Continue to the page
Close

Boplats kommer att förmedla lägenheter för Olof och Caroline Wijks stiftelse.

| Nyhet 2021-05-27 |

Bostäderna som förvaltas av stiftelsen är i huvudsak trygghetsboenden som riktar sig till målgrupper med funktionshinder eller sjukdom. Bland annat äger stiftelsen ett antal radhus i Billdal och Frölunda.

Fonden härstammar från Caroline Wijk, född Dickson, som vid sin död 1918 skänkte en summa som skulle användas till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål i Göteborg. Fonden förvaltas än idag av Göteborgs Stad. 


Toftagatan i Förlunda. 


Johanneshus i Billdal.