Continue to the page
Close

Boplats kommer att införa en spärr för sökande som hoppar av kontraktsskrivning efter att de muntligen har tackat ja till att skriva kontrakt och blivit skickade till hyresvärden för kontraktsskrivning. Andra bostadssökande blir lidande när detta händer. Vi hoppas att spärren bara kommer användas i undantagsfall.

| Nyhet 2021-05-25 |

Enligt Boplats förmedlingsregler är ett muntligt svar att du vill skriva kontrakt bindande. Därför har Boplats fattat beslut att från och med den första juni 2021 börja tillämpa en tre månaders spärr för sökande som tackat ja till ett kontraktserbjudande, men som sedan ändrar sig i sista stund och inte skriver på kontraktet. Spärr innebär att du inte kan söka lägenhet under tre månader. 

Under en längre tid har vi sett att det är många bostadssökande som hoppar av kontraktsskrivningen i slutskedet av uthyrningsprocessen. I snitt har det rört sig om ungefär 20 avhopp per månad. När en bostadssökande ångrar sig i sista stund innebär det att hyresvärden och Boplats måste göra om processen och gå vidare med nästa på tur. 

Risk för dubbelhyra och ökade kostnader
Den som är näst på tur får då sitt kontraktserbjudande närmare inpå inflyttningsdatum, och riskerar därmed att behöva betala en extra dubbelhyra då tiden till inflyttning blir kortare. Det är besvärande för alla, omöjligt för vissa. Att behöva backa i processen innebär också merarbete för både Boplats och hyresvärden, vilket ger en ökad kostnad för förmedlingen vilket drabbar alla de sökande på Boplats som bekostar förmedlingen med sina avgifter. Att minimera antalet sena kontraktsavhopp är alltså bra både för de bostadssökande och hyresvärdarna.

Syftet med att ha möjlighet att spärra sökande är att uppmärksamma de bostadsökande att det är viktigt att följa reglerna. 

Det ja-svar som anses bindande är det muntliga ja-svar till förmedlare som vi alltid tar in innan den bostadssökandes uppgifter delas med hyresvärden. Att klicka på knappen ”Ja, jag är intresserad” på boplats.se som "Svar efter visning" räknas inte som bindande i sig. Du kan fortsatt svara ja till flera lägenheter samtidigt på Mina Sidor, utan att riskera att bli spärrad. Det har länge varit så att svaret är bindande, men det har inte funnits någon påföljd för sena avhopp.

Förhoppningsvis behöver vi inte använda funktionen alls – om ingen blir spärrad, innebär det att vi inte haft några kontraktsavhopp.

Möjligheten att spärra bostadssökande kommer att vara i bruk från och med den 1 juni 2021. Avhopp innan detta datum kommer inte att räknas som orsak till spärr.