Continue to the page
Close

Storstadsnormen är bruten. Allt fler unga vill bo i mindre och medelstora städer. Boplats Göteborg bjöd in hyresvärdar från regionen att lyssna på en trendspaning om utvecklingen i våra mellanstora städer med Gunilla Grahn Hinnfors från Västsvenska handelskammaren.

Nyhet 2022-06-23 |

Hela 51 % vill bo i en stad med mindre än 100 000 invånare och endast 12 % vill bo en miljonstad enligt en undersökning som nyligen tagits fram. Vilka möjligheter innebär det för våra mellanstora städer? Enligt Grahn Hinnfors blir gränserna otydligare mellan att bo, arbeta och ha fritid. Vi vill ha hemmakänsla på kontoret, hotellkänsla i hemmet och kunna jobba där vi bor. Det innebär nya möjligheter för stationsställen och mellanstora städer på flera håll Sverige. 

Tid är värdefullt 

Tid kommer bli högre värdesatt i framtiden. Det innebär fler digitala lösningar och smartare hem, som exempelvis digitala lås eller appar för tvättstuga, felanmälningar, bokning av bil eller cykel, leveranser samt för grannar att komma i kontakt med varandra. 

Från linjärt till cirkulärt 

Trenden om att samhället går från ett linjärt till cirkulärt tankesätt kring avfall och konsumtion fortsätter och har intensifierats av pandemin. Gunilla Grahn Hinnfors förklarar: 

- Ett exempel som vi skulle kunna se i framtiden är att alla vitvaror i hyreslägenheter erbjuds som tjänst, i stället för att köpas in av hyresvärden. Ansvaret för reparation hamnar då hos leverantören, som i sin tur får en anledning att ta fram vitvaror som håller längre. 

Delningstjänster grannar emellan och gemensamma ytor spås också bli mer efterfrågat. Synen på ägande och status är på väg att förändras, även om vi inte riktigt är där ännu. 


Gunilla Grahn Hinnfors, Västsvenska handelskammaren.

Lägre söktryck på hyresrätter 

Samtidigt ser det ut som att trenden att vilja äga sin bostad håller i sig ett tag framöver, men det finns fortfarande stora ekonomiska skillnader bland befolkningen som gör att många inte har den möjligheten.  

Att färre personer vill hyra sin bostad kan Boplats Göteborg hålla med om. Maria Meyer-Martins hänvisar till statistiken som Boplats och andra bostadsförmedlingar tar fram. 

- Vi och andra bostadsförmedlingar i Sverige har sett att antalet ansökningar per lägenhet har gått ner, även efter pandemin. Här i Göteborg har snittet minskat från 300 ansökningar i snitt per lägenheter till 170, berättar Maria Meyer-Martins. 

Framtidens Storgata 

Gunilla Grahn Hinnfors avslutar med en bild över framtidens Storgata, alltså den mellanstora stadens centrala handelsstråk. Där finns det unika och småskaliga kvar.  

Vi kommer fortsätta att vilja besöka marknader och saluhall, men inte för de vardagliga inköpen. I stället handlar vi där för de speciella tillfällena.  

Behovet av hybridverksamheter och verkstäder, där nöje kombineras med nytta ses öka i framtiden. Det kommer också att finnas ett behov för kommuner och fastighetsägare att ta fram lösningar för nya pop-up-butiker, automatiserade livsmedelsbutiker, hubbar för snabba ärenden och service samt kultur och lek. 

» Läs Västsvenska handelskammarens rapport här: Från urban till rurban – hur attraktiva är våra mellanstora städer? 

Maria Meyer-Martins, vd Boplats Göteborg