Continue to the page
Close

Användaravtal | Registrering | Betalning och ködagar hos Boplats | Ansökan | Meddelanden | Avregistrering | Avstängning | Ändringar | Historik  

Registrering

Jag kan endast ha en registrering. Min registrering är personlig och kan inte överlåtas till annan person.

Dina Dagar hos Boplats kan aldrig överlåtas, delas eller slås samman med en annan person.  

Undantag gäller för gift eller sambo (enligt Sambolagen SFS 2003:376) som bor tillsammans med en registrerad medlem under äktenskapsliknande förhållanden om den personen avlider eller blir så allvarligt sjuk, så att denne permanent flyttat till ett vårdboende. I detta fall kan den närstående begära att överta den registrerades dagar hos Boplats, om man kan anta att den närstående även skulle kunna överta ett kontrakt enligt Hyreslagen Kap 12 §34. För att överta ködagar behöver du visa ett dödsfallsintyg, samt personbevis för samboende. 

Du måste ha anmält ditt ärende inom ett år efter att du personen aktiv på boplats.se. Om det har gått längre tid har kontot raderats. 

Jag är 17 år eller äldre. 

Från och med 17-årsdagen kan du samla Dagar hos Boplats utan att betala. Från och med 18-årsdagen måste du betala om du vill fortsätta  att samla dagar och börja anmäla intresse för lägenheter.

Betalning och ködagar hos Boplats

Jag ansvarar för att betala den årliga avgiften från och med 18-årsdagen och efter det att medlemskapet har löpt ut. Om jag är mer än 90 dagar sen med att betala raderas mina ködagar och kan inte återställas. 

Det är möjligt att betala när en ny avi finns tillgänglig under Mina Sidor/Betalning, senast 30 dagar före sista betalningsdag.   

Mina ködagar nollställs när jag har erhållit ett förstahandskontrakt genom Boplats.  

Undantaget från denna princip gäller för lägenheter som hyrs ut med korttidskontrakt utan besittningsrätt. 

Huvudregeln är att det inte går att få tillbaka nollställda ködagar hos Boplats efter det att du har skrivit kontrakt. Det finns inte ångerrätt på kontrakt och ködagar. Även om du skulle ångra dig och säga upp kontraktet, får du inte tillbaka dina ködagar.  

Bara om hyresvärden drar tillbaka kontraktet så att du som bostadssökande inte fick användning av dina ködagar kan Boplats utreda om du kan få tillbaka ködagarna. Giltig anledning kan vara: 

  • Du har tecknat kontrakt på en nyproducerad lägenhet långt före inflyttningsdatum och hushållets situation har förändrats, så att den inte längre har de ekonomiska förutsättningarna att hyra lägenheten. 

  • För kontrakt på lägenheter som inte är nyproducerade, kan i undantagsfall kötiden återställas om hushållets förutsättningar oförutsett förändrats, t.ex. genom dödsfall, och hyresvärden godkänner att kontraktet därför sägs upp innan den bostadssökande bosatt sig i lägenheten.  

  • Om hyresvärden drar tillbaka kontraktet innan den bostadssökande bosatt sig i lägenheten, eller inom tre månader från kontraktets början, av någon annan anledning än uppsägning, till exempel konkurs, allvarlig skada som brand eller översvämning, eller vid kontraktsskrivningen okända förhållanden som gjort lägenheten obeboelig. 

Du måste ha anmält ditt ärende senast tre månader efter inflyttningsdatum för att vi ska utreda ditt ärende. 

Ansökan

Jag ansvarar för att själv söka de lägenheter som jag är intresserad av och för att de uppgifter jag anger under Mina Sidor är korrekta. 

Du kan anmäla intresse för de lägenheter där du uppfyller hyresvärdens villkor. De villkor som krävs för att en medlem skall kunna anmäla intresse för en lägenhet redovisas i annonsen. Bland de lägenheter som ligger ute på boplats.se kan du anmäla intresse för fem stycken åt gången. När de lägenheter du har anmält intresse för inte längre är publicerade kan du anmäla intresse för nya. 

Uthyraren kan underkänna den bostadssökande efter det att lägenheten är avpublicerad i vissa fall. När detta sker går ett meddelande ut till den bostadssökande med anledningen till att den blivit underkänd. 

Kontrakt måste tilldelas enligt de villkor och företräden, som angivits i annonsen, samt i turordningen efter kötid. För att ta bort en bostadssökande som är först enligt turordningen måste uthyraren ange en anledning. Denna anledning kommer då att kommuniceras till den bostadssökande.

Jag ansvarar för att svara på frågan om intresse efter visning inom utsatt tid på boplats.se. 

Den som kallas till visning måste svara ja eller nej till fortsatt intresse för lägenheten innan sista svarsdatum. 

Visningskallelse skickas till det antal bostadssökande som förmedlaren anser är nödvändigt givet den annonserade lägenhetens egenskaper. De som uppfyller företrädesvillkor går före de som enbart uppfyller villkor. Bostadssökande måste kallas i kötidsordning.

Om en medlem har 6 eller fler nej-svar under en period av sex månader, räknat från sista svarsdatum för medlemmens senaste visningskallelse, kan denne inte ansöka på fler lägenheter så länge Nej-svaren kvarstår. Boplats kan även underkänna medlemmens tidigare ansökningar med anledningen "Fler än 6 nej-svar."

Som nej-svar räknas nej-svar och uteblivet svar.

Antalet nej-svar sparas och redovisas för den bostadssökande på Mina sidor.Innan Boplats skickar dina uppgifter till hyresvärden kommer en av Boplats förmedlare att ringa upp dig och bekräfta att du vill skriva på kontraktet. Ett muntligt ja-svar i telefon till Boplats förmedlare är bindande. Om du i telefon har Ja till att skriva på kontraktet, men sedan ändrar dig utan giltigt skäl, kan du bli spärrad från att söka lägenheter i 3 månader.

» Läs mer om Boplats regler här

Meddelanden

Jag ansvarar själv för att kontrollera meddelanden och betalningspåminnelser på Mina Sidor på boplats.se.

Boplats ger möjligheten för medlemmar att få avisering av meddelanden via SMS eller e-post, men ansvarar inte för att dessa kommer fram. Detta anges på ”Mina sidor” under ”Kontaktuppgifter” genom att du kryssar i hur du vill ha dina meddelanden. Du måste verifiera ditt mobilnummer och din e-postadress för att vi ska kunna skicka påminnelser via SMS och e-post. 

Boplats skickar inte några avier eller betalningspåminnelser per post

Avregistrering

Jag avslutar min registrering på eget initiativ genom funktionen ”Avsluta mitt konto”.

Jag är medveten om att jag blir avregistrerad om jag inte är aktiv på boplats.se genom att inte ha betalt avgiften, och inte har Dagar hos boplats” eller boendetid kopplat till registreringen och inte har en medsökande kopplad till registreringen, och inte aktivt har använt kontot genom att logga in på boplats.se under 12 månaders tid.

Avslutade konton, med personuppgifter och historik, kommer att lagras under 18 månader av säkerhetsskäl och raderas sedan automatiskt utan begäran.

Avstängning

Jag är medveten om att jag kan spärras i minst 6 månader från att använda boplats.se i det fall jag medvetet uppger falska eller oriktiga uppgifter, försöker sälja eller överlåta registreringar eller på annat sätt missbrukar Boplats tjänster. Jag kan också bli spärrad om jag gör mig skyldig till att hota eller trakassera Boplats personal eller samarbetspartners.

Ändringar

Boplats förbehåller oss rätten att ändra texten i detta användaravtal. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om förändringar i denna text


Historik

| Publicerad 2019-11-30 |

| Uppdaterad 2019-11-01 | Avsnitt: Ansökan. Ny regel: "Bland de lägenheter som ligger ute på boplats.se kan du anmäla intresse för fem stycken åt gången."

| Uppdaterad 2020-11-24 | Avsnitt: Avstängning. Anledning till avstängning "missbrukar annonseringstjänsten" borttagen eftersom annonseringstjänsten inte längre är i bruk.

| Uppdaterad 2021-06-01 | Avsnitt: Ansökan. Ny regel om spärr i tre månader efter ej påskrivet kontrakt. 

| Uppdaterad 2021-07-01 | Avsnitt: Registrering. Uppdaterat text angående överlåtelse av ködagar vid dödsfall eller flytt till vårdboende

| Uppdaterad 2022-04-07 | Avsnitt: Ansökan. Uppdaterat text angående Nej-svar.

| Uppdaterad 2022-04-22 | Avsnitt: Avstängning. Uppdaterat text med tillägg "eller på annat sätt missbrukar Boplats tjänster. Jag kan också bli spärrad om jag gör mig skyldig till att hota eller trakassera Boplats personal eller samarbetspartners."

| Uppdaterad 2022-09-27 | Avsnitt: Avstängning. Uppdaterat text med tillägget "i minst 6 månader".

| Uppdaterad 2023-03-01 | Avsnitt: Registering. Uppdaterat text om övertag av ködagar vid avliden sambo, make/maka. Avsnitt: Betalning och ködagar hos Boplats. Förtydligande av exempel när ködagar återställs efter att hyreskontrakt inte fullföljts av hyresvärd