Boplats i siffror

Här hittar du vår senaste statistik. Där kan du bland annat se hur länge de som fått en lägenhet har väntat i genomsnitt. 

Göteborg 2017 /Göteborg 2016 / Göteborg 2015 / Mölndal 2016 

Ålder på Boplats / Boplats under fem år 


 

Göteborg: Väntetid, antal lägenheter 2017

På kartan ser du hur många av Boplats publicerade lägenheter för perioden januari till och med september 2017 som resulterat i kontrakt för varje stadsdelsnämndsområde i Göteborg. Du ser även medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter. 


Kontrakt i Göteborg under perioden januari - september 2017. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.

Kontrakt för Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder Göteborg AB och Gårdstensbostäder perioden januari - september 2017. Alla dessa rangordnades efter Dagar hos Boplats.


Göteborg: Väntetid, antal lägenheter 2016

På kartan ser du hur många av Boplats publicerade lägenheter för perioden januari till och med december 2016 som resulterat i kontrakt för varje stadsdelsnämndsområde i Göteborg. Du ser även medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter. I slutet på december 2016 fanns ca 191.493 betalande bostadssökande.

Hur lång tid det tar att få en lägenhet beror på många saker. Läs mer här: Hur lång tid tar det?

Kontrakt i Göteborg under perioden januari - december 2016. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.


Kontrakt för Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder Göteborg AB och Gårdstensbostäder perioden januari - december 2016. Alla dessa rangordnades efter Dagar hos Boplats.

Primärområden 2016, allmännyttan

primärområden- allmännyttan.jpg

Primärområden 2016, alla hyresvärdar

primärområden.jpg


Göteborg: Väntetid, antal lägenheter 2015

Statistik för perioden januari - december 2015.


2015_q3_alla.jpg
Kontrakt i Göteborg under perioden januari - december 2015. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.

2015_q3_almmän.jpg
Kontrakt för Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder Göteborg AB och Gårdstensbostäder. Alla dessa rangordnades efter Dagar hos Boplats. Läs deras hyrespolicy.


Mölndal: Väntetid, antal lägenheter

På kartan ser du hur många av Mölndalsbostäders publicerade lägenheter för perioden januari - december 2016 som resulterat i kontrakt för varje område. Du ser även medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter.

2015_q3_mölndal.jpg
Mölndalsbostäder fördelar sina lägenheter enligt följande: I första hand nuvarande hyresgäst med boendetid längre än 36 månader i nuvarande lägenhet. Om ingen sökande uppfyller villkoren för något av företrädena så tilldelas lägenheten den med flest dagar hos Boplats. Förträde 1 rangordnas på boendetid medan de övriga sökandena rangordnas på dagar hos Boplats. 


Ålder på Boplats
age.jpg

Andel registrerade medlemmar på boplats.se i åldersgrupper, augusti 2016.


Boplats under fem år

Antalet lägenheter, och andelen som kommer från privata värdar, har inte ändrats så mycket de senaste fem åren. Däremot ökar medelantalet dagar som de bostadssökande har vid kontraktsdatum av naturliga skäl för varje år eftersom det är fler som registrerar sig än som får lägenheter. Vid årsslutet 2015 fanns det fler än 27 000 sökande som hade mer än 1825 Dagar hos Boplats (5 år).  

Totala antalet registrerade sjönk med ca 70 000 mellan 2013 och 2014 i och med att en administrativ avgift infördes för 2014.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Annonserade lägenheter

7 822

8 404

8 299

7 832

7 241

Medel, dagar hos Boplats (1)

787

950

1 190

1 492

1 602

Andel kommunala

54%

50%

50%

49%

47%

Andel privata värdar

38%

40%

40%

41%

43%

Andel CSB (2)

8%

10%

10%

10%

10%

Registrerade årsslut (3)

148 550

199 135

131 512

165 266

191 493

1) Medelantal vid kontraktsskrivning 
2) Chalmers Studentbostäder annonserade 776 lägenheter, med ett medelantal Dagar hos Boplats vid kontrakt på 1 211 dagar under 2015. 
3) Inkluderar både medlemmar som har betalat sin avgift och vilande medlemmar som 
inte har betalat men som har kvar sina dagar till sista betalningsdag har passerat.