Continue to the page
Close

│ Pressmeddelande 2020-04-28 │

Den genomsnittliga kötiden ligger på sex och ett halvt år under första kvartalet 2020. Antalet lägenheter från allmännyttan har ökat.

I Göteborg gick 1.342 lägenheter till kontrakt under första kvartalet 2020. De som skrev kontrakt hade i genomsnitt 2.383 dagar kötid, det vill säga runt sex och ett halvt år. Totalt skrevs 1.552 kontrakt via boplats.se under perioden.

Andelen lägenheter från allmännyttan har ökat med 25% jämfört med samma period året innan, men det totala antalet lägenheter har minskat och andelen privata lägenheter sjunkit från nästan 49 % under samma period 2019, till 15 % i år. 

Den 31 mars hade Boplats 245 775 bostadssökande som samlar kötid, vilket är en ökning med ungefär 10 000 personer jämfört med året innan. 

I grafiken kan du se hur antal kontrakt och genomsnittlig kötid har sett ut i Göteborgs tio stadsdelsnämndsområden under perioden 1 januari till 31 mars 2020.


Antal kontrakt och genomsnittlig kötid under perioden 1 januari till 31 mars 2020.

Från och med i år redovisar vi alla lägenheter samlat, både från privata och kommunala hyresvärdar. I och med att Boplats började fungera som en bostadsförmedling i september 2019 ordnas sökande på alla lägenheter efter kötid och det finns därför ingen anledning att skilja ut dessa två grupper i statistiken.