Continue to the page
Close

Verkställande direktör | Maria Meyer-Martins 031 - 368 07 51

Förmedling Maria Yhlen Jordan 031 - 368 07 55

» Support för våra hyresvärdar

Marknad | Camilla Dafgård  

» Kontakta oss för att hyra ut hos Boplats

Kommunikation | Mats Ekblad  031 - 368 07 54 

» Kontakt och information för press

Kundtjänst | Hiba Hamza

» Kontakta kundtjänst för hjälp med boplats.se

Ekonomi | Dali Cvijic 031 - 368 07 56  

IT | Mikael Stenmark

» Driftstatus och uppdateringar


Styrelse

Styrelsen för Boplats Göteborg AB utses av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad | goteborg.se


Åsa Hartzell Grüner, ordförande

Charlotte Darvik, förste vice ordförande

Ronny Bengtsson, andre vice ordförande

Lennart R Sjöstedt, ledamot

Peter Olausson, ledamot

Abdullahi Mohamed, ledamot

Camilla Lindfors, ledamot

Birgitta Gunér, suppleant

Åsa K Nilsen, suppleant

Ann-Charlotte Persson, suppleant

Lekmannarevisorer

Monika Bandi, lekmannarevisor

Susanne Zetterberg Jensen, lekmannarevisor

Berndt Karlsson, lekmannarevisorsuppleant

Lars Lindblom, lekmannarevisorsuppleant

Kontakt och handlingar

Kontaktuppgifter till förtroendevalda | goteborg.se

Styrelsehandlingar | goteborg.se