Continue to the page
Close

Boplats fyller 30 år 2024. Här kan du läsa om bolagets utveckling under åren. Hur vi arbetar har sett olika ut i takt med att samhället förändrats. Men alltid i hyresrättens tjänst.

Milstolpar: 1994 | 2004200520092012 | 2017 | 20202024

Utveckling under trettio år: lägenheteranställda

1994

Boplats öppnar. Lokalen ligger på Kungsportplatsen i centrala Göteborg. Via ett pappersformulär kan bostadssökande, mot 500 kronor i depositionsavgift, anmäla sina bostadsönskemål till en Intressebank. Ur denna kan Fastighetsägare välja hyresgäster till sina lägenheter. Bolaget har fyra anställda.

Boplats Göteborgs AB ägs av Göteborgs Stad, Göteborgs fastighetsägarförening, samt Göteborgs tre kommunala fastighetsbolag.

Förmedlade lägenheter på boplats.se

1997

Första söktjänsten på webb. Via en enkel sökmotor, med bara maxhyra och väderstreck som sökkriterier, kan bostadssökande hitta lägenheter som passar. Därefter ringde de direkt till hyresvärden eller skrev ut en intresseanmälan och faxade den till Boplats för vidarebefordran. 

2004

Bostadskön börjar. Ett nytt kunddatabassystem tas i drift. Från och med september 2004 har alla bostadssökande en registreringstid. Detta är början till den bostadskö som Boplats fortfarande utgår ifrån. Vid systemets införande är kötiden ingen större fråga. Den avgjorde sällan vem som får en lägenhet. De flesta värdar sorterar ansökningar efter slumpen eller andra kriterier. Drygt 100 uthyrare i olika bostadsföretag utbildades i det nya systemet som kom att hålla i tio år. Boplats har fem anställda.

2005 - 2007

Allmännyttan till Boplats. Allmännyttan i Göteborgs Stad flyttar sin externa uthyrning till Boplats system 2005. Två år senare bestämmer sig allmännyttan för att börja sortera sökande efter registreringstid. Boplats har nu sju anställda. 

Antal anställda under 30 år

2009

Nya lokaler. I januari 2009 öppnar Boplats i nya lokaler intill Feskekôrka, lokaler som är mer ändamålsenliga för verksamheten som vuxit ur de mindre lokalerna vid Kungsportplatsen.

2012 - 2014

Avgift för nytt system. I oktober fattar kommunfullmäktige beslut att det skall kosta 100 kronor om året att vara registrerad. Detta för att finansiera ett nytt IT-system. som Boplats ska bygga och äga själva.

Nu avgör registreringstiden i allt större utsträckning vem som får lägenhet och bostadssökande vill veta hur de ligger till i kön, och vilken kötid den som fick en lägenhet hade. Den nya transparanta webbplatsen visar detta. Den lanseras i september 2014 och avgiften på 100 kronor införs. I december har ca 120 000 av de 200.000 registerade på boplats.se valt att betala avgiften och stå kvar i kön.

2017 - 2019

Bostadsförmedling. Då Boplats verksamhet alltmer liknar en bostadsförmedling beslutar Kommunfullmäktige att Göteborgs Stad ska bli ensam ägare av bolaget och att Boplats ska fungera som en Bostadsförmedling i likhet med förmedlingarna i Stockholm och Malmö. Det innebär att alla förmedlade lägenheter ska gå efter kötid när övriga krav uppfyllts. Bolaget ska finansieras helt av köavgifter.

Fastighetsägarnas aktier i Boplats Göteborg AB förvärvas av Göteborgs Stadshus AB 2019. Bolaget anställer flera förmedlare och från den 1 september börjar Boplats fungera som en bostadsförmedling. Avgiften höjs till 200 kr.

Bostadssökande i kö under 30 år

2020

Digital verksamhet. Boplats har genomgått en transformation sedan starten 1994. Från att vara en lokal i centrum till en helt och hållet digital verksamhet. Detta blir extra tydligt under pandemin då kundmottagningen stänger under en tid och visningar av lägenheter hanteras via bilder och filmer. Kundmottagningen öppnar igen, som ett stöd till den som behöver hjälp, men Boplats förmedlingstjänst förblir en digital verksamhet. 

2024

Boplats 30 år. Boplats har nu över 280.000 registrerade bostadssökande och avtal med över 60 hyresvärdar. Vi fortsätter utveckla tjänsterna för både bostadssökande och hyresvärdar.


» Till toppen