Continue to the page
Close

Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden och hur många lägenheter som har förmedlats. 

Göteborg 2023 | Göteborg 2022 | Regionen 2022 

Ködagar per storlek, Göteborg 2022 | Bostadssökande och kötid | Boplats under tre år | Utveckling av kötid 

Viktiga händelser | Om vår statistik

| Uppdaterad 2023-10-03 |

Göteborg 2023

Göteborg, 2023 januari - september, genomsnittliga kötider, karta 

Göteborg, 2023 januari - september, genomsnittliga kötider

Angered 5,4 år
1 977 ködagar i genomsnitt på 642 lägenheter.

Askim-Frölunda-Högsbo 6,7 år
2 461 ködagar i genomsnitt på 705 lägenheter.

Göteborgs Centrum 9,7 år
3 553 ködagar i genomsnitt på 425 lägenheter.

Lundby 6,6 år
2 420 ködagar i genomsnitt på 297 lägenheter.

Majorna-Linné 10,3 år
3 774 ködagar i genomsnitt på 399 lägenheter.

Norra Hisingen 4,8 år
1 751 ködagar i genomsnitt på 512 lägenheter.

Västra Göteborg 6,4 år
2 353 ködagar i genomsnitt på 164 lägenheter.

Västra Hisingen 5,8 år
2 120 ködagar i genomsnitt på 326 lägenheter.

Örgryte-Härlanda 9,2 år
3 363 ködagar i genomsnitt på 244 lägenheter.

Östra Göteborg 6,2 år
2 247 ködagar i genomsnitt på 593 lägenheter.

Göteborg 2022

Göteborg, 2022 januari - december, genomsnittliga kötider, karta 

Karta med kötider


» Här kan du läsa mer om områdesindelningen i Göteborg

Göteborg, 2022 januari - december, genomsnittliga kötider, tabell

Angered 5,2 år

1 903 ködagar i genomsnitt på 1 111 lägenheter.

Askim-Frölunda-Högsbo 5,6 år
2 058 ködagar i genomsnitt på 1 183 lägenheter.

Göteborgs Centrum 9,5 år
3 474 ködagar i genomsnitt på 540 lägenheter.

Lundby 6,8 år
2 500 ködagar i genomsnitt på 503 lägenheter.

Majorna-Linné 9,4 år
3 436 ködagar i genomsnitt på 557 lägenheter.

Norra Hisingen 6,0 år
2 204 ködagar i genomsnitt på 760 lägenheter.

Västra Göteborg 6,2 år
2 275 ködagar i genomsnitt på 261 lägenheter.

Västra Hisingen 5,4 år
1 973 ködagar i genomsnitt på 484 lägenheter.

Örgryte-Härlanda 8,4 år
3 083 ködagar i genomsnitt på 395 lägenheter.

Östra Göteborg 6,0 år
2 207 ködagar i genomsnitt på 940 lägenheter. 

Lägenheter i regionen 2022

På boplats.se hittar du även lägenheter inom pendlingsavstånd till Göteborg. På kartan och i tabellen se du den genomsnittliga kötiden. I tabellen ser du även hur många lägenheter som förmedlats från varje kommun. Observera att vissa lägenheter förmedlats med förtur för enskilda kommunla eller internkö. 

Kommuner 2022, genomsnittliga kötider, karta

Kommuner 2022, genomsnittliga kötider, tabell

Göteborg 6,6 år
2 392 ködagar i genomsnitt på 6 734 lägenheter.

Härryda 8,3 år
3 029 ködagar i genomsnitt på 12 lägenheter.

Kungsbacka 0,1 år
44 ködagar i genomsnitt på 1 lägenheter.

Kungälv 4,0 år
1 448 ködagar i genomsnitt på 42 lägenheter.

Lerum 7,9 år
2 871 ködagar i genomsnitt på 6 lägenheter.

Mölndal 7,0 år
2 553 ködagar i genomsnitt på 254 lägenheter.

Stenungsund 2,9 år
1 052 ködagar i genomsnitt på 42 lägenheter.

Öckerö 2,7 år
987 ködagar i genomsnitt på 30 lägenheter. 

Kötid, storlek på lägenheter

2022 januari - december, genomsnittliga kötider per storlek på lägenhet, grafik

2022 januari - december, genomsnittliga kötider per storlek på lägenhet, tabell

1 rum 5,0 år
1 814 ködagar i genomsnitt på 1 740 lägenheter.

2 rum 6,6 år
2 391 ködagar i genomsnitt på 3 356 lägenheter.

3 rum 7,5 år
2 742 ködagar i genomsnitt på 1 630 lägenheter.

4 rum 8,8 år
3 210 ködagar i genomsnitt på 363 lägenheter.

5 rum 10,4 år
3 813 ködagar i genomsnitt på 37 lägenheter.

6 rum 2,9 år
1 076 ködagar i genomsnitt på 1 lägenhet. 

Statistik bostadssökande och kötider

2023-01-11 Tabellen nedan visar antalet aktuella bostadssökande i kö och vilket år de ställde sig kö eller fick en lägenhet och började samla dagar på nytt.

Det första datumet som det gick att ställa sig kö på boplats.se var 2004-09-01.

Kötid från Antal personer 
2004 170
2005  383 
2006 774 
2007  1 694 
2008  2 596 
2009 3 769 
2010  6 156 
2011  8 662
2012  11 480
2013  11 569 
2014  10 568 
2015  17 113
2016  22 411 
2017  26 529 
2018  26 823 
2019  22 632
2020  22 465 
2021  29 760 
2022 43 666 
   
Totalsumma 270 712

Boplats under tre år

 

   

2020

  2021   2022

Förmedlade
lägenheter

 

5 636

  6 956   7 127

Medeltal,
ködagar (1)

 

2 407

  2 336   2 379

Andel
lägenheter från
kommunala
hyresvärdar

   88 %   89 %   85 %

Andel 
lägenheter från
privata
hyresvärdar

   12%   11%   15 %

Personer i kö,
årsslut (2)

   248 473   256 835   269 220

1) Medelantal ködagar vid kontraktsskrivning 
2) Inkluderar både medlemmar som har betalat sin avgift och vilande medlemmar som inte har betalat men som har kvar sina dagar till sista betalningsdag har passerat.

Utveckling av kötid

Det genomsnittliga antalet ködagar bostadssökande har haft vid kontraktsdatum ökar av naturliga skäl varje år då det sammanlagda antalet ködagar som finns i kön hela tiden ökar. Ett år efter det att bostadskön startar var den längsta kötiden en bostadssökande kunde ha 1 år. Efter 2 år är den 2 år, och så vidare. Bostadskön startades i september 2004 vilket innebär att de som har varit med från början hade 15 års kötid i september 2019.
Nedan beskrivs hur kötiden har utvecklats sedan 2009. Från 2020 ser vi att ökningen har planat ut. 

Utveckling av genomsnittlig kötid i år, 2009-2022, diagram

Utveckling av genomsnittlig kötid i år, 2009-2022, tabell

2009 | 1,6 år.

2010 | 1,7 år.

2011 | 1,9 år.

2012 | 2,2 år.

2013 | 2,6 år.

2014 | 3,3 år.

2015 | 4,1 år.

2016 | 4,4 år.

2017 | 4,6 år.

2018 | 5,4 år.

2019 | 5,9 år.

2020 | 6,6 år.

2021 | 6,4 år.

2022 | 6,5 år.

Viktiga händelser i Boplats historia

2019 | Från och med 1 september 2019 förmedlas alla lägenheter på boplats.se efter kötid. Fram till dess kunde privata värdar välja fritt bland de sökande. Flera privata hyresvärdar slutade publicera lägenheter på boplats.se efter detta.

2017 Chalmers Studentbostäder lämnade Boplats under 2017, vilket innebar en minsking av antalt lägenheter med ca 10 %. 

2014 | En administrativ avgift på 100 kronor införs. Totala antalet registrerade sjönk med ca 70 000 mellan 2013 och 2014 i och med att det inte längre är gratis att stå i kö.

2004 Boplats bostadskö startade i september 2004. 

Om vår statistik

Vi publicerar löpande statistik från bostadsföremdlingen på boplats.se. Förutom denna sidan hittar du även analyser och statistik i våra årsredovisningar, och bland våra nyheter

Att analysera vår statistikdatabas för att plocka fram något specifikt kräver en större arbetsinsats; då behöver vi ta betalt för den tjänsten. Om det rör arbete som är akademiskt eller journalistiskt, och där vi ser en samhällsnytta med att ta fram siffrona, tar vi ibland dessa kostnader som en del av Boplats uppdrag att informera om bostadsmarknaden.  

» Kontakta oss om du vill veta mer