Continue to the page
Close

│ Pressmeddelande 2019-04-03 │

Antalet publicerade lägenheter hos Boplats har ökat under första kvartalet i år jämfört med de tre tidigare åren.


Det totala antalet lägenheter under januari till mars var 2.013. Det är en ökning med 355 lägenheter jämfört med samma period 2018. 

- Till stor del beror detta på ett större antal nyproducerade lägenheter under dessa tre månader, 590 stycken totalt, säger Boplats Göteborgs vd Maria Meyer-Martins.

- Det är roligt att vi får så många nybyggda lägenheter till Boplats, och att vi har flera anställda med mäklarbakgrund som har kompetensen att arbeta med denna typ av uthyrning, 

Det genomsnittliga antalet ködagar för de som fått kontakt under 2019 ligger på 2.358 hos allmänyttiga bolag och 1.466 hos privata hyresvärdar. Utslaget på alla hyresvärdar blir det 1.970 dagar, eller lite över 5 år.

Publicerade lägenheter på boplats.se 1 januari - 31 mars 2019

År

2016

2017

2018

2019

Kommunala 877 724 914 1.114
Privata 763 734 861 1.016
Stiftelser 153 192 - * - *

Summa 1.793 1.650 1.775 2.130

* Chalmers Studentbostäder slutade använda boplats.se under 2017.