Continue to the page
Close

| 2017-11-15 | pressmeddelande |

Antalet medlemmar på boplats.se fortsätter att öka och det genomsnittliga antalet dagar hos de som får en lägenhet går långsamt uppåt i de flesta stadsdelar.

I bilderna nedan finns siffrorna för de lägenhetskontrakt som skrivits från och med januari till september 2017.  Totalt har 5093 lägenheter publicerats med i genomsnitt 1040 bostadssökande per lägenhet.

Den sista september hade boplats.se 211 559 medlemmar.

17jan-sept_alla.jpg

17jan-sept_allman.jpg