Continue to the page
Close

Din integritet är viktig för oss. På den här sidan kan du läsa om hur Boplats hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter på boplats.se /  Andra personuppgifter / Kakor (cookies)Dina rättigheterKlagomål och frågor

Så här samlar vi in personuppgifter

Personuppgifter vid registrering på boplats.se

När du skapar ett konto ingår du ett avtal med Boplats Göteborg AB. För att fullfölja vårt avtal med dig måste vi behandla dina personuppgifter. Först när du blir föreslagen för kontrakt skickas dina personuppgifter för behandling hos aktuell hyresvärd. 

I sällsynta fall kan överföring av personuppgifter ske till tjänsteleverantör ansluten till Privacy Shield i land utanför EU.

Du tillåter Boplats och aktuell hyresvärd att ta del av dina personuppgifter så länge du är registrerad på boplats.se.

Personuppgifterna raderas genom att du avslutar kontot under Mina Sidor. Dessa avslutade konton, med personuppgifter och historik, kommer att lagras under 18 månader av säkerhetsskäl och raderas sedan automatiskt utan begäran. Registreringen avslutas och personuppgifterna raderas också om du inte har betalt avgiften, inte har köpoäng eller boendetid kopplat till registreringen, inte har en medsökande kopplad till registreringen, och inte aktivt har använt kontot genom att logga in på boplats.se under 12 månaders tid. 

Här följer en lista på de personuppgifter Bolats behandlar.

Kontouppgifter: Antal personer i hushållet / Huvudsaklig sysselsättning / Husdjur / Rökare 

Syfte: Automatisk kontroll mot hyresvärdens villkor.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum

Kontouppgift: E-postadress

Syfte: Skicka meddelanden om händelser angående ansökan om medlemskap och betalning, ansökan om hyresrätt samt om privatpersoners annonsering.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum

Kontouppgift: E-postadress

Syfte: Skicka meddelande om evenemang på Boplats och övrig information som är av marknadsföringskaraktär, till exempel om nyproducerade bostäder, öppna visningar av nya bostadsområden.

Legal grund: Samtycke

Kan ta del av uppgiften: Boplats marknads-avdelning

Kontouppgifter: Folkbokföringsort / Nuvarande typ av boende / Typ av inkomst / Kommun där man arbetar / Beräknad årsinkomst före skatt / Skäl för flytt / Angivna preferenser om i vilka områden man helst vill bo / Absolut maxgräns för hyra kr/månad

Syfte: Automatisk kontroll mot hyresvärdens villkor.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgift: För- och efternamn

Syfte: Identifiera medlem för bokning av visning av lägenhet och kontraktsskrivning.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgifter: Medsökande med personnummer, nuvarande sysselsättning och beräknad inkomst före skatt. Förutsätter att medsökanden också är registrerad på Boplats och har accepterat att vara medsökande.

Syfte: Att identifiera bostadssökande för kreditupplysning, kontrollera referenser samt skriva kontrakt på bostad. Inkomst och sysselsättning används för kontroll mot hyresvärdens villkor.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgift: Mobilnummer

Syfte: Skicka sms om inbjudan till visning, kontraktsskrivning samt medlemskap och betalning. Kontaktinformation för hyresvärd vid uthyrningen av hyresrätt eller annonserande privatpersoner vid uthyrning av rum eller andrahands-lägenhet.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum

Kontouppgift: Personnummer

Syfte: Identifiera bostadssökande för kreditupplysning, kontrollera referenser samt skriva kontrakt på bostad. För personer som annonser privat kontrolleras att personen är folkbokförd på adressen som annonseras. 

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgift: Telefonnummer

Syfte: Kontaktinformation för hyresvärd vid uthyrningen av hyresrätt eller annonserande privatpersoner vid uthyrning av rum eller andrahands-lägenhet.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt / Annonsör du anmält intresse till gällande rum

Kontouppgifter: Typ av referens / För- och efternamn på referens / Telefonnummer eller mobilnummer till referens / Huvudsaklig arbetsgivare och telefonnummer till denne / Nuvarande hyresvärd / Gatuadress och postnummer

Syfte: Att ta referenser inför kontraktsskrivning. 

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgifter, uppgift från annan part: Resultat av solvenskontroll och anledning om den ej är godkänd

Syfte: Vissa hyresvärdar har avtal med ett kreditupplysnings-företag vars tjänst är integrerad i Boplats marknadssystem. Det möjliggör en solvenskontroll av en bostadssökande och dess eventuella medsökande för att avgöra om de är kreditvärdiga enligt hyresvärdens villkor.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgifter, uppgift från annan part: Boendedagar eller poäng från bostadsbolag.

Syfte: Pröva mot hyresvärdens villkor samt rangordna ansökningar.

Legal grund: Samtycke

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Kontouppgifter: Upplysningar i fritext då du söker privatrum eller andrahandslägenhet hos annonserande privatperson.

Syfte: Att skicka ett meddelande till en privatperson som hyr ut privatrum eller lägenhet i andra hand.

Legal grund: Avtal

Kan ta del av uppgiften: Boplats / Hyresvärd hos vilken du sökt hyresrätt

Inlämnad uppgift: Personuppgifter i ansökan om tjänst.

Syfte: Tillsätta tjänst

Legal grund: allmänt intresse

Kan ta del av uppgiften: Boplats

Inlämnad uppgift: Intyg som verifierar uppgifter bostadssökande angivit i sin profil.

Syfte: Verifiera uppgifter bostadssökande angivit i sin profil.

Legal grund: allmänt intresse

Kan ta del av uppgiften: Boplats personal  / Hyresvärd med vilken den bostadssökande skall skriva kontrakt

Inlämnad uppgift: Personuppgifter från hyresvärd då hyresgäst eller anställd ska visa en lägenhet

Syfte: Administration inför visning av ledig lägenhet

Legal grund: allmänt intresse

Kan ta del av uppgiften: Boplats personal / Hyresvärd som hyr ut den lägenhet som ska visas / Bostadssökande som skall gå på visning på aktuell lägenhet / Boplats IT-systemleverantörer

Inlämnad uppgift: Uppgifter du anger i kundärenden eller andra inkomna meddelanden. 

Syfte: Svara på inkomna frågor och hantera kundärenden.  

Legal grund: allmänt intresse

Kan ta del av uppgiften: Boplats kundtjänst och stab 

Kakor (Cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid eller tills du raderar den. En sessionskaka lagras tillfälligt under tiden du är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att den inte lagrar några kakor, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. I din webbläsare kan du också radera kakor som lagrats tidigare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. 

Om du väljer att inte acceptera kakor kommer flera funktioner som vi beskriver ovan inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen.

» Läs om de kakor som används på boplats.se.

Dina rättighter, rättelse, radering och bevarande

Du har rätt att begära rättelse, få tillgång till uppgifterna, begära radering av uppgifterna eller att begränsa behandlingen av uppgifterna om de är inkorrekta eller om du anser att behandlingen är olaglig, rätt till att invända mot behandlingen, samt rätt till dataportabilitet.

Boplats Göteborg AB omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden och ärenden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Vi är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter. Boplats hanterar inkomna meddelanden enligt gällande lagar angående bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). Dina personuppgifter kan därmed komma att behandlas för andra ändamål då de arkiveras. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella.  

Klagomål och frågor

Om du vill klaga på hur Boplats behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Boplats Göteborg AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Boplats Göteborg AB eller bolagets dataskyddsombud.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna text om hur vi behandlar personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om förändringar i denna text

Personuppgiftsansvarig: Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg.

»  Kontakta Boplats här

Dataskyddsombud: Kiana Kanat, dataskyddsombud, dataskyddsenheten, Göteborgs Stad

» E-post till dataskyddsombud: dso@intraservice.goteborg.se. Ange "Boplats" i ämnesraden.