Continue to the page
Close

│ Pressmeddelande 2019-07-04 │

Antalet lägenheter har ökat under första halvåret 2019. 


Antalet kommunala och privata lägenheter under första halvåret har ökat jämfört med tidigare år. Sammanlagt 3.789 lägenheter har publicerats på boplats.se under perioden första januari till sista juni 2019.

Till stor del består ökningen av nyproducerade lägenheter. 900 nybyggda bostäder publicerades under första halvåret 2019, vilket är 349 fler än under samma period 2018.

Publicerade lägenheter 1 jan - 30 juni


 År

  

2016

  

2017

  

2018

  

2019

Antal kommunala lägenheter

 

1.706

 

1.478

 

1.926

 

2.207

Antal privata lägenheter

 

1.627

 

1.709

 

1.625

 

1.582

Summa

 

3.333

 

3.187

 

3.551

 

3.789


Antal nyproducerade lägenheter

 

240

 

437

 

551

 

900


  

Kontrakt i Göteborg under perioden januari - juni 2019. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.Kontrakt för Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder Göteborg AB och Gårdstensbostäder perioden januari - juni 2019. Alla dessa rangordnades efter Dagar hos Boplats. 

Mer statistik finns här