. 504 lägenheter gick till personer som hade mindre än 2 års kötid och 725 lägenheter till personer med mellan 2 och 4 års kötid.

Samtliga lägenheter förmedlades inte på kötid under året; det var först den 1 september 2019 som alla lägenheter började förmedlas efter kötid. 

Under 2019 publicerades totalt 6.720 lägenheter på boplats.se, vilket är drygt 500 färre än förra året. Detta beror framför allt på att flera privata hyresvärdar inte publicerat lägenheter på boplats.se efter den 1 september. Antalet bostadssökande den sista december var 247.400 vilket är 7.644 fler än 2018. 

- Vi är glada över att vi har en 17-procentig ökning av lägenheter från de kommunala hyresvärdarna jämfört med förra året och det är säkert en bidragande anledning till att antalet bostadssökande i vår kö fortfarande ökar. Övergången till bostadsförmedling har gått smidigt och vi har etablerat ett välfungerande samarbete med de hyresvärdar som vi nu sköter förmedlingen åt, säger Maria Meyer-Martins, vd för Boplats Göteborg. 

- Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetet så att förmedlingen ska gå så snabbt som möjligt, och på så sätt hoppas vi kunna få in flera nya hyresvärdar under 2020. Det byggs fortfarande mycket i hela Göteborgsregionen och intresset bland de bostadssökande är stort för nybyggda hyresrätter. 

I snitt har Boplats haft 336 ansökningar per annonserad nyproducerad lägenhet under 2019 och en majoritet av de som fått erbjudande om en lägenhet har tackat ja. Det här intresset bekräftades också av det stora antalet besökare på nybyggnadsmässan BoNytt på Post Hotel i november förra året som hade över 1.900 besökare.

Fakta

  • Från och med den 1 september började Boplats fungera som en bostadsförmedling, vilket innebär att alla lägenheter förmedlas efter kötid och att Boplats personal har hand om hela uthyrningsprocessen fram till kontraktsskrivning.

  • De hyresvärdar som arbetar med Boplats bestämmer själva vilka villkor som skall gälla för den som skall få hyra en lägenhet.

  • Verksamheten finansieras helt av köavgifter, som från och med 1 juli 2019 är 200 kronor per år.

  • Från och med 2019 är Boplats Göteborg AB ett helägt kommunalt bolag som ligger direkt under Göteborgs Stads bolagskoncern, Göteborgs Stadshus Ab.

Genomsnittlig kötid vid kontrakt 2019, Göteborg

Lägenheter med längst kötid under 2019

 

Förmedlade lägenheter efter kötidsintervall, 2017-2019