Continue to the page
Close

Här hittar du statistik från bostadsförmedlingen. Du kan se hur lång den genomsnittliga kötiden har varit i olika områden och hur många lägenheter som har förmedlats under 2023. 

Göteborg 2024 | Göteborgs stadsdelar 2024 | Göteborgs stadsdelar 2023 | Göteborg 2023Mölndal | regionen 2023 | Trygghetsboende 2003 | Seniorboende 2023 | Studentboende 2023

Boplats under fyra år | viktiga händelser | om vår statistik | tabeller

| Uppdaterad 2024-04-16 |

Göteborg 2024, januari-mars

Kötiden för lägenheterna vi förmedlar varierar mycket. I diagrammet nedan ser du antalet lägenheter som förmedlas i Göteborg under januari till mars 2024, uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabell
 
statistik Göteborg

Göteborgs stadsdelar 2024, januari - mars

I diagrammen nedan ser du antalet lägenheter som förmedlats i tio stadsdelar i Göteborg uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabeller.

Statistik Askim

Statistik centrum

statistik Lundby

statistik Majorna

statistik norra Hisingen

statistik västra Göteborg

statistik västra Hisingen

Statistik Örgryte

statistik Östra Göteborg

» Se statistiken i tabeller

Till toppen ↑

Göteborgs stadsdelar 2023

I diagrammen nedan ser du antalet lägenheter som förmedlats i tio stadsdelar i Göteborg uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabeller.

Statistik Askim

Statistik centrum

statistik Lundby

statistik Majorna

statistik norra Hisingen

statistik västra Göteborg

statistik västra Hisingen

Statistik Örgryte

statistik Östra Göteborg

Till toppen ↑

Genomsnittliga kötider för Göteborg 2023

I bilden nedan ser du genomsnittliga kötider och antal lägenheter för förmedlade lägenheter under 2023 i tio stadsdelar i Göteborg.

» Se statistiken i tabell

statistik Göteborg

Till toppen ↑

Mölndal 2024, januari-mars

I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlas i Mölndal under 2024 januari-mars, uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabell

statistik Mölndal 

Till toppen ↑

Mölndal 2023

I diagrammet ser du antalet lägenheter som förmedlas i Mölndal under 2023, uppdelat efter kötid. 

» Se statistiken i tabell

statistik Mölndal 

Till toppen ↑

Regionen 2023 

I bilden nedan ser du genomsnittliga kötider och antal lägenheter förmedlade i regionen under 2023. 

» Se statistiken i tabell

statistik regionen 
* Observera att sökande med kötid hos Öckeröfastigheter har företräde. Därav den låga kötiden på Öckerö.

Till toppen ↑

Trygghetsboende

Antal lägenheter i trygghetsboende under 2023 efter kötid.

» Se statistiken i tabell

trygghetsboende

Seniorboende

Antal lägenheter i seniorboende under 2023 efter kötid.

» Se statistiken i tabell

seniorboende

Student

Antal studentlägenheter under 2023 efter kötid.

» Se statistiken i tabell

Boplats under fyra år

år    2020    2021    2022    2023
antal lägenheter   5 636   6 956   7 127   6 164
andel allmännytiga   88%   89%   85%   82%
ködagar, genomsnitt   2 407   2 336   2 379   2 488
personer i kö   248 473   256 835   269 220   280 511

Till toppen ↑

Viktiga händelser i Boplats historia

2019 | Från och med 1 september 2019 förmedlas alla lägenheter på boplats.se efter kötid. Fram till dess kunde privata värdar välja fritt bland de sökande. Flera privata hyresvärdar slutade publicera lägenheter på boplats.se efter detta.

2017 | Chalmers Studentbostäder lämnade Boplats under 2017, vilket innebar en minsking av antalt lägenheter med ca 10 %. 

2014 | En administrativ avgift på 100 kronor införs. Totala antalet registrerade sjönk med ca 70 000 mellan 2013 och 2014 i och med att det inte längre är gratis att stå i kö.

2004 | Boplats bostadskö startade i september 2004.

Till toppen ↑

Om vår statistik

Vi publicerar löpande statistik på boplats.se. Att plocka fram specifik statistik ur vår databas kräver en större arbetsinsats vilke innebär att vi tar betalt för den tjänsten. Om det rör arbete som är akademiskt eller journalistiskt, och där vi ser en samhällsnytta med att ta fram siffrona, tar vi ibland dessa kostnader som en del av Boplats uppdrag att informera om bostadsmarknaden.  

» Kontakta oss om du vill veta mer.

Till toppen ↑

Tabeller

Göteborg 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 307
2-4 år 554
4-6 år 1632
6-8 år 1557
8-10 år 703
10-12 år 559
12-14 år 278
14-16 år 95
16-18 år 41
18-19 år 5


Totalt 5 731
Kötiden var 6,9 år i genomsnitt.

Angered 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 30
2-4 år 116
4-6 år 433
6-8 år 207
8-10 år 51
10-12 år 15
12-14 år 4
14-16 år 1
16-18 år 1
18-19 år 0


Totalt 858
Kötiden var 5,4 år i genomsnitt.

Askim-Frölunda-Högsbo 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 48
2-4 år 96
4-6 år 182
6-8 år 303
8-10 år 122
10-12 år 81
12-14 år 30
14-16 år 6
16-18 år 5
18-19 år 0


Totalt 873
Kötiden var 6,8 år i genomsnitt.

Centrum 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 19
2-4 år 16
4-6 år 34
6-8 år 93
8-10 år 105
10-12 år 162
12-14 år 85
14-16 år 29
16-18 år 9
18-19 år 3


Totalt 555
Kötiden var 9,6 år i genomsnitt.

Lundby 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 10
2-4 år 31
4-6 år 126
6-8 år 131
8-10 år 58
10-12 år 30
12-14 år 6
14-16 år 7
16-18 år 3
18-19 år 0


Totalt 402
Kötiden var 6,8 år i genomsnitt.

Majorna-Linné 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 3
2-4 år 3
4-6 år 8
6-8 år 87
8-10 år 124
10-12 år 122
12-14 år 87
14-16 år 36
16-18 år 15
18-19 år 2


Totalt 487
Kötiden var 10,4 år i genomsnitt.

Norra Hisingen 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 171
2-4 år 149
4-6 år 173
6-8 år 165
8-10 år 53
10-12 år 23
12-14 år 7
14-16 år 2
16-18 år 0
18-19 år 0


Totalt 743
Kötiden var 4,6 år i genomsnitt.

Västra Göteborg 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 5
2-4 år 17
4-6 år 53
6-8 år 81
8-10 år 23
10-12 år 6
12-14 år 2
14-16 år 1
16-18 år 2
18-19 år 0


Totalt 190
Kötiden var 6,5 år i genomsnitt.

Västa Hisningen 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 7
2-4 år 41
4-6 år 228
6-8 år 125
8-10 år 32
10-12 år 7
12-14 år 4
14-16 år 4
16-18 år 0
18-19 år 0


Totalt 448
Kötiden var 5,9 år i genomsnitt.

Örgryte-Härlanda 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 3
2-4 år 3
4-6 år 30
6-8 år 89
8-10 år 69
10-12 år 74
12-14 år 43
14-16 år 8
16-18 år 6
18-19 år 0


Totalt 325
Kötiden var 9 år i genomsnitt.

Östra Göteborg 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 11
2-4 år 82
4-6 år 365
6-8 år 276
8-10 år 66
10-12 år 39
12-14 år 10
14-16 år 1
16-18 år 0
18-19 år 0


Totalt 850
Kötiden var 6,1 år i genomsnitt.

Mölndal 2023

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 37
2-4 år 23
4-6 år 53
6-8 år 87
8-10 år 42
10-12 år 41
12-14 år 19
14-16 år 6
16-18 år 1
18-19 år 1


Totalt 310
Kötiden var 7,0 år i genomsnitt.

Till toppen ↑

Göteborg, genomsnitt, 2023

Angered | 5,4 år i genomsnitt på 858 lägenheter.

Askim-Frölunda-Högsbo | 6,8 år i genomsnitt på 873 lägenheter.

Göteborgs Centrum | 9,6 år i genomsnitt på 555 lägenheter.

Lundby | 6,8 år i genomsnitt på 403 lägenheter.

Majorna-Linné | 10,4 år i genomsnitt på 487 lägenheter.

Norra Hisingen | 4,6 år i genomsnitt på 743 lägenheter.

Västra Göteborg | 6,5 år i genomsnitt på 190 lägenheter.

Västra Hisingen | 5,9 år i genomsnitt på 448 lägenheter.

Örgryte-Härlanda | 9,2 år i genomsnitt på 325 lägenheter.

Östra Göteborg | 6,1 år i genomsnitt på 850 lägenheter.

Till toppen ↑


Kommuner 2023, genomsnittliga kötider

Alingsås | 8,5 år i genomsnitt på 2 lägenheter.

Borås | 0,7 år på 1 lägenhet.

Göteborg | 6,9 år i genomsnitt på 5 733 lägenheter.

Herrljunga | 5,5 år i genomsnitt på 2 lägenheter.

Härryda | 7,8 år i genomsnitt på 10 lägenheter.

Kungälv | 3,3 år i genomsnitt på 36 lägenheter.

Lerum | 4,9 år i genomsnitt på 26 lägenheter.

Mölndal | 7,0 år i genomsnitt på 310 lägenheter.

Partille | 6,4 år i genomsnitt på 18 lägenheter.

Strömstad | 3,5 år på 1 lägenhet.

Öckerö | 2,2 år i genomsnitt på 23 lägenheter. (Sökande med kötid hos Öckeröfastigheter har företräde)

Målgrupper 2023

Trygghetsboende
Antal lägenheter i trygghetsboenden under 2023 efter kötid.

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år     47
2-4 år   23
4-6 år   16
6-8 år   9
8-10 år   5
10-12 år   5
12-14 år   5
14-16 år   1
16-18 år   0
18-19 år   0

 
Totalt   111

Seniorboende
Antal lägenheter i seniorboenden under 2023 efter kötid.

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år     7
2-4 år   21
4-6 år   17
6-8 år   6
8-10 år   3
10-12 år   1
12-14 år   1
14-16 år   0
16-18 år   0
18-19 år   0

 
Totalt   56

Studentboende

Antal lägenheter till målgruppen studenter under 2023 efter kötid.

Kötid     Antal lägenheter
0-2 år   35
2-4 år   34
4-6 år   19
6-8 år   14
8-10 år   0
10-12 år   0
12-14 år   1
14-16 år   0
16-18 år   0
18-19 år   0

 
Totalt   103

Till toppen ↑

Göteborg, 2024 januari-mars

Kötid Antal lägenheter
0-2 år 68
2-4 år 133
4-6 år 387
6-8 år 350
8-10 år 194
10-12 år 146
12-14 år 75
14-16 år 21
16-18 år 17
18-20 år 4


Totalt 1 395

Angered, 2024 januari-mars

Kötid    Antal lägenheter
0-2 år   24
2-4 år   38
4-6 år   101
6-8 år   47
8-10 år   9
10-12 år   4
12-14 år   2
14-16 år   0
16-18 år   0
18-20 år   0

 
Totalt   225

Askim-Frölunda-Högsbo, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år    10
2-4 år   14
4-6 år   52
6-8 år   64
8-10 år   40
10-12 år   23
12-14 år   12
14-16 år   1
16-18 år   2
18-20 år   0

 
Totalt   218

Centrum, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år    5
2-4 år   4
4-6 år   3
6-8 år   10
8-10 år   16
10-12 år   34
12-14 år   16
14-16 år   6
16-18 år   7
18-20 år   1

 
Totalt   102

Lundby, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år    1
2-4 år   6
4-6 år   24
6-8 år   25
8-10 år   12
10-12 år   11
12-14 år   8
14-16 år   1
16-18 år    
18-20 år   1

 
Totalt   89

Majorna-Linné, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år   1
2-4 år    0
4-6 år   0
6-8 år   22
8-10 år   32
10-12 år   34
12-14 år   18
14-16 år   9
16-18 år   7
18-20 år   2

 
Totalt   125

Norra Hisingen, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år    12
2-4 år   33
4-6 år   50
6-8 år   50
8-10 år   26
10-12 år   6
12-14 år   4
14-16 år   0
16-18 år   0
18-20 år   0

 
Totalt   181

Västra Göteborg, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år   1
2-4 år   2
4-6 år   10
6-8 år    14
8-10 år   6
10-12 år   2
12-14 år   1
14-16 år   0
16-18 år   0
18-20 år   0

 
Totalt   36

Västa Hisningen, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år   5
2-4 år   15
4-6 år    60
6-8 år   52
8-10 år   12
10-12 år   2
12-14 år   2
14-16 år   0
16-18 år   1
18-20 år   0

 
Totalt   149

Örgryte-Härlanda, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år    0
2-4 år   1
4-6 år   8
6-8 år   13
8-10 år   20
10-12 år   21
12-14 år   12
14-16 år   4
16-18 år   0
18-20 år   0

 
Totalt   79

Östra Göteborg, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år   9
2-4 år   20
4-6 år   79
6-8 år   53
8-10 år   21
10-12 år   9
12-14 år    0
14-16 år  
16-18 år  
18-20 år  

 
Totalt   191

Mölndal, 2024 januari-mars

Kötid   Antal lägenheter
0-2 år   3
2-4 år   3
4-6 år   5
6-8 år   17
8-10 år   14
10-12 år    10
12-14 år   4
14-16 år   4
16-18 år   0
18-20 år   0

 
Totalt   60