Continue to the page
Close

Tillgänglighetsmärkta lägenheter passar dig som har behov av en lägenhet med god tillgänglighet. Alla som vill kan söka en tillgänglighetsmärkt lägenhet, de förmedlas efter kötid som alla andra lägenheter på boplats.se.

Tillgänglighetsmärkta bostäder | Bidrag för anpassningAnpassad bostad | Nyproduktion

Tillgänglighetsmärkta bostäder finns i två nivåer

Tillgänglighetsmärkt lägenhet med trappsteg

Baserad på tillgänghet för personer som använder gånghjälpmedel, till exempel käpp eller rollator. Kriterier:

  • trappsteg: max 5 trappsteg från husets entré fram till lägenhetsdörren

  • badrum: vändmått minst 130 cm

  • trösklar: max 2 cm höga eller saknas

  • hiss: minsta innermått 1,4 *1,1

Tillgänglighetsmärkt lägenhet utan trappsteg

Tillgänglighetsnivå baserad på tillgänghet för personer med behov av rullstol. (Observera att lägenheterna inte är rullstolsanpassade vid inflytt, utan att anpassning av bostaden söks separat vid behov efter att du fått ett kontrakt.) Kriterier:

  • nivåfritt: Inga trappsteg från husets entré fram till lägenhetsdörren

  • badrum: vändmått minst 130 cm

  • trösklar: max 2 cm eller saknas

  • hiss: minsta innermått 1,4 *1,1

  • dörrar: fritt passagemått minst 80 cm

» Se lediga tillgänglighetsmärkta lägenheter på boplats.se just nu

Bidrag för bostadsanpassning

Om du har behov av anpassning av bostaden kan du ansöka hos kommunen om bostadsanpassning. Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad så att den blir funktionell för dig. 

» Läs mer om bostadsanpassning på goteborg.se 

Egen kö för anpassad bostad på goteborg.se

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad hos Göteborgs Stad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.
» Läs mer på goteborg.se  

Nyproduktion

Alla nya bostäder som byggs måste vara tillgänglighetsmärkta. Därför kan en nyproducerad lägenhet vara ett alternativ för dig som behöver en tillgänglig bostad. Nya bostäder har oftast en högre hyra och standard. Det gör att det kan gå snabbare att få ett förstahandskontrakt för nyproduktion.

» Se lediga nyproducerade lägenheter på boplats.se just nu