Så behandlar Boplats personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. På den här sidan kan du läsa om hur Boplats hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter på boplats.se /  Andra personuppgifter / Kakor (cookies)Dina rättigheterKlagomål och frågor


Så här samlar vi in personuppgifter

Personuppgifter vid registrering på boplats.se

När du registrerar dig ingår du ett avtal med Boplats Göteborg AB. För att fullfölja vårt avtal med dig måste vi behandla dina personuppgifter. Först när du blir föreslagen för kontrakt skickas dina personuppgifter för behandling hos aktuell hyresvärd. 

I sällsynta fall kan överföring av personuppgifter ske till tjänsteleverantör ansluten till Privacy Shield i land utanför EU.

Du tillåter Boplats och aktuell hyresvärd att ta del av dina personuppgifter så länge du är registrerad på boplats.se.

Personuppgifterna raderas genom att du avslutar kontot under Mina Sidor. Dessa avslutade konton, med personuppgifter och historik, kommer att lagras under 18 månader av säkerhetsskäl och raderas sedan automatiskt utan begäran. Registreringen avslutas och personuppgifterna raderas också om du inte har betalt avgiften, inte har köpoäng eller boendetid kopplat till registreringen, inte har en medsökande kopplad till registreringen, och inte aktivt har använt kontot genom att logga in på boplats.se under 12 månaders tid. 

Uppgifter

Syfte

Legal grund

Kan ta del av uppgiften


Personnummer

 

Identifiera bostadssökande för kreditupplysning, kontrollera referenser samt skriva kontrakt på bostad. För personer som annonser privat kontrolleras att personen är folkbokförd på adressen som annonseras. 

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


För- och efternamn

 

Identifiera medlem för bokning av visning av lägenhet och kontraktsskrivning.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


E-postadress

 

Skicka meddelanden om händelser angående ansökan om medlemskap och betalning, ansökan om hyresrätt samt om privatpersoners annonsering.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum


E-postadress

 

Skicka meddelande om evenemang på Boplats och övrig information som är av marknadsföringskaraktär, till exempel om nyproducerade bostäder, öppna visningar av nya bostadsområden.

 

Samtycke

 

Boplats marknads-avdelning


Mobilnummer

 

Skicka sms om inbjudan till visning, kontraktsskrivning samt medlemskap och betalning. Kontaktinformation för hyresvärd vid uthyrningen av hyresrätt eller annonserande privatpersoner vid uthyrning av rum eller andrahands-lägenhet.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum


Telefonnummer

 

Kontaktinformation för hyresvärd vid uthyrningen av hyresrätt eller annonserande privatpersoner vid uthyrning av rum eller andrahands-lägenhet.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum


Antal personer i hushållet / Huvudsaklig sysselsättning / Husdjur ja/nej / Rökare ja/nej

 

Automatisk kontroll mot hyresvärdens villkor.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum


Folkbokföringsort / Nuvarande typ av boende / Typ av inkomst / Kommun där man arbetar / Beräknad årsinkomst före skatt / Skäl för flytt / Angivna preferenser om i vilka områden man helst vill bo / Absolut maxgräns för hyra kr/månad

 

Automatisk kontroll mot hyresvärdens villkor.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


Typ av referens / För- och efternamn på referens / Telefonnummer eller mobilnummer till referens / Huvudsaklig arbetsgivare och telefonnummer till denne / Nuvarande hyresvärd / Gatuadress och postnummer

 

Att ta referenser inför kontraktsskrivning. 

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


Upplysningar i fritext då du söker privatrum eller andrahandslägenhet hos annonserande privatperson.

 

Att skicka ett meddelande till en privatperson som hyr ut privatrum eller lägenhet i andra hand.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


Medsökande.  Personnummer, nuvarande sysselsättning och beräknad inkomst före skatt. Förutsätter att medsökanden också är registrerad på Boplats och har accepterat att vara medsökande.

 

Att identifiera bostadssökande för kreditupplysning, kontrollera referenser samt skriva kontrakt på bostad. Inkomst och sysselsättning används för kontroll mot hyresvärdens villkor.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


Uppgift från annan part:
Resultat av solvenskontroll och anledning om den ej är godkänd

 

Vissa hyresvärdar har avtal med ett kreditupplysnings-företag vars tjänst är integrerad i Boplats marknadssystem. Det möjliggör en solvenskontroll av en bostadssökande och dess eventuella medsökande för att avgöra om de är kreditvärdiga enligt hyresvärdens villkor.

 

Avtal

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

 

Uppgift från annan part: 
Boendedagar eller poäng från bostadsbolag.

 

Pröva mot hyresvärdens villkor samt rangordna ansökningar.

 

Samtycke

 

Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt


       

Andra personuppgifter som lämnas till Boplats Göteborg 

Förutom personuppgifterna i din registrering på boplats.se kan Boplats behandla personuppgifter i föjande fall.

 Uppgifter  Syfte Legal grund Kan ta del av uppgiften 

Intyg som verifierar uppgifter bostadssökande angivit i sin profil.

 

Verifiera uppgifter bostadssökande angivit i sin profil.

 

allmänt intresse

 

Boplats personal  / Hyresvärd med vilken den bostadssökande skall skriva kontrakt


Personuppgifter som en hyresvärd lämnar till Boplats inför att du i egenskap av exempelvis hyresgäst eller anställd hos en hyresvärd ska visa en ledig lägenhet för en bostadssökande.

För- och efternamn / telefonnummer / befattning/roll

 
 

Administration inför visning av ledig lägenhet

 

allmänt intresse

 

Boplats personal / Hyresvärd som hyr ut den lägenhet som ska visas / Bostadssökande som skall gå på visning på aktuell lägenhet / Boplats IT-systemleverantörer

 

Uppgifter som du själv anger i kundärenden eller andra inkomna meddelanden. 

   

Svara på inkomna frågor och hantera kundärenden.  

 

 

 

allmänt intresse

   

Boplats kundtjänst och stab


Ansökan om tjänst

 

Tillsätta tjänst

 

allmänt intresse

 

Boplats

 

 

 

Kakor (Cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid eller tills du raderar den. En sessionskaka lagras tillfälligt under tiden du är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att den inte lagrar några kakor, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. I din webbläsare kan du också radera kakor som lagrats tidigare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. 

Om du väljer att inte acceptera kakor kommer flera funktioner som vi beskriver ovan inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen.

Följande kakor används på boplats.se.

Uppgift (Cookie)

Syfte

 

     

Boplats-language 

 

Har värde "sv" eller "en" för att visa information på olika språk. Raderas aldrig.  


Boplats-session

 

Håller unikt session-ID för att kunna identifiera alla unika sessioner. Raderas vid utloggning eller automatiskt efter att användaren varit inaktiv i 30 minuter. allmänt intresse Boplats


*-vst

 

Ägs av Imbox, används för att mäta antalet gånger vår funktion för ”Frågor & Svar” har visats.  


*-tstmp

 

Ägs av Imbox, används för att mäta hur lång tid vår funktion för ”Frågor & Svar” har visats.  


__cfduid 

 

Ägs av Cloudeflare, används av Imbox för att identifiera enskilda kunder bakom en gemensam IP-adress och tillämpa säkerhetsinställningar per kund 


imbxxConnect*

 

Ägs av Imbox, med värdet 0 eller 1, används för att se om Imbox-tjänsten har visats för användaren eller inte. Raderas vid avslut av sessionen  


imbxxHit*

 

Ägs av Imbox, används för att mäta antalet besök samt tiden för senaste besök. Raderas 30 dagar efter skapande eller uppdatering.


imbxxMPT* 

 

Ägs av Imbox används för att se om tjänsten används i hybrid-läge. Raderas vid avslut av sessionen.  


imbxxOffClose*

 

Ägs av Imbox  


imbxxTriggCB* 

 

Ägs av Imbox, med värdet 0 eller 1, används för att se om Imbox-tjänsten har visats för användaren eller inte. Raderas vid avslut av sessionen.


__utma 

 

Ägs av Google, används av tjänsten Google Analytics för att identifiera användare och sessioner. Raderas 2 år efter att den skapades eller uppdaterades.  


__utmb

 

Ägs av Google, används av tjänsten Google Analytics för att identifiera nya sessioner/besök. Raderas 30 minuter efter det att den skapades eller uppdaterades. 


__utmc

 

Ägs av Google, används av tjänsten Google Analytics för att tillsammans med __utmb identifiera nya sessioner/besök. Raderas vid avslut av sessionen. 


__utmt

 

Ägs av Google, används av tjänsten Goolge Analytics för att styra prestandan mot tjänsten.


___utmz

 

Ägs av Google, används av tjänsten Goolge Analytics för att se vilken URL användaren kom ifrån

         


Dina rättighter, rättelse, radering och bevarande

Du har rätt att begära rättelse, få tillgång till uppgifterna, begära radering av uppgifterna eller att begränsa behandlingen av uppgifterna om de är inkorrekta eller om du anser att behandlingen är olaglig, rätt till att invända mot behandlingen, samt rätt till dataportabilitet.

Boplats Göteborg AB omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden och ärenden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Vi är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter. Boplats hanterar inkomna meddelanden enligt gällande lagar angående bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). Dina personuppgifter kan därmed komma att behandlas för andra ändamål då de arkiveras. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.  

Klagomål och frågor

Om du vill klaga på hur Boplats behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Boplats Göteborg AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Boplats Göteborg AB eller bolagets dataskyddsombud.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna text om hur vi behandlar personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om förändringar i denna text

Personuppgiftsansvarig: Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg. Kontakta oss här

Dataskyddsombud: Kiana Kanat, dataskyddsombud, dataskyddsenheten, Göteborgs Stad E-post: dso@intraservice.goteborg.se. Ange "Boplats" i ämnesraden