Hyr ut privat

Vad vill du hyra ut?

Beroende på vad du hyr ut gäller olika lagar om vad som räknas som skälig hyra och om din hyresgäst har besittningsskydd eller inte.

Vill du veta mer, se Hyresnämnden i Göteborg.

Översikt / Rum i hyresrätt / Hel hyresrätt / Bostadsrätt, villa, sommarstuga, del av / Andra bostaden / Tre eller fler 


Översikt

uthyrningSKISS2.jpg


 rum.jpg

   

Rum i hyresrätt


Hyreslagen gäller.

Tillstånd:

 

Behövs inte. Vi rekommendrar däremot att du informerar hyresvärden om uthyrningen.
Du måste själv bo i lägenheten.

Hyra:

 

Om du hyr ut 25% av lägenheten kan du ta 25% av din hyra. Du kan lägga till omkostnader för till exempel el och internet, och 10-15% om rummet är möblerat.

Besittningsskydd

 

Ja. Vi rekommenderar därför att du har tidsbestämd uthyrning som understiger två år.

Uppsägningstid:

 

Vid obestämt avtal eller tidsbestämt avtal längre än 3 månader, 3 månader från uppsägningen. Vid tidsbestämt avtal mellan 2 veckor - 3 månader, 1 vecka.

 


 andra.jpg

   

Hel hyresrätt i andrahand


Hyreslagen gäller.

Tillstånd:

 

Ja, du behöver hyresvärdens tillstånd.

Hyra:

 

Den hyra du betalar. Du kan lägga till för omkostnader som till exempel el och internet, och 10-15% om rummet är möblerat.

Besittningsskydd:

 

Ja

 


 brf2.jpg

   

Bostadsrätt, villa, eller del av


Privathyreslagen gäller.

Tillstånd:

 

Om du hyr ut hela bostadsrätten behöver du styrelsens tillstånd. Du behöver inte tillstånd om du har en inneboende.

Hyra:

 

Du kan ta en hyra som motsvarar kapitalkostnaden vilken beräknas utifrån avkastningsräntan (ca 2% 2016, se ) på bostadens marknadsvärde. Det spelar alltså ingen roll om du har lånat pengar för att köpa bostaden eller ej. Du kan lägga till driftkostnader som avgift till bostadsrättsförening och el och internet, samt 10-15% om bostaden är möblerad. Läs mer om skälig hyra hos hyresnämnden.

Besittningsskydd

 

Nej

Uppsägningstid:

 

Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Uthyraren kan oavsett den avtalade hyrestiden säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

 


 nr2.jpg

 

Andra bostaden i bostadsrätt, villa, sommarstuga


Hyreslagen gäller.*

Hyra:

 

Se rum.

Besittningskydd

 

Ja. Vi rekommenderar att du har en tidsbestämd uthyrning i kontraktet som understiger två år.

 byt.jpg  

* När hyresgästen med kontrakt baserat på privatuthyrningslagen säger upp sitt kontrakt kommer nästa hyresgästs kontrakt att fungera enligt hyreslagen. Detta gäller så länge du har flera kontrakt samtidigt.

 


   tre.jpg

   

Tre kontrakt eller fler


Hyreslagen gäller.

Beskattning:

 

Räknas som näringsverksamhet.
Bostad för fritidsändamål eller lägenhet som kan anses utgöra del av upplåtarens egen bostad räknas ej. Detta utesluter inte att en person som upplåter färre lägenheter än tre i vissa fall kan anses bedriva näringsverksamhet. Av betydelse är om upplåtelsen sker för att ge vinst eller för att undvika kostnader för dubbla boenden.  

Besittningskydd:

 

Ja


 

Annonsera på boplats.se

Annonsera rum, del av villa, sommarstuga, lägenhet i andrahand på Boplats. Hyr ut och dela på utrymmet!

Annonsera / Villkor / Kontakta oss / Kontrakt / Lägg upp annons

Annonsera

Att annonera kostar ingenting. Logga in och gå till mina annonser på mina sidor för att publicera din annons. Så här går det till. Alla annonser måste godkännas av Boplats personal innan de publiceras. Räkna med att detta tar minst en arbetsdag. 

Om du inte är registrerad gör du det här.  Läs mer om registrering

   

folder.jpg


Läs foldern om att annonsera (pdf)

Villkor för annonsering

  1. Annonssidan är endast avsedd för privatpersoner. 

  2. Du får inte använda annonsutrymmet för att marknadsföra, göra reklam eller länka till andra webbplatser.

  3. Det är olagligt att bedriva handel med hyreskontrakt. 

  4. Boplats stänger av annonsörer som bryter mot dessa regler eller mot lagen. 


Kontakta oss

Epostrum@boplats.se

Telefon: 073-091 46 17

Ställa din fråga till vår kundtjänst.

Läs svar på vanliga frågor om att hyra ut.

   

pernilla.jpg
Pernilla Högfors leder projektet med uthyrning av privata bostäder.


Kontrakt för uthyrning


Det är viktigt att ni är överens om hyra, hyresperiod och eventuella regler innan uthyrningen börjar. Använd gärna våra kontrakt.

 

Svenska
 
Engelska

Lägg upp annons

Så här gör du för att publicera en annons på boplats.se. Först och främst måste du registrera dig. Sedan kan du börja annonsera.

1. Logga in och gå till "Mina sidor"

1.jpg
2. Gå till "Mina annonser"

2.jpg
3. Tryck på knappen "Skapa ny annons".

3.jpg
4. Fyll i alla uppgifter om det du vill hyra ut. I fältet "Beskrivning av bostaden" skriver du om det handlar om "rum för inneboende" eller en "andrahandsuthyrning." Bilder kan laddas upp i i formaten .jpeg, .gif, .pdf .png.

4.jpg
5. Fyll i vem du vill skall kunna göra ansökningar.

5.jpg
6. Om du inte väljer något annat visas bara ditt förnamn i annonsen. Vi rekommenderar detta val.

6_0.jpg
7. Om du vill fortsätta jobba med annonsen väljer du "spara som utkast". När du vill fortsätta jobba med annonsen hittar du den under "Mina annonser".

6a.jpg
8. När du är färdig trycker du "Lämna till granskning". När Boplats personal har godkänt din annons kommer den att publiceras på boplats.se direkt. Om den inte går igenom granskningen får du ett meddelande om varför.

6b.jpg

Gör en hyresgästprofil

Det finns många som letar bostad och med hjälp av boplats.se kan du lätt kryssa i vilken hyresgäst som skall kunna söka. Här är några exempel. 


Nyanländ i Sverige

   

Markera

Den som måste fly sitt hemland lämnar ofta allt bakom sig. Att vara inneboende ger både en första bostad och kontakt med det nya samhället._DSC7586 - Kopia.jpg

Ahmed flydde till Sverige undan kriget i Irak där han jobbade som ekonom. Till vardags gillar han fotboll och att laga mat. I augusti 2016 fick han uppehållstillstånd. Nu läser han på SFI och letar jobb inom sitt område.

   

 

 

 sfi.jpg

Den som fått nytt jobb

   

Markera

Att byta jobb kan gå snabbt; hitta en bostad tar ofta längre tid. Många har fått jobb i staden men saknar någonstans att bo. 

_DSC7650.jpg

Hyo-Jin bor i mellansverige och har fått jobb som systemarkitekt i Göteborg. Hon vill gärna bo nära sitt nya jobb.

     arbete.jpg
 

Studenter från hela världen

   

Markera

Att hitta bostad strax innan terminsstart är svårt. Särskilt för internationella studenter som kommer med kort varsel, och kanske bara stannar en termin eller två. 

hildagrahnat_6759.jpg

Gunnel minns hur tankarna gick när hon fick reda på att lägenheten skulle renoveras. Nybliven pensionär och en hyreshöjning på 50 procent. Sedan började hon hyra ut rum. Nu har flera studenter bott hos henne - en italienare, en fransman och Emanuel från Portugal.

     student.jpg

 

 

 

Vanliga frågor och svar

Om du aldrig har hyrt ut har du säkert många frågor. Här kan du läsa svaren på dessa och många andra frågor.


Varför hyra ut?
Behöver jag hyresvärdens godkännande?
 
Skall jag sätta upp regler för den inneboende? 
Vad kan man ta i hyra? 
Vad gäller för uppsägning? 
Skall jag betala skatt? 
Vad händer om den inneboende inte sköter sig? 
Vi har hamnat i tvist. Vart kan jag vända mig? 
Kan en inneboende få ta över kontraktet till lägenheten?
Hur fungerar det med hemförsäkring?
Vad skall jag tänka på vid andrahansuthyrning?

Varför hyra ut?

För många av våra uthyrare är det inte bara ett sätt att få hjälp med hyran; det ger möjlighet att lära känna någon från en annan kultur och bidrar till att våra nya medborgare kommer in i samhället, du kan hyra ut till en student och återknyta kontakten med universitetslivet. Hitta en internationell student eller  någon som kommit hit för att arbeta och ge barnen tillfälle att förbättra sina språkkunskaper. Kort sagt, ett givande tillskott till hushållet!

Det är även viktigt för Göteborg! Att kunna ta emot internationella studenter och ny arbetskraft är väldigt viktig för utvecklingen av Göteborg som stad och region.  

Behöver jag hyresvärdens godkännande?

Att hyra ut ett rum medan du själv bor i lägenheten betraktas som att ha en inneboende. Du behöver därför inte ha hyresvärdens tillstånd till detta om du bor i hyresrätt. Det behövs bara om du hyr ut hela lägenheten. Då räknas det som en andrahandshuthyrning.

Skall jag sätta upp regler för den inneboende?

Se alltid till att vara överens om vad du vill skall gälla innan ni skriver kontrakt. Vill du skriva ned några enkla regler så kan det vara till hjälp. I våra kontrakt hittar du utrymme och förslag på regler.

Vad kan man ta i hyra?

Det beror på vad du hyr ut. Läs mer här.

Vad gäller för uppsägning?

Det beror på vad du hyr ut. Läs mer här.

Skall jag betala skatt?

Ja, skatt skall redovisas i inkomstslaget kapital i din deklaration i inkomstslaget kapital. Du får ett schablonavdrag vid uthyrning. Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) är schablonavdraget 40 000 kr. Två makar som gemensamt hyr ut en bostad kan göra avdrag med 20 000 kr för var. Du får dessutom göra avdrag för den avgift eller hyra du själv betalar för den del du hyr ut, om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Vid uthyrning av småhus får du avdrag med 20 % av hyresintäkten, utöver schablonavdraget. Läs mer: Skattemyndigheten.

Vad händer om den inneboende inte sköter sig?

Här gäller hyreslagen. "Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning." Läs mer: Hyreslagen.

Vi har hamnat i tvist. Vart kan jag vända mig?

Har ni hamnat i en situation som ni inte kan lösa kan ni som sista utväg vända er till domstol. Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder. Läs mer: hyresnämnden

Kan en inneboende få ta över kontraktet till lägenheten?

Det beror på vad du hyr ut. Läs mer här.

Hur fungerar det med hemförsäkring?

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Vad som ingår, om man skall betala extra eller om studenten behöver egen försäkring kan variera. 

Vad skall jag tänka på vid andrahandsuthyrning?

Ska du hyra ut din lägenhet i andrahand så behöver du hyresvärdens tillstånd. Se till att begära det i god tid före det datum som uthyrningen är tänkt att börja gälla. Tillståndet bör vara skriftligt.

Som förstahandshyresgäst har du fortfarande ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren även om du hyr ut din lägenhet. Det innebär att om andrahandshyresgästen missköter sig, vanvårdar lägenheten eller är störande, så kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd och skadeståndsskyldig 

  
Hon hyr ut till nyanlända

Sedan tio tillbaka hyr Eva Grenfeldt ut övervåningen på sitt hus på Brännö. Just nu till två killar från Syrien.

IMG_1000.JPG

– Det är en ynnest att få hjälpa till. Dessutom tjänar jag också på det. Jag har inte råd att bo i huset själv.

Att hyra ut har varit ett sätt överleva, berättar Eva Grenfeldt. Efter en skilsmässa ville hon bo kvar huset, men hade helt enkelt inte råd.

– Jag behövde en extra inkomst och tyckte samtidigt att det vore vansinnigt att tindra omkring själv i en 120 kvadratmeter stor villa. Så jag bestämde mig för att hyra ut, säger hon.

Under åren har olika typer av människor bott hos henne. Och det har alltid fungerat bra. Men visst, vissa har hon trivts bättre med än andra.

– Jag hade två studenter, en tjej från Island och en kille från Sverige i 25-årsåldern som jag blev otroligt bra vän med. Sedan har jag haft folk som varit jämnåriga med mig och som jag trott det ska bli jättebra med eftersom vi verkat så lika. Men så behöver det inte nödvändigtvis inte bli. Om man tillsynes är mer olika så kanske man frågar och pratar mer, vilket öppnar upp för en bra fortsättning.

Och så har det varit med hennes två nuvarande hyresgäster. Alaa och Ehab, två bröder från Syrien på 30 och 25 år, har bott hos henne sedan i februari. 

– Det är jättegoa killar. Omtänksamma och hjälpsamma. Vi har en fin vänskap och jag får insyn i andra kulturella delar än de jag är van vid. Det är intressant.

Kan du ge ett exempel?

– Ja, jag är ateist, och de är religiösa. Inte jättereligiösa, men ändå religiösa. Hur ska man bete sig då? Kan jag skoja om religion? Och det visade sig att jag kunde göra tillsammans med dem. Men sånt får man ju känna sig fram till. 

IMG_1103.JPG  
"Prata, fråga och var inte rädd, det är en bra sammanfattning."

Kontakten med Ehab och Alaa fick hon via bekants pappa som arbetat med brödernas pappa.

– Det är alltid skönt att ha en referens på det sättet, även om det inte är en garant för att allt ska flyta på bra, säger Eva Grenfeldt. 

Men människor som flytt undan krig och lämnat familj och hem bakom sig – var hon inte orolig för hur de skulle må och klara sig?

– Någonstans insåg jag från början att det här skulle handla om lite mer än en vanlig uthyrning, att jag fick vara beredd på att lägga in lite mer än vad jag är van vid. Och jag har varit med dem på försäkringskassan, arbetsförmedlingen och ringt och pratat för dem när någonting inte har funkat eftersom det är svårt för dem att finna och förstå alla ord på svenska i sådana situationer. 

Men efter två år i Sverige pratar bröderna ändå imponerande bra svenska – vilket de inte minst visade då det svarade på frågor om sina boendeupplevelser i Sverige på Boplats ”hyresvärdsskola”. 

– Jag uppskattar de raka frågorna som ställdes där. Typ, vågar jag åka hemifrån med nyanlända i huset? Jag tänker mycket på det här med folks rädslor och tycker att det måste vara okej att vara orolig och ställa de frågorna och få, som i det här fallet, ett lugnande svar. 

Som många andra nyanlända är Ehab och Alaa engagerade i sina respektive etableringsplaner och läser framför allt svenska, men står också till arbetsförmedlingens förfogande. Alaa arbetar extra på ett hem för ensamkommande.

– Uthyrningen fungerar precis som med andra. De har etableringsersättning från försäkringskassan och betalar hyra till mig varje månad.

Främlingsfientlighet finns överallt i dagens svenska samhälle och Brännö är en liten ö – är hon inte orolig för skitsnack och tråkigheter?

– Jag har inte fått höra något direkt, men visst har det sipprat saker till mig. Jag tar det inte som något hotfullt utan ser det mer som politiska uttalanden.

– Men det är klart jag blir upprörd över det. Det är helt osannolikt vad folk kan klämma ur sig om människor som de inte har en aning om vilka de är. Man klassificerar dem som utlänningar och därmed är de si eller så.
Hon beskriver Ehab och Alaa som två kapabla killar, med egna liv och egna vänner.

– Ibland slinker jag med på ett hörn och det är jättekul. Vårt sätt att umgås är väldigt enkelt. Vi småpratar. Lagar mat. Ehab är en fantastisk kock.

Till sist, vad har hon för råd att ge Göteborgarna som kanske funderar på att hyra ut ett rum?

– Jag har själv aldrig varit rädd för att hyra ut, men jag tyckte jag kunde spåra en oro bland besökarna på Boplats event. Var inte det, tänker jag… Prata, fråga och var inte rädd. Det är en bra sammanfattning, säger Eva Grenfeldt.


Lär dig mer hos oss

Välkommen till Boplats hyresvärdsskola. Här hittar du material från våra informationskvällar. 

För dig som vill veta mer

Bygg om din villa till två bostäder

   

Vad gäller om du vill bygga om för att hyra ut? MedverkandeInnerstadens arkitekterStadsbyggnadskontoret

  

Ladda ned
presentationen från
informationskvällen


Frågor och svar om att hyra ut
Läs mer här 
Allt du behöver tänka på när du skall hyra ut! Hyra? Skatt? Kontrakt? Skall man sätta upp regler för den inneboende?

   skola.jpg
 

Hon hyr ut till nyanlända
Sedan tio tillbaka hyr Eva Grenfeldt ut övervåningen på sitt hus på Brännö. Just nu till två killar från Syrien.

  IMG_1000.JPG
 

Kontrakt för uthyrning
Det är viktigt att ni är överens om hyra, hyresperiod och eventuella regler innan uthyrningen börjar. Använd gärna våra kontrakt.

 

Svenska
 
Engelska


Att annonsera
Läs mer om hur du skapar en annons.
Läs om hur du gör en hyresgästprofil.