Boplats i siffror

Här hittar du vår senaste statistik. Där kan du bland annat se hur länge de som fått en lägenhet har väntat i genomsnitt. 

Göteborg 2018 / Göteborg 2017 / Mölndal 2018 / Boplats under fem år 


 

Göteborg: Väntetid, antal lägenheter 2018

På kartan ser du hur många av Boplats publicerade lägenheter för perioden januari till och med oktober 2018 som resulterat i kontrakt för varje stadsdelsnämndsområde i Göteborg. Du ser även medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter. 

Kontrakt i Göteborg under perioden januari - oktober 2018. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.

Kontrakt för Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder Göteborg AB och Gårdstensbostäder perioden januari - oktober 2018. Alla dessa rangordnades efter Dagar hos Boplats.

Göteborg: Väntetid, antal lägenheter 2017

På kartan ser du hur många av Boplats publicerade lägenheter för perioden januari till och med december 2017 som resulterat i kontrakt för varje stadsdelsnämndsområde i Göteborg. Du ser även medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter. 


Kontrakt i Göteborg under perioden januari - december 2017. Här ingår både allmännyttans lägenheter (som redovisas nedan) och kontrakt hos hyresvärdar som inte alla rangordnar sökande efter Dagar hos Boplats.

Kontrakt för Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB, Familjebostäder Göteborg AB och Gårdstensbostäder perioden januari - december 2017. Alla dessa rangordnades efter Dagar hos Boplats.


Mölndal: Väntetid, antal lägenheter 2018

Nedan ser du hur många av Mölndalsbostäders publicerade lägenheter för perioden januari - juni 2018 som resulterat i kontrakt för varje område samt medelantalet Dagar hos Boplats för de som skrev kontrakt på dessa lägenheter.

Område   Antal lägenheter   Dagar hos Boplats

Bifrost     42   1228
Bosgården   18   2288
Broslätt   2   2426
Eklanda   7   1287
Fässberg   1   2900
Glasberget   5   1961
Jungfruplatsen   9   2308
Kikås   58   1825
Kvarnbyn   6   3016
Kållered   3   2206
Mölndals Innerstad   59   1875
Toltorpsdalen   1   2191
Åby   5   1825

Boplats under fem år

Antalet lägenheter, och andelen som kommer från privata värdar, har inte ändrats så mycket de senaste fem åren. Däremot ökar medelantalet dagar som de bostadssökande har vid kontraktsdatum av naturliga skäl för varje år eftersom det är fler som registrerar sig än som får lägenheter. Vid årsslutet 2015 fanns det fler än 27 000 sökande som hade mer än 1825 Dagar hos Boplats (5 år).  

Totala antalet registrerade sjönk med ca 70 000 mellan 2013 och 2014 i och med att en administrativ avgift infördes för 2014.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Annonserade lägenheter

8 404

8 299

7 832

7 241

6 825

Medel, dagar hos Boplats (1)

950

1 190

1 492

1 602

1 697

Andel kommunala

50%

50%

49%

47%

48%

Andel privata värdar

40%

40%

41%

43%

49%

Andel CSB (2)

10%

10%

10%

10%

3%

Registrerade årsslut (3)

199 135

131 512

165 266

191 493

218.200

1) Medelantal vid kontraktsskrivning 
2) Chalmers Studentbostäder slutade annonsera lägenheter mars 2017
3) Inkluderar både medlemmar som har betalat sin avgift och vilande medlemmar som 
inte har betalat men som har kvar sina dagar till sista betalningsdag har passerat.