Continue to the page
Close

ledning | affärsstödstyrelse

Ledning

» Joacim Bernvid | vd 

» Rikard Staveby | verksamhetschef 

» Hiba Hamza | chef affärsstöd

Affärsstöd

» Mats Ekblad | kommunikation och press | Information för press

» Camilla Dafgård | marknad 

» Pernilla Högfors | kundansvarig | Förmedla dina hyresrätter genom Boplats

» Dali Cvijic | ekonomi

» Mikael Stenmark | systemdrift | Driftstatus och uppdateringar för boplats.se

Styrelse

» Kontaktuppgifter till Boplats styrelse och lekmannarevisorer på goteborg.se  

» Läs styrelsehandlingar på goteborg.se