Registrera dig

Om du inte har svenskt personnummer fyller du istället i ditt födelsedatum nedan. Anges som ÅÅÅÅ-MM-DD.

(minst 6 tecken)
{
  countries =   (
        {
      key = "Countries:SE";
      title = Sverige;
      value = SE;
    },
        {
      key = "Countries:DK";
      title = Danmark;
      value = DK;
    },
        {
      key = "Countries:FI";
      title = Finland;
      value = FI;
    },
        {
      key = "Countries:IS";
      title = Island;
      value = IS;
    },
        {
      key = "Countries:NO";
      title = Norge;
      value = NO;
    },
        {
      key = "Countries:AF";
      title = Afghanistan;
      value = AF;
    },
        {
      key = "Countries:AL";
      title = Albania;
      value = AL;
    },
        {
      key = "Countries:DZ";
      title = Algeria;
      value = DZ;
    },
        {
      key = "Countries:AS";
      title = "American Samoa";
      value = AS;
    },
        {
      key = "Countries:AD";
      title = Andorra;
      value = AD;
    },
        {
      key = "Countries:AO";
      title = Angola;
      value = AO;
    },
        {
      key = "Countries:AI";
      title = Anguilla;
      value = AI;
    },
        {
      key = "Countries:AG";
      title = "Antigua and Barbuda";
      value = AG;
    },
        {
      key = "Countries:AR";
      title = Argentina;
      value = AR;
    },
        {
      key = "Countries:AM";
      title = Armenia;
      value = AM;
    },
        {
      key = "Countries:AW";
      title = Aruba;
      value = AW;
    },
        {
      key = "Countries:AU";
      title = Australia;
      value = AU;
    },
        {
      key = "Countries:AT";
      title = Austria;
      value = AT;
    },
        {
      key = "Countries:AZ";
      title = Azerbaijan;
      value = AZ;
    },
        {
      key = "Countries:BS";
      title = Bahamas;
      value = BS;
    },
        {
      key = "Countries:BH";
      title = Bahrain;
      value = BH;
    },
        {
      key = "Countries:BD";
      title = Bangladesh;
      value = BD;
    },
        {
      key = "Countries:BB";
      title = Barbados;
      value = BB;
    },
        {
      key = "Countries:BY";
      title = Belarus;
      value = BY;
    },
        {
      key = "Countries:BE";
      title = Belgium;
      value = BE;
    },
        {
      key = "Countries:BZ";
      title = Belize;
      value = BZ;
    },
        {
      key = "Countries:BJ";
      title = Benin;
      value = BJ;
    },
        {
      key = "Countries:BM";
      title = Bermuda;
      value = BM;
    },
        {
      key = "Countries:BT";
      title = Bhutan;
      value = BT;
    },
        {
      key = "Countries:BO";
      title = Bolivia;
      value = BO;
    },
        {
      key = "Countries:BA";
      title = "Bosnia and Herzegovina";
      value = BA;
    },
        {
      key = "Countries:BW";
      title = Botswana;
      value = BW;
    },
        {
      key = "Countries:BR";
      title = Brazil;
      value = BR;
    },
        {
      key = "Countries:VG";
      title = "British Virgin Islands";
      value = VG;
    },
        {
      key = "Countries:BN";
      title = Brunei;
      value = BN;
    },
        {
      key = "Countries:BG";
      title = Bulgaria;
      value = BG;
    },
        {
      key = "Countries:BF";
      title = "Burkina Faso";
      value = BF;
    },
        {
      key = "Countries:MM";
      title = "Burma (Myanmar)";
      value = MM;
    },
        {
      key = "Countries:BI";
      title = Burundi;
      value = BI;
    },
        {
      key = "Countries:KH";
      title = Cambodia;
      value = KH;
    },
        {
      key = "Countries:CM";
      title = Cameroon;
      value = CM;
    },
        {
      key = "Countries:CA";
      title = Canada;
      value = CA;
    },
        {
      key = "Countries:CV";
      title = "Cape Verde";
      value = CV;
    },
        {
      key = "Countries:KY";
      title = "Cayman Islands";
      value = KY;
    },
        {
      key = "Countries:CF";
      title = "Central African Republic";
      value = CF;
    },
        {
      key = "Countries:TD";
      title = Chad;
      value = TD;
    },
        {
      key = "Countries:CL";
      title = Chile;
      value = CL;
    },
        {
      key = "Countries:CN";
      title = China;
      value = CN;
    },
        {
      key = "Countries:CX";
      title = "Christmas Islands";
      value = CX;
    },
        {
      key = "Countries:CC";
      title = "Cocos (Keeling) Islands";
      value = CC;
    },
        {
      key = "Countries:CO";
      title = Colombia;
      value = CO;
    },
        {
      key = "Countries:KM";
      title = Comoros;
      value = KM;
    },
        {
      key = "Countries:CK";
      title = "Cook Islands";
      value = CK;
    },
        {
      key = "Countries:CR";
      title = "Costa Rica";
      value = CR;
    },
        {
      key = "Countries:HR";
      title = Croatia;
      value = HR;
    },
        {
      key = "Countries:CU";
      title = Cuba;
      value = CU;
    },
        {
      key = "Countries:CY";
      title = Cyprus;
      value = CY;
    },
        {
      key = "Countries:CZ";
      title = "Czech Republic";
      value = CZ;
    },
        {
      key = "Countries:CD";
      title = "Democratic Republic of the Congo";
      value = CD;
    },
        {
      key = "Countries:DK";
      title = Danmark;
      value = DK;
    },
        {
      key = "Countries:DJ";
      title = Djibouti;
      value = DJ;
    },
        {
      key = "Countries:DM";
      title = Dominica;
      value = DM;
    },
        {
      key = "Countries:DO";
      title = "Dominican Republic";
      value = DO;
    },
        {
      key = "Countries:EC";
      title = Ecuador;
      value = EC;
    },
        {
      key = "Countries:EG";
      title = Egypt;
      value = EG;
    },
        {
      key = "Countries:SV";
      title = "El Salvador";
      value = SV;
    },
        {
      key = "Countries:GQ";
      title = "Equatorial Guinea";
      value = GQ;
    },
        {
      key = "Countries:ER";
      title = Eritrea;
      value = ER;
    },
        {
      key = "Countries:EE";
      title = Estonia;
      value = EE;
    },
        {
      key = "Countries:ET";
      title = Ethiopia;
      value = ET;
    },
        {
      key = "Countries:FK";
      title = "Falkland Islands";
      value = FK;
    },
        {
      key = "Countries:FO";
      title = "Faroe Islands";
      value = FO;
    },
        {
      key = "Countries:FJ";
      title = Fiji;
      value = FJ;
    },
        {
      key = "Countries:FI";
      title = Finland;
      value = FI;
    },
        {
      key = "Countries:FR";
      title = France;
      value = FR;
    },
        {
      key = "Countries:PF";
      title = "French Polynesia";
      value = PF;
    },
        {
      key = "Countries:GA";
      title = Gabon;
      value = GA;
    },
        {
      key = "Countries:GM";
      title = Gambia;
      value = GM;
    },
        {
      key = "Countries:GE";
      title = Georgia;
      value = GE;
    },
        {
      key = "Countries:DE";
      title = Germany;
      value = DE;
    },
        {
      key = "Countries:GH";
      title = Ghana;
      value = GH;
    },
        {
      key = "Countries:GI";
      title = Gibraltar;
      value = GI;
    },
        {
      key = "Countries:GR";
      title = Greece;
      value = GR;
    },
        {
      key = "Countries:GL";
      title = Greenland;
      value = GL;
    },
        {
      key = "Countries:GD";
      title = Grenada;
      value = GD;
    },
        {
      key = "Countries:GU";
      title = Guam;
      value = GU;
    },
        {
      key = "Countries:GT";
      title = Guatemala;
      value = GT;
    },
        {
      key = "Countries:GN";
      title = Guinea;
      value = GN;
    },
        {
      key = "Countries:GW";
      title = "Guinea-Bissau";
      value = GW;
    },
        {
      key = "Countries:GY";
      title = Guyana;
      value = GY;
    },
        {
      key = "Countries:HT";
      title = Haiti;
      value = HT;
    },
        {
      key = "Countries:VA";
      title = "Holy See (Vatican City)";
      value = VA;
    },
        {
      key = "Countries:HN";
      title = Honduras;
      value = HN;
    },
        {
      key = "Countries:HK";
      title = "Hong Kong";
      value = HK;
    },
        {
      key = "Countries:HU";
      title = Hungary;
      value = HU;
    },
        {
      key = "Countries:IS";
      title = Island;
      value = IS;
    },
        {
      key = "Countries:IN";
      title = India;
      value = IN;
    },
        {
      key = "Countries:ID";
      title = Indonesia;
      value = ID;
    },
        {
      key = "Countries:IR";
      title = Iran;
      value = IR;
    },
        {
      key = "Countries:IQ";
      title = Iraq;
      value = IQ;
    },
        {
      key = "Countries:IE";
      title = Ireland;
      value = IE;
    },
        {
      key = "Countries:IM";
      title = "Isle of Man";
      value = IM;
    },
        {
      key = "Countries:IL";
      title = Israel;
      value = IL;
    },
        {
      key = "Countries:IT";
      title = Italy;
      value = IT;
    },
        {
      key = "Countries:CI";
      title = "Ivory Coast";
      value = CI;
    },
        {
      key = "Countries:JM";
      title = Jamaica;
      value = JM;
    },
        {
      key = "Countries:JP";
      title = Japan;
      value = JP;
    },
        {
      key = "Countries:JE";
      title = Jersey;
      value = JE;
    },
        {
      key = "Countries:JO";
      title = Jordan;
      value = JO;
    },
        {
      key = "Countries:KZ";
      title = Kazakhstan;
      value = KZ;
    },
        {
      key = "Countries:KE";
      title = Kenya;
      value = KE;
    },
        {
      key = "Countries:KI";
      title = Kiribati;
      value = KI;
    },
        {
      key = "Countries:KW";
      title = Kuwait;
      value = KW;
    },
        {
      key = "Countries:KG";
      title = Kyrgyzstan;
      value = KG;
    },
        {
      key = "Countries:LA";
      title = Laos;
      value = LA;
    },
        {
      key = "Countries:LV";
      title = Latvia;
      value = LV;
    },
        {
      key = "Countries:LB";
      title = Lebanon;
      value = LB;
    },
        {
      key = "Countries:LS";
      title = Lesotho;
      value = LS;
    },
        {
      key = "Countries:LR";
      title = Liberia;
      value = LR;
    },
        {
      key = "Countries:LY";
      title = Libya;
      value = LY;
    },
        {
      key = "Countries:LI";
      title = Liechtenstein;
      value = LI;
    },
        {
      key = "Countries:LT";
      title = Lithuania;
      value = LT;
    },
        {
      key = "Countries:LU";
      title = Luxembourg;
      value = LU;
    },
        {
      key = "Countries:MO";
      title = Macau;
      value = MO;
    },
        {
      key = "Countries:MK";
      title = Macedonia;
      value = MK;
    },
        {
      key = "Countries:MG";
      title = Madagascar;
      value = MG;
    },
        {
      key = "Countries:MW";
      title = Malawi;
      value = MW;
    },
        {
      key = "Countries:MY";
      title = Malaysia;
      value = MY;
    },
        {
      key = "Countries:MV";
      title = Maldives;
      value = MV;
    },
        {
      key = "Countries:ML";
      title = Mali;
      value = ML;
    },
        {
      key = "Countries:MT";
      title = Malta;
      value = MT;
    },
        {
      key = "Countries:MH";
      title = "Marshall Islands";
      value = MH;
    },
        {
      key = "Countries:MR";
      title = Mauritania;
      value = MR;
    },
        {
      key = "Countries:MU";
      title = Mauritius;
      value = MU;
    },
        {
      key = "Countries:YT";
      title = Mayotte;
      value = YT;
    },
        {
      key = "Countries:MX";
      title = Mexico;
      value = MX;
    },
        {
      key = "Countries:FM";
      title = Micronesia;
      value = FM;
    },
        {
      key = "Countries:MD";
      title = Moldova;
      value = MD;
    },
        {
      key = "Countries:MC";
      title = Monaco;
      value = MC;
    },
        {
      key = "Countries:MN";
      title = Mongolia;
      value = MN;
    },
        {
      key = "Countries:ME";
      title = Montenegro;
      value = ME;
    },
        {
      key = "Countries:MS";
      title = Montserrat;
      value = MS;
    },
        {
      key = "Countries:MA";
      title = Morocco;
      value = MA;
    },
        {
      key = "Countries:MZ";
      title = Mozambique;
      value = MZ;
    },
        {
      key = "Countries:NA";
      title = Namibia;
      value = NA;
    },
        {
      key = "Countries:NR";
      title = Nauru;
      value = NR;
    },
        {
      key = "Countries:NP";
      title = Nepal;
      value = NP;
    },
        {
      key = "Countries:NL";
      title = Netherlands;
      value = NL;
    },
        {
      key = "Countries:AN";
      title = "Netherlands Antilles";
      value = AN;
    },
        {
      key = "Countries:NC";
      title = "New Caledonia";
      value = NC;
    },
        {
      key = "Countries:NZ";
      title = "New Zealand";
      value = NZ;
    },
        {
      key = "Countries:NI";
      title = Nicaragua;
      value = NI;
    },
        {
      key = "Countries:NE";
      title = Niger;
      value = NE;
    },
        {
      key = "Countries:NG";
      title = Nigeria;
      value = NG;
    },
        {
      key = "Countries:NU";
      title = Niue;
      value = NU;
    },
        {
      key = "Countries:NFK";
      title = "Norfolk Island";
      value = NFK;
    },
        {
      key = "Countries:KP";
      title = "North Korea";
      value = KP;
    },
        {
      key = "Countries:MP";
      title = "Northern Mariana Islands";
      value = MP;
    },
        {
      key = "Countries:NO";
      title = Norge;
      value = NO;
    },
        {
      key = "Countries:OM";
      title = Oman;
      value = OM;
    },
        {
      key = "Countries:PK";
      title = Pakistan;
      value = PK;
    },
        {
      key = "Countries:PW";
      title = Palau;
      value = PW;
    },
        {
      key = "Countries:PA";
      title = Panama;
      value = PA;
    },
        {
      key = "Countries:PG";
      title = "Papua New Guinea";
      value = PG;
    },
        {
      key = "Countries:PY";
      title = Paraguay;
      value = PY;
    },
        {
      key = "Countries:PE";
      title = Peru;
      value = PE;
    },
        {
      key = "Countries:PH";
      title = Philippines;
      value = PH;
    },
        {
      key = "Countries:PN";
      title = "Pitcairn Islands";
      value = PN;
    },
        {
      key = "Countries:PL";
      title = Poland;
      value = PL;
    },
        {
      key = "Countries:PT";
      title = Portugal;
      value = PT;
    },
        {
      key = "Countries:PR";
      title = "Puerto Rico";
      value = PR;
    },
        {
      key = "Countries:QA";
      title = Qatar;
      value = QA;
    },
        {
      key = "Countries:CG";
      title = "Republic of the Congo";
      value = CG;
    },
        {
      key = "Countries:RO";
      title = Romania;
      value = RO;
    },
        {
      key = "Countries:RU";
      title = Russia;
      value = RU;
    },
        {
      key = "Countries:RW";
      title = Rwanda;
      value = RW;
    },
        {
      key = "Countries:BL";
      title = "Saint Barthelemy";
      value = BL;
    },
        {
      key = "Countries:SH";
      title = "Saint Helena";
      value = SH;
    },
        {
      key = "Countries:KN";
      title = "Saint Kitts and Nevis";
      value = KN;
    },
        {
      key = "Countries:LC";
      title = "Saint Lucia";
      value = LC;
    },
        {
      key = "Countries:MF";
      title = "Saint Martin";
      value = MF;
    },
        {
      key = "Countries:PM";
      title = "Saint Pierre and Miquelon";
      value = PM;
    },
        {
      key = "Countries:VC";
      title = "Saint Vincent and the Grenadines";
      value = VC;
    },
        {
      key = "Countries:WS";
      title = Samoa;
      value = WS;
    },
        {
      key = "Countries:SM";
      title = "San Marino";
      value = SM;
    },
        {
      key = "Countries:ST";
      title = "Sao Tome and Principe";
      value = ST;
    },
        {
      key = "Countries:SA";
      title = "Saudi Arabia";
      value = SA;
    },
        {
      key = "Countries:SN";
      title = Senegal;
      value = SN;
    },
        {
      key = "Countries:RS";
      title = Serbia;
      value = RS;
    },
        {
      key = "Countries:SC";
      title = Seychelles;
      value = SC;
    },
        {
      key = "Countries:SL";
      title = "Sierra Leone";
      value = SL;
    },
        {
      key = "Countries:SG";
      title = Singapore;
      value = SG;
    },
        {
      key = "Countries:SK";
      title = Slovakia;
      value = SK;
    },
        {
      key = "Countries:SI";
      title = Slovenia;
      value = SI;
    },
        {
      key = "Countries:SB";
      title = "Solomon Islands";
      value = SB;
    },
        {
      key = "Countries:SO";
      title = Somalia;
      value = SO;
    },
        {
      key = "Countries:ZA";
      title = "South Africa";
      value = ZA;
    },
        {
      key = "Countries:KR";
      title = "South Korea";
      value = KR;
    },
        {
      key = "Countries:ES";
      title = Spain;
      value = ES;
    },
        {
      key = "Countries:LK";
      title = "Sri Lanka";
      value = LK;
    },
        {
      key = "Countries:SD";
      title = Sudan;
      value = SD;
    },
        {
      key = "Countries:SR";
      title = Suriname;
      value = SR;
    },
        {
      key = "Countries:SJ";
      title = Svalbard;
      value = SJ;
    },
        {
      key = "Countries:SZ";
      title = Swaziland;
      value = SZ;
    },
        {
      key = "Countries:SE";
      title = Sverige;
      value = SE;
    },
        {
      key = "Countries:CH";
      title = Switzerland;
      value = CH;
    },
        {
      key = "Countries:SY";
      title = Syria;
      value = SY;
    },
        {
      key = "Countries:TW";
      title = Taiwan;
      value = TW;
    },
        {
      key = "Countries:TJ";
      title = Tajikistan;
      value = TJ;
    },
        {
      key = "Countries:TZ";
      title = Tanzania;
      value = TZ;
    },
        {
      key = "Countries:TH";
      title = Thailand;
      value = TH;
    },
        {
      key = "Countries:TL";
      title = "Timor-Leste";
      value = TL;
    },
        {
      key = "Countries:TG";
      title = Togo;
      value = TG;
    },
        {
      key = "Countries:TK";
      title = Tokelau;
      value = TK;
    },
        {
      key = "Countries:TO";
      title = Tonga;
      value = TO;
    },
        {
      key = "Countries:TT";
      title = "Trinidad and Tobago";
      value = TT;
    },
        {
      key = "Countries:TN";
      title = Tunisia;
      value = TN;
    },
        {
      key = "Countries:TR";
      title = Turkey;
      value = TR;
    },
        {
      key = "Countries:TM";
      title = Turkmenistan;
      value = TM;
    },
        {
      key = "Countries:TC";
      title = "Turks and Caicos Islands";
      value = TC;
    },
        {
      key = "Countries:TV";
      title = Tuvalu;
      value = TV;
    },
        {
      key = "Countries:UG";
      title = Uganda;
      value = UG;
    },
        {
      key = "Countries:UA";
      title = Ukraine;
      value = UA;
    },
        {
      key = "Countries:AE";
      title = "United Arab Emirates";
      value = AE;
    },
        {
      key = "Countries:GB";
      title = "United Kingdom";
      value = GB;
    },
        {
      key = "Countries:US";
      title = "United States";
      value = US;
    },
        {
      key = "Countries:UY";
      title = Uruguay;
      value = UY;
    },
        {
      key = "Countries:VI";
      title = "US Virgin Islands";
      value = VI;
    },
        {
      key = "Countries:UZ";
      title = Uzbekistan;
      value = UZ;
    },
        {
      key = "Countries:VU";
      title = Vanuatu;
      value = VU;
    },
        {
      key = "Countries:VE";
      title = Venezuela;
      value = VE;
    },
        {
      key = "Countries:VN";
      title = Vietnam;
      value = VN;
    },
        {
      key = "Countries:WF";
      title = "Wallis and Futuna";
      value = WF;
    },
        {
      key = "Countries:EH";
      title = "Western Sahara";
      value = EH;
    },
        {
      key = "Countries:YE";
      title = Yemen;
      value = YE;
    },
        {
      key = "Countries:ZM";
      title = Zambia;
      value = ZM;
    },
        {
      key = "Countries:ZW";
      title = Zimbabwe;
      value = ZW;
    }
  );
  invoicefees = "{\"NO\":\"90\",\"SE\":\"50\",\"\":\"90\"}";
}