Continue to the page
Close

Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden och hur många lägenheter som har förmedlats under 2023. 

Alla lägenheter 2024 | Göteborgs stadsdelar 2024 | Mölndal 2024 | Öckerö 2024

Trygghetsboende 2023 | Seniorboende 2023 | Studentboende 2023

Boplats under fyra år | viktiga händelser | om vår statistik | tabeller

| Uppdaterad 2024-04-16 |

Göteborg 2024,1 januari - 31 juni

Kötiden för lägenheterna vi förmedlar varierar mycket. I diagrammet nedan ser du antalet lägenheter som förmedlas i Göteborg under 1 januari - 31 juni 2024, uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabell
 
statistik Göteborg

Göteborgs stadsdelar 2024, 1 januari - 31 juni

I diagrammen nedan ser du antalet lägenheter som förmedlats i tio stadsdelar i Göteborg uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabeller.

Statistik Askim

Statistik centrum

statistik Lundby

statistik Majorna

statistik norra Hisingen

statistik västra Göteborg

statistik västra Hisingen

Statistik Örgryte

statistik Östra Göteborg

» Se statistiken i tabeller

Till toppen ↑

Mölndal 2024, 1 januari - 31 juni

I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlas i Mölndal under 2024, 1 januari - 31 juni, uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabell

statistik Mölndal 

Till toppen ↑

Öckerö 2024, 1 januari - 31 juni

I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlats i Öckerö kommun under 2024. 1 januari - 31 juni, uppdelat efter kötid. Observera att Öckeröfastigheter har en intern kö som har företräde.

» Se statistiken i tabell

statistik Öckerö 

Till toppen ↑

Trygghetsboende

Antal lägenheter i trygghetsboende under 2023 efter kötid.

trygghetsboende

Seniorboende

Antal lägenheter i seniorboende under 2023 efter kötid.

seniorboende

Student

Antal studentlägenheter under 2023 efter kötid.

Boplats under fyra år

år    2020    2021    2022    2023
antal lägenheter   5 636   6 956   7 127   6 164
andel allmännytiga   88%   89%   85%   82%
ködagar, genomsnitt   2 407   2 336   2 379   2 488
personer i kö   248 473   256 835   269 220   280 511

Till toppen ↑

Viktiga händelser i Boplats historia

2019 | Från och med 1 september 2019 förmedlas alla lägenheter på boplats.se efter kötid. Fram till dess kunde privata värdar välja fritt bland de sökande. Flera privata hyresvärdar slutade publicera lägenheter på boplats.se efter detta.

2017 | Chalmers Studentbostäder lämnade Boplats under 2017, vilket innebar en minsking av antalt lägenheter med ca 10 %. 

2014 | En administrativ avgift på 100 kronor införs. Totala antalet registrerade sjönk med ca 70 000 mellan 2013 och 2014 i och med att det inte längre är gratis att stå i kö.

2004 | Boplats bostadskö startade i september 2004.

Till toppen ↑

Om vår statistik

Vi publicerar löpande statistik på boplats.se. Att plocka fram specifik statistik ur vår databas kräver en större arbetsinsats vilke innebär att vi tar betalt för den tjänsten. Om det rör arbete som är akademiskt eller journalistiskt, och där vi ser en samhällsnytta med att ta fram siffrona, tar vi ibland dessa kostnader som en del av Boplats uppdrag att informera om bostadsmarknaden.  

» Kontakta oss om du vill veta mer.

Till toppen ↑

Tabeller

Alla lägenheter 2024, 1 januari - 31 juni 

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   225
2-4 år   386
4-6 år   811
6-8 år   798
8-10 år   446
10-12 år   313
12-14 år   169
14-16 år   66
16-18 år   26
18-20 år   7

 
Totalt   3 247

Angered 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   42
2-4 år   97
4-6 år   191
6-8 år   94
8-10 år   31
10-12 år   12
12-14 år   2
14-16 år    
16-18 år    
18-20 år    

 
Totalt   469

Askim-Frölunda-Högsbo 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   23
2-4 år   36
4-6 år   91
6-8 år   120
8-10 år   73
10-12 år   33
12-14 år   26
14-16 år   7
16-18 år   5
18-20 år    

 
Totalt   414

Centrum 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   12
2-4 år   6
4-6 år   13
6-8 år   24
8-10 år   33
10-12 år   62
12-14 år   42
14-16 år   19
16-18 år   8
18-20 år   2

 
Totalt   221

Lundby 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   7
2-4 år   14
4-6 år   50
6-8 år   74
8-10 år   31
10-12 år   26
12-14 år   17
14-16 år   1
16-18 år    
18-20 år   1

 
Totalt   221

Majorna-Linné 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   2
2-4 år   2
4-6 år   2
6-8 år   39
8-10 år   64
10-12 år   55
12-14 år   32
14-16 år   26
16-18 år   10
18-20 år   3

 
Totalt   235

Norra Hisingen 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   24
2-4 år   58
4-6 år   86
6-8 år   97
8-10 år   43
10-12 år   12
12-14 år   5
14-16 år    
16-18 år    
18-20 år    

 
Totalt   325

Västra Göteborg 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   1
2-4 år   10
4-6 år   16
6-8 år   30
8-10 år   14
10-12 år   6
12-14 år   1
14-16 år   1
16-18 år    
18-20 år    

 
Totalt   79

Västa Hisningen 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   9
2-4 år   36
4-6 år   125
6-8 år   92
8-10 år   23
10-12 år   9
12-14 år   2
14-16 år   1
16-18 år   1
18-20 år    

 
Totalt   298

Örgryte-Härlanda 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   2
2-4 år   3
4-6 år   14
6-8 år   46
8-10 år   46
10-12 år   56
12-14 år   31
14-16 år   5
16-18 år  
18-20 år    

 
Totalt   235

Östra Göteborg 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   14
2-4 år   64
4-6 år   179
6-8 år   111
8-10 år   43
10-12 år   18
12-14 år   1
14-16 år   1
16-18 år    
18-20 år    

 
Totalt   431

Mölndal 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   12
2-4 år   7
4-6 år   16
6-8 år   46
8-10 år   33
10-12 år   20
12-14 år   7
14-16 år   5
16-18 år    
18-20 år   1

 
Totalt   147

Öckerö 2024, 1 januari - 31 juni

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   17
2-4 år   23
4-6 år   4
6-8 år   10
8-10 år   2
10-12 år   1
12-14 år   1
14-16 år    
16-18 år    
18-20 år    

 
Totalt   58