Continue to the page
Close

Alla skall kunna ta del av och förstå innehållet boplats.se. Texter skall vara lätta att läsa och du ska kunna använda webbplatsen med vanliga hjälpmedel. Här kan du läsa om vilka kända brister som finns och hur du gör för att rapportera synpunkter på tillgänglighet.

Lagkrav på tillgänglighet | Kända brister på boplats.se | Lämna synpunkter på tillgänglighet | Kontakta tillsynsmyndighet

Lagkrav på tillgänglighet för digital offentlig service

För boplats.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Lagen genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv.

Kända brister på boplats.se

Vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Här kan du läsa om de brister vi känner till och som vi arbetar med att åtgärda.

Styrning med tangentbord: Det går just nu inte att prioritera en lägenhet i grupperade annonser genom att enbart använda tangentbordet. Detta kommer att åtgärdas.

Tabordning: Tabordningen innebär ibland onödiga upprepningar och vissa omvägar, särskilt i sök- och filterfunktionen. Detta kommer att förbättras i samband med att dessa funktioner får ett nytt utförande.

Kontrast: Färgen på enkilda texter och grafiska element i vissa formulär har för liten kontrast. Detta kommer att åtgärdas.

Meddelanden: Länkar är ej klickbara

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten på boplats.se. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att boplats.se inte uppfyller lagens krav.

» Lämna synpunkter på tillgängligheten på boplats.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och anmäla det. 

» Kontakta myndigheten för digital förvaltning